Tulospalvelu - Kuntavaalit 2012

Kuntavaalit 2012

Näytä: Perustiedot Laajat tiedot

Pirkanmaan vaalipiiri - Pälkäne - Puolueiden kannatus Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

 • puolueen kannatus (prosenttiosuus äänistä)
 • puolueen paikkamäärä
 • puoluen kokonaisäänimäärä
 • kannatuksen muutos verrattuna 2008 kuntavaaleihin
 • paikkamäärän muutos
 • äänimäärän muutos
 • kannatuksen muutos verrattuna vuoden 2011 eduskuntavaaleihin
 • äänimäärän muutos

Puolueisiin kuulumattomille ryhmille ei voida näyttää muutostietoja edellisistä vaaleista

    Kunnan valtuustopaikat 27
    Valtuustopaikkojen muutos 0
Tiedot päivitetty 6.11.2012, 12.23 Äänioikeutettuja 5 500
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 3 524
Äänestysprosentti 64,4% Hyväksyttyjä ääniä 2008 3 748
Äänestysprosentti 2008 68,2% Hyväksyttyjä ääniä 2011 3 842
Äänestysprosentti 2011 70,5% Hylätyt äänet 16
  Kuntavaalit 2012 Muutos kuntavaalit 2008 Muutos eduskuntavaalit 2011
Puolue Prosenttia Paikkoja Ääniä Prosentti­yksikköä Paikkoja Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KOK 32,0 9 1 127 -0,9 0 -106 +10,6 +305
KESK 26,0 8 915 +2,8 +1 +48 +0,4 -69
SDP 18,6 5 657 -3,4 -1 -170 +2,2 +25
PS 13,8 4 485 +11,8 +4 +410 -7,0 -313
VAS 5,8 1 206 -1,2 -1 -57 0,0 -19
VIHR 2,0 0 69 -2,9 -1 -113 -1,6 -67
KD 1,8 0 65 +1,8 0 +65 -2,9 -118

Pirkanmaan vaalipiiri - Pälkäne - Puolueiden kannatus, laajat tiedot Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

 • puolueen kannatus ennakkoäänestyksessä
 • kannatus vaalipäivänä
 • kokonaiskannatus
 • ennakkoäänien määrä
 • vaalipäivän äänien määrä
 • yhteisääniäänimäärä
 • valtustopaikkojen määrä
 • kannatuksen muutos verrattuna kuntavaaleihin 2008
 • äänimäärän muutos
 • valtuustopaikkojen määrän muutos
 • kannatuksen muutos verrattuna eduskuntavaaleihin 2011
 • äänimäärän muutos
    Kunnan valtuustopaikat 27
    Valtuustopaikkojen muutos 0
Tiedot päivitetty 6.11.2012, 12.23 Äänioikeutettuja 5 500
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 3 524
Äänestysprosentti 64,4% Hyväksyttyjä ääniä 2008 3 748
Äänestysprosentti 2008 68,2% Hyväksyttyjä ääniä 2011 3 842
Äänestysprosentti 2011 70,5% Hylätyt äänet 16
  Kannatus 2012 Muutos kuntavaalit 2008 Muutos eduskuntavaalit 2011
  Prosenttia Ääniä      
Puolue Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Paikkoja Prosentti­yksikköä Ääniä Paikkoja Prosentti­yksikköä Ääniä
KOK 33,9 30,4 32,0 546 581 1 127 9 -0,9 -106 0 +10,6 +305
KESK 22,8 28,6 26,0 367 548 915 8 +2,8 +48 +1 +0,4 -69
SDP 19,9 17,6 18,6 320 337 657 5 -3,4 -170 -1 +2,2 +25
PS 12,7 14,7 13,8 204 281 485 4 +11,8 +410 +4 -7,0 -313
VAS 7,1 4,8 5,8 115 91 206 1 -1,2 -57 -1 0,0 -19
VIHR 1,6 2,2 2,0 26 43 69 0 -2,9 -113 -1 -1,6 -67
KD 2,0 1,7 1,8 33 32 65 0 +1,8 +65 0 -2,9 -118
Muualla Yle.fi:ssä