Tulospalvelu - Kuntavaalit 2012

Kuntavaalit 2012

Näytä: Perustiedot Laajat tiedot

Oulun vaalipiiri - Muhos - Puolueiden kannatus Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

 • puolueen kannatus (prosenttiosuus äänistä)
 • puolueen paikkamäärä
 • puoluen kokonaisäänimäärä
 • kannatuksen muutos verrattuna 2008 kuntavaaleihin
 • paikkamäärän muutos
 • äänimäärän muutos
 • kannatuksen muutos verrattuna vuoden 2011 eduskuntavaaleihin
 • äänimäärän muutos

Puolueisiin kuulumattomille ryhmille ei voida näyttää muutostietoja edellisistä vaaleista

    Kunnan valtuustopaikat 35
    Valtuustopaikkojen muutos 0
Tiedot päivitetty 6.11.2012, 12.23 Äänioikeutettuja 6 270
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 3 716
Äänestysprosentti 59,7% Hyväksyttyjä ääniä 2008 3 819
Äänestysprosentti 2008 62,1% Hyväksyttyjä ääniä 2011 4 144
Äänestysprosentti 2011 66,6% Hylätyt äänet 28
  Kuntavaalit 2012 Muutos kuntavaalit 2008 Muutos eduskuntavaalit 2011
Puolue Prosenttia Paikkoja Ääniä Prosentti­yksikköä Paikkoja Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 40,7 15 1 514 -4,3 -2 -207 +7,3 +127
PS 20,6 7 764 +8,2 +3 +293 -6,8 -370
VAS 13,4 5 499 -2,8 -1 -119 -3,0 -181
KOK 10,8 4 401 +0,7 +1 +15 +2,4 +54
SDP 9,3 3 345 -2,1 -1 -91 +0,8 -8
YL Muh 4,4 1 164 - - - - -
KD 0,8 0 29 +0,8 0 +29 -0,9 -40

Oulun vaalipiiri - Muhos - Puolueiden kannatus, laajat tiedot Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

 • puolueen kannatus ennakkoäänestyksessä
 • kannatus vaalipäivänä
 • kokonaiskannatus
 • ennakkoäänien määrä
 • vaalipäivän äänien määrä
 • yhteisääniäänimäärä
 • valtustopaikkojen määrä
 • kannatuksen muutos verrattuna kuntavaaleihin 2008
 • äänimäärän muutos
 • valtuustopaikkojen määrän muutos
 • kannatuksen muutos verrattuna eduskuntavaaleihin 2011
 • äänimäärän muutos
    Kunnan valtuustopaikat 35
    Valtuustopaikkojen muutos 0
Tiedot päivitetty 6.11.2012, 12.23 Äänioikeutettuja 6 270
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 3 716
Äänestysprosentti 59,7% Hyväksyttyjä ääniä 2008 3 819
Äänestysprosentti 2008 62,1% Hyväksyttyjä ääniä 2011 4 144
Äänestysprosentti 2011 66,6% Hylätyt äänet 28
  Kannatus 2012 Muutos kuntavaalit 2008 Muutos eduskuntavaalit 2011
  Prosenttia Ääniä      
Puolue Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Paikkoja Prosentti­yksikköä Ääniä Paikkoja Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 38,5 42,7 40,7 660 854 1 514 15 -4,3 -207 -2 +7,3 +127
PS 22,2 19,2 20,6 380 384 764 7 +8,2 +293 +3 -6,8 -370
VAS 16,3 11,0 13,4 279 220 499 5 -2,8 -119 -1 -3,0 -181
KOK 11,1 10,5 10,8 191 210 401 4 +0,7 +15 +1 +2,4 +54
SDP 8,1 10,3 9,3 139 206 345 3 -2,1 -91 -1 +0,8 -8
YL Muh 3,3 5,4 4,4 56 108 164 1 - - - - -
KD 0,6 0,9 0,8 10 19 29 0 +0,8 +29 0 -0,9 -40
Muualla Yle.fi:ssä