Tulospalvelu - Kuntavaalit 2012

Kuntavaalit 2012

Näytä: Perustiedot Laajat tiedot

Pirkanmaan vaalipiiri - Nokia - Puolueiden kannatus Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

 • puolueen kannatus (prosenttiosuus äänistä)
 • puolueen paikkamäärä
 • puoluen kokonaisäänimäärä
 • kannatuksen muutos verrattuna 2008 kuntavaaleihin
 • paikkamäärän muutos
 • äänimäärän muutos
 • kannatuksen muutos verrattuna vuoden 2011 eduskuntavaaleihin
 • äänimäärän muutos

Puolueisiin kuulumattomille ryhmille ei voida näyttää muutostietoja edellisistä vaaleista

    Kunnan valtuustopaikat 51
    Valtuustopaikkojen muutos 0
Tiedot päivitetty 6.11.2012, 12.23 Äänioikeutettuja 24 613
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 14 829
Äänestysprosentti 60,7% Hyväksyttyjä ääniä 2008 15 032
Äänestysprosentti 2008 64,0% Hyväksyttyjä ääniä 2011 16 976
Äänestysprosentti 2011 70,9% Hylätyt äänet 109
  Kuntavaalit 2012 Muutos kuntavaalit 2008 Muutos eduskuntavaalit 2011
Puolue Prosenttia Paikkoja Ääniä Prosentti­yksikköä Paikkoja Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
SDP 25,3 13 3 758 +0,8 0 +75 +0,6 -440
KOK 21,8 11 3 236 -4,2 -3 -675 +3,6 +148
VAS 14,9 8 2 216 -2,7 -1 -440 +2,8 +152
PS 12,8 7 1 899 +9,1 +5 +1 335 -11,5 -2 226
VIHR 9,8 5 1 446 -1,9 -1 -299 +3,1 +317
KESK 6,2 3 916 +0,6 0 +81 -0,4 -202
SKP 5,9 3 868 -0,6 0 -103 +4,5 +634
KD 3,3 1 490 -0,3 0 -59 -0,5 -153

Pirkanmaan vaalipiiri - Nokia - Puolueiden kannatus, laajat tiedot Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

 • puolueen kannatus ennakkoäänestyksessä
 • kannatus vaalipäivänä
 • kokonaiskannatus
 • ennakkoäänien määrä
 • vaalipäivän äänien määrä
 • yhteisääniäänimäärä
 • valtustopaikkojen määrä
 • kannatuksen muutos verrattuna kuntavaaleihin 2008
 • äänimäärän muutos
 • valtuustopaikkojen määrän muutos
 • kannatuksen muutos verrattuna eduskuntavaaleihin 2011
 • äänimäärän muutos
    Kunnan valtuustopaikat 51
    Valtuustopaikkojen muutos 0
Tiedot päivitetty 6.11.2012, 12.23 Äänioikeutettuja 24 613
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 14 829
Äänestysprosentti 60,7% Hyväksyttyjä ääniä 2008 15 032
Äänestysprosentti 2008 64,0% Hyväksyttyjä ääniä 2011 16 976
Äänestysprosentti 2011 70,9% Hylätyt äänet 109
  Kannatus 2012 Muutos kuntavaalit 2008 Muutos eduskuntavaalit 2011
  Prosenttia Ääniä      
Puolue Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Paikkoja Prosentti­yksikköä Ääniä Paikkoja Prosentti­yksikköä Ääniä
SDP 26,6 24,3 25,3 1 801 1 957 3 758 13 +0,8 +75 0 +0,6 -440
KOK 18,8 24,4 21,8 1 276 1 960 3 236 11 -4,2 -675 -3 +3,6 +148
VAS 17,3 13,0 14,9 1 173 1 043 2 216 8 -2,7 -440 -1 +2,8 +152
PS 13,4 12,3 12,8 910 989 1 899 7 +9,1 +1 335 +5 -11,5 -2 226
VIHR 7,3 11,8 9,8 494 952 1 446 5 -1,9 -299 -1 +3,1 +317
KESK 6,2 6,1 6,2 423 493 916 3 +0,6 +81 0 -0,4 -202
SKP 7,1 4,8 5,9 481 387 868 3 -0,6 -103 0 +4,5 +634
KD 3,3 3,3 3,3 222 268 490 1 -0,3 -59 0 -0,5 -153
Muualla Yle.fi:ssä