Tulospalvelu - Kuntavaalit 2012

Kuntavaalit 2012

Näytä: Perustiedot Laajat tiedot

Oulun vaalipiiri - Oulu - Puolueiden kannatus Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

 • puolueen kannatus (prosenttiosuus äänistä)
 • puolueen paikkamäärä
 • puoluen kokonaisäänimäärä
 • kannatuksen muutos verrattuna 2008 kuntavaaleihin
 • paikkamäärän muutos
 • äänimäärän muutos
 • kannatuksen muutos verrattuna vuoden 2011 eduskuntavaaleihin
 • äänimäärän muutos

Puolueisiin kuulumattomille ryhmille ei voida näyttää muutostietoja edellisistä vaaleista

    Kunnan valtuustopaikat 67
    Valtuustopaikkojen muutos -134
Tiedot päivitetty 6.11.2012, 12.23 Äänioikeutettuja 145 663
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 77 862
Äänestysprosentti 53,7% Hyväksyttyjä ääniä 2008 78 525
Äänestysprosentti 2008 57,7% Hyväksyttyjä ääniä 2011 96 823
Äänestysprosentti 2011 69,4% Hylätyt äänet 429
  Kuntavaalit 2012 Muutos kuntavaalit 2008 Muutos eduskuntavaalit 2011
Puolue Prosenttia Paikkoja Ääniä Prosentti­yksikköä Paikkoja Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 27,0 19 21 045 +1,8 -55 +1 243 +4,8 -500
KOK 19,9 13 15 467 -1,5 -24 -1 348 +2,7 -1 192
VAS 14,4 10 11 236 -1,8 -25 -1 472 -1,5 -4 179
SDP 13,6 9 10 577 -1,1 -16 -938 +0,9 -1 744
PS 11,6 8 9 044 +6,6 -2 +5 133 -7,9 -9 863
VIHR 10,0 7 7 796 -4,4 -11 -3 529 +2,1 +115
KD 1,9 1 1 489 -0,4 -1 -363 -0,8 -1 108
YVV 0,9 0 688 - - - - -
RKP 0,2 0 148 +0,2 0 +148 -0,1 -179
M11 0,2 0 122 +0,2 0 +122 -0,4 -450
ITSP 0,1 0 107 0,0 0 +27 +0,1 +53
E618 0,1 0 66 - - - - -
KÖY 0,1 0 62 +0,1 0 +62 0,0 -1
SKS 0,0 0 15 - - - - -

Oulun vaalipiiri - Oulu - Puolueiden kannatus, laajat tiedot Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

 • puolueen kannatus ennakkoäänestyksessä
 • kannatus vaalipäivänä
 • kokonaiskannatus
 • ennakkoäänien määrä
 • vaalipäivän äänien määrä
 • yhteisääniäänimäärä
 • valtustopaikkojen määrä
 • kannatuksen muutos verrattuna kuntavaaleihin 2008
 • äänimäärän muutos
 • valtuustopaikkojen määrän muutos
 • kannatuksen muutos verrattuna eduskuntavaaleihin 2011
 • äänimäärän muutos
    Kunnan valtuustopaikat 67
    Valtuustopaikkojen muutos -134
Tiedot päivitetty 6.11.2012, 12.23 Äänioikeutettuja 145 663
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 77 862
Äänestysprosentti 53,7% Hyväksyttyjä ääniä 2008 78 525
Äänestysprosentti 2008 57,7% Hyväksyttyjä ääniä 2011 96 823
Äänestysprosentti 2011 69,4% Hylätyt äänet 429
  Kannatus 2012 Muutos kuntavaalit 2008 Muutos eduskuntavaalit 2011
  Prosenttia Ääniä      
Puolue Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Paikkoja Prosentti­yksikköä Ääniä Paikkoja Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 27,3 26,8 27,0 8 730 12 315 21 045 19 +1,8 +1 243 -55 +4,8 -500
KOK 19,1 20,4 19,9 6 115 9 352 15 467 13 -1,5 -1 348 -24 +2,7 -1 192
VAS 15,2 13,9 14,4 4 873 6 363 11 236 10 -1,8 -1 472 -25 -1,5 -4 179
SDP 13,7 13,5 13,6 4 389 6 188 10 577 9 -1,1 -938 -16 +0,9 -1 744
PS 12,1 11,3 11,6 3 882 5 162 9 044 8 +6,6 +5 133 -2 -7,9 -9 863
VIHR 8,9 10,8 10,0 2 842 4 954 7 796 7 -4,4 -3 529 -11 +2,1 +115
KD 2,1 1,8 1,9 670 819 1 489 1 -0,4 -363 -1 -0,8 -1 108
YVV 0,9 0,9 0,9 280 408 688 0 - - - - -
RKP 0,2 0,2 0,2 55 93 148 0 +0,2 +148 0 -0,1 -179
M11 0,1 0,2 0,2 42 80 122 0 +0,2 +122 0 -0,4 -450
ITSP 0,2 0,1 0,1 53 54 107 0 0,0 +27 0 +0,1 +53
E618 0,1 0,1 0,1 25 41 66 0 - - - - -
KÖY 0,1 0,1 0,1 31 31 62 0 +0,1 +62 0 0,0 -1
SKS 0,0 0,0 0,0 9 6 15 0 - - - - -
Muualla Yle.fi:ssä