Tulospalvelu - Kuntavaalit 2012

Kuntavaalit 2012

Näytä: Perustiedot Laajat tiedot

Uudenmaan vaalipiiri - Nurmijärvi - Puolueiden kannatus Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

 • puolueen kannatus (prosenttiosuus äänistä)
 • puolueen paikkamäärä
 • puoluen kokonaisäänimäärä
 • kannatuksen muutos verrattuna 2008 kuntavaaleihin
 • paikkamäärän muutos
 • äänimäärän muutos
 • kannatuksen muutos verrattuna vuoden 2011 eduskuntavaaleihin
 • äänimäärän muutos

Puolueisiin kuulumattomille ryhmille ei voida näyttää muutostietoja edellisistä vaaleista

    Kunnan valtuustopaikat 51
    Valtuustopaikkojen muutos 0
Tiedot päivitetty 6.11.2012, 12.23 Äänioikeutettuja 29 482
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 17 322
Äänestysprosentti 59,1% Hyväksyttyjä ääniä 2008 16 842
Äänestysprosentti 2008 61,1% Hyväksyttyjä ääniä 2011 20 549
Äänestysprosentti 2011 72,6% Hylätyt äänet 104
  Kuntavaalit 2012 Muutos kuntavaalit 2008 Muutos eduskuntavaalit 2011
Puolue Prosenttia Paikkoja Ääniä Prosentti­yksikköä Paikkoja Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KOK 28,1 14 4 861 -1,1 -2 -53 0,0 -901
KESK 22,3 12 3 860 -6,4 -4 -969 +7,8 +893
SDP 16,9 9 2 929 -3,0 -1 -427 -0,9 -725
PS 16,2 8 2 812 +9,1 +5 +1 614 -7,8 -2 122
VIHR 9,6 5 1 662 +2,9 +2 +540 +2,9 +288
VAS 3,4 1 584 -1,4 -1 -227 -1,0 -311
KD 2,6 1 458 -0,3 0 -46 -0,1 -109
RKP 0,6 1 109 0,0 +1 +1 -0,1 -43
PIR 0,3 0 47 +0,3 0 +47 -0,2 -46

Uudenmaan vaalipiiri - Nurmijärvi - Puolueiden kannatus, laajat tiedot Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

 • puolueen kannatus ennakkoäänestyksessä
 • kannatus vaalipäivänä
 • kokonaiskannatus
 • ennakkoäänien määrä
 • vaalipäivän äänien määrä
 • yhteisääniäänimäärä
 • valtustopaikkojen määrä
 • kannatuksen muutos verrattuna kuntavaaleihin 2008
 • äänimäärän muutos
 • valtuustopaikkojen määrän muutos
 • kannatuksen muutos verrattuna eduskuntavaaleihin 2011
 • äänimäärän muutos
    Kunnan valtuustopaikat 51
    Valtuustopaikkojen muutos 0
Tiedot päivitetty 6.11.2012, 12.23 Äänioikeutettuja 29 482
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 17 322
Äänestysprosentti 59,1% Hyväksyttyjä ääniä 2008 16 842
Äänestysprosentti 2008 61,1% Hyväksyttyjä ääniä 2011 20 549
Äänestysprosentti 2011 72,6% Hylätyt äänet 104
  Kannatus 2012 Muutos kuntavaalit 2008 Muutos eduskuntavaalit 2011
  Prosenttia Ääniä      
Puolue Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Paikkoja Prosentti­yksikköä Ääniä Paikkoja Prosentti­yksikköä Ääniä
KOK 26,5 29,0 28,1 1 738 3 123 4 861 14 -1,1 -53 -2 0,0 -901
KESK 21,8 22,6 22,3 1 429 2 431 3 860 12 -6,4 -969 -4 +7,8 +893
SDP 18,8 15,8 16,9 1 232 1 697 2 929 9 -3,0 -427 -1 -0,9 -725
PS 17,7 15,4 16,2 1 158 1 654 2 812 8 +9,1 +1 614 +5 -7,8 -2 122
VIHR 7,0 11,2 9,6 459 1 203 1 662 5 +2,9 +540 +2 +2,9 +288
VAS 4,5 2,7 3,4 295 289 584 1 -1,4 -227 -1 -1,0 -311
KD 2,9 2,5 2,6 189 269 458 1 -0,3 -46 0 -0,1 -109
RKP 0,5 0,7 0,6 34 75 109 1 0,0 +1 +1 -0,1 -43
PIR 0,2 0,3 0,3 15 32 47 0 +0,3 +47 0 -0,2 -46
Muualla Yle.fi:ssä