Tulospalvelu - Kuntavaalit 2012

Kuntavaalit 2012

Näytä: Perustiedot Laajat tiedot

Varsinais-Suomen vaalipiiri - Paimio - Puolueiden kannatus Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

 • puolueen kannatus (prosenttiosuus äänistä)
 • puolueen paikkamäärä
 • puoluen kokonaisäänimäärä
 • kannatuksen muutos verrattuna 2008 kuntavaaleihin
 • paikkamäärän muutos
 • äänimäärän muutos
 • kannatuksen muutos verrattuna vuoden 2011 eduskuntavaaleihin
 • äänimäärän muutos

Puolueisiin kuulumattomille ryhmille ei voida näyttää muutostietoja edellisistä vaaleista

    Kunnan valtuustopaikat 35
    Valtuustopaikkojen muutos 0
Tiedot päivitetty 6.11.2012, 12.23 Äänioikeutettuja 8 158
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 4 838
Äänestysprosentti 59,6% Hyväksyttyjä ääniä 2008 5 075
Äänestysprosentti 2008 65,3% Hyväksyttyjä ääniä 2011 5 731
Äänestysprosentti 2011 71,9% Hylätyt äänet 28
  Kuntavaalit 2012 Muutos kuntavaalit 2008 Muutos eduskuntavaalit 2011
Puolue Prosenttia Paikkoja Ääniä Prosentti­yksikköä Paikkoja Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KOK 26,0 10 1 257 +2,4 +1 +59 +4,3 +14
KESK 25,0 9 1 208 +1,0 0 -6 +4,2 +15
SDP 21,1 8 1 019 -0,5 0 -73 +1,9 -81
VIHR 7,7 2 374 -0,1 0 -21 +1,1 -7
PS 7,5 2 362 +6,0 +2 +289 -10,4 -665
KD 6,5 2 313 -5,9 -2 -317 +3,8 +161
VAS 6,3 2 305 -3,0 -1 -168 -1,3 -130

Varsinais-Suomen vaalipiiri - Paimio - Puolueiden kannatus, laajat tiedot Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

 • puolueen kannatus ennakkoäänestyksessä
 • kannatus vaalipäivänä
 • kokonaiskannatus
 • ennakkoäänien määrä
 • vaalipäivän äänien määrä
 • yhteisääniäänimäärä
 • valtustopaikkojen määrä
 • kannatuksen muutos verrattuna kuntavaaleihin 2008
 • äänimäärän muutos
 • valtuustopaikkojen määrän muutos
 • kannatuksen muutos verrattuna eduskuntavaaleihin 2011
 • äänimäärän muutos
    Kunnan valtuustopaikat 35
    Valtuustopaikkojen muutos 0
Tiedot päivitetty 6.11.2012, 12.23 Äänioikeutettuja 8 158
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 4 838
Äänestysprosentti 59,6% Hyväksyttyjä ääniä 2008 5 075
Äänestysprosentti 2008 65,3% Hyväksyttyjä ääniä 2011 5 731
Äänestysprosentti 2011 71,9% Hylätyt äänet 28
  Kannatus 2012 Muutos kuntavaalit 2008 Muutos eduskuntavaalit 2011
  Prosenttia Ääniä      
Puolue Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Paikkoja Prosentti­yksikköä Ääniä Paikkoja Prosentti­yksikköä Ääniä
KOK 24,7 26,9 26,0 499 758 1 257 10 +2,4 +59 +1 +4,3 +14
KESK 26,0 24,3 25,0 525 683 1 208 9 +1,0 -6 0 +4,2 +15
SDP 23,0 19,6 21,1 466 553 1 019 8 -0,5 -73 0 +1,9 -81
VIHR 6,1 8,9 7,7 124 250 374 2 -0,1 -21 0 +1,1 -7
PS 7,7 7,3 7,5 156 206 362 2 +6,0 +289 +2 -10,4 -665
KD 5,7 7,0 6,5 116 197 313 2 -5,9 -317 -2 +3,8 +161
VAS 6,8 6,0 6,3 137 168 305 2 -3,0 -168 -1 -1,3 -130
Muualla Yle.fi:ssä