Tulospalvelu - Kuntavaalit 2012

Kuntavaalit 2012

Näytä: Perustiedot Laajat tiedot

Varsinais-Suomen vaalipiiri - Mynämäki - Puolueiden kannatus Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

 • puolueen kannatus (prosenttiosuus äänistä)
 • puolueen paikkamäärä
 • puoluen kokonaisäänimäärä
 • kannatuksen muutos verrattuna 2008 kuntavaaleihin
 • paikkamäärän muutos
 • äänimäärän muutos
 • kannatuksen muutos verrattuna vuoden 2011 eduskuntavaaleihin
 • äänimäärän muutos

Puolueisiin kuulumattomille ryhmille ei voida näyttää muutostietoja edellisistä vaaleista

    Kunnan valtuustopaikat 35
    Valtuustopaikkojen muutos 0
Tiedot päivitetty 6.11.2012, 12.23 Äänioikeutettuja 6 364
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 3 792
Äänestysprosentti 59,9% Hyväksyttyjä ääniä 2008 3 877
Äänestysprosentti 2008 62,5% Hyväksyttyjä ääniä 2011 4 353
Äänestysprosentti 2011 69,5% Hylätyt äänet 17
  Kuntavaalit 2012 Muutos kuntavaalit 2008 Muutos eduskuntavaalit 2011
Puolue Prosenttia Paikkoja Ääniä Prosentti­yksikköä Paikkoja Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 35,5 13 1 346 +2,7 +1 +74 +13,3 +378
KOK 18,5 7 701 -4,8 -1 -200 +2,2 -6
SDP 17,5 6 662 -5,3 -2 -219 0,0 -100
VAS 12,3 4 465 -0,9 -1 -44 +0,7 -37
PS 12,1 4 458 +7,5 +3 +280 -11,3 -561
VIHR 3,2 1 123 -0,3 0 -13 -0,2 -29
KD 1,0 0 37 +1,0 0 +37 -2,4 -110

Varsinais-Suomen vaalipiiri - Mynämäki - Puolueiden kannatus, laajat tiedot Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

 • puolueen kannatus ennakkoäänestyksessä
 • kannatus vaalipäivänä
 • kokonaiskannatus
 • ennakkoäänien määrä
 • vaalipäivän äänien määrä
 • yhteisääniäänimäärä
 • valtustopaikkojen määrä
 • kannatuksen muutos verrattuna kuntavaaleihin 2008
 • äänimäärän muutos
 • valtuustopaikkojen määrän muutos
 • kannatuksen muutos verrattuna eduskuntavaaleihin 2011
 • äänimäärän muutos
    Kunnan valtuustopaikat 35
    Valtuustopaikkojen muutos 0
Tiedot päivitetty 6.11.2012, 12.23 Äänioikeutettuja 6 364
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 3 792
Äänestysprosentti 59,9% Hyväksyttyjä ääniä 2008 3 877
Äänestysprosentti 2008 62,5% Hyväksyttyjä ääniä 2011 4 353
Äänestysprosentti 2011 69,5% Hylätyt äänet 17
  Kannatus 2012 Muutos kuntavaalit 2008 Muutos eduskuntavaalit 2011
  Prosenttia Ääniä      
Puolue Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Paikkoja Prosentti­yksikköä Ääniä Paikkoja Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 35,2 35,7 35,5 564 782 1 346 13 +2,7 +74 +1 +13,3 +378
KOK 18,7 18,3 18,5 300 401 701 7 -4,8 -200 -1 +2,2 -6
SDP 17,1 17,7 17,5 275 387 662 6 -5,3 -219 -2 0,0 -100
VAS 14,3 10,7 12,3 230 235 465 4 -0,9 -44 -1 +0,7 -37
PS 11,7 12,4 12,1 187 271 458 4 +7,5 +280 +3 -11,3 -561
VIHR 2,2 4,0 3,2 36 87 123 1 -0,3 -13 0 -0,2 -29
KD 0,7 1,1 1,0 12 25 37 0 +1,0 +37 0 -2,4 -110
Muualla Yle.fi:ssä