Tulospalvelu - Kuntavaalit 2012

Kuntavaalit 2012

Näytä: Perustiedot Laajat tiedot

Pirkanmaan vaalipiiri - Orivesi - Puolueiden kannatus Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

 • puolueen kannatus (prosenttiosuus äänistä)
 • puolueen paikkamäärä
 • puoluen kokonaisäänimäärä
 • kannatuksen muutos verrattuna 2008 kuntavaaleihin
 • paikkamäärän muutos
 • äänimäärän muutos
 • kannatuksen muutos verrattuna vuoden 2011 eduskuntavaaleihin
 • äänimäärän muutos

Puolueisiin kuulumattomille ryhmille ei voida näyttää muutostietoja edellisistä vaaleista

    Kunnan valtuustopaikat 35
    Valtuustopaikkojen muutos 0
Tiedot päivitetty 6.11.2012, 12.23 Äänioikeutettuja 7 773
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 4 854
Äänestysprosentti 62,8% Hyväksyttyjä ääniä 2008 4 974
Äänestysprosentti 2008 65,2% Hyväksyttyjä ääniä 2011 5 379
Äänestysprosentti 2011 70,3% Hylätyt äänet 26
  Kuntavaalit 2012 Muutos kuntavaalit 2008 Muutos eduskuntavaalit 2011
Puolue Prosenttia Paikkoja Ääniä Prosentti­yksikköä Paikkoja Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KOK 28,5 10 1 385 +2,1 0 +71 +3,5 +37
SDP 25,6 9 1 245 -1,6 -1 -112 +5,4 +156
KESK 19,1 7 925 +0,6 0 +6 +3,6 +96
PS 8,9 3 431 +3,9 +2 +182 -12,8 -735
VAS 8,2 3 397 +0,7 +1 +27 +2,0 +64
KD 6,4 2 312 -4,3 -2 -223 +0,3 -15
VIHR 3,3 1 159 -1,3 0 -71 -0,4 -40

Pirkanmaan vaalipiiri - Orivesi - Puolueiden kannatus, laajat tiedot Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

 • puolueen kannatus ennakkoäänestyksessä
 • kannatus vaalipäivänä
 • kokonaiskannatus
 • ennakkoäänien määrä
 • vaalipäivän äänien määrä
 • yhteisääniäänimäärä
 • valtustopaikkojen määrä
 • kannatuksen muutos verrattuna kuntavaaleihin 2008
 • äänimäärän muutos
 • valtuustopaikkojen määrän muutos
 • kannatuksen muutos verrattuna eduskuntavaaleihin 2011
 • äänimäärän muutos
    Kunnan valtuustopaikat 35
    Valtuustopaikkojen muutos 0
Tiedot päivitetty 6.11.2012, 12.23 Äänioikeutettuja 7 773
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 4 854
Äänestysprosentti 62,8% Hyväksyttyjä ääniä 2008 4 974
Äänestysprosentti 2008 65,2% Hyväksyttyjä ääniä 2011 5 379
Äänestysprosentti 2011 70,3% Hylätyt äänet 26
  Kannatus 2012 Muutos kuntavaalit 2008 Muutos eduskuntavaalit 2011
  Prosenttia Ääniä      
Puolue Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Paikkoja Prosentti­yksikköä Ääniä Paikkoja Prosentti­yksikköä Ääniä
KOK 29,1 28,0 28,5 698 687 1 385 10 +2,1 +71 0 +3,5 +37
SDP 26,3 25,0 25,6 631 614 1 245 9 -1,6 -112 -1 +5,4 +156
KESK 18,3 19,8 19,1 438 487 925 7 +0,6 +6 0 +3,6 +96
PS 9,5 8,3 8,9 228 203 431 3 +3,9 +182 +2 -12,8 -735
VAS 6,9 9,4 8,2 166 231 397 3 +0,7 +27 +1 +2,0 +64
KD 6,9 5,9 6,4 166 146 312 2 -4,3 -223 -2 +0,3 -15
VIHR 3,0 3,5 3,3 72 87 159 1 -1,3 -71 0 -0,4 -40
Muualla Yle.fi:ssä