Tulospalvelu - Kuntavaalit 2012

Kuntavaalit 2012

Näytä: Perustiedot Laajat tiedot

Varsinais-Suomen vaalipiiri - Parainen - Puolueiden kannatus Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

 • puolueen kannatus (prosenttiosuus äänistä)
 • puolueen paikkamäärä
 • puoluen kokonaisäänimäärä
 • kannatuksen muutos verrattuna 2008 kuntavaaleihin
 • paikkamäärän muutos
 • äänimäärän muutos
 • kannatuksen muutos verrattuna vuoden 2011 eduskuntavaaleihin
 • äänimäärän muutos

Puolueisiin kuulumattomille ryhmille ei voida näyttää muutostietoja edellisistä vaaleista

    Kunnan valtuustopaikat 43
    Valtuustopaikkojen muutos 0
Tiedot päivitetty 6.11.2012, 12.23 Äänioikeutettuja 12 316
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 7 923
Äänestysprosentti 64,7% Hyväksyttyjä ääniä 2008 8 138
Äänestysprosentti 2008 67,3% Hyväksyttyjä ääniä 2011 8 653
Äänestysprosentti 2011 71,3% Hylätyt äänet 40
  Kuntavaalit 2012 Muutos kuntavaalit 2008 Muutos eduskuntavaalit 2011
Puolue Prosenttia Paikkoja Ääniä Prosentti­yksikköä Paikkoja Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
RKP 44,3 20 3 512 -7,6 -4 -715 -5,3 -784
SDP 20,0 9 1 581 +2,0 +1 +116 +6,7 +436
KOK 14,3 6 1 136 +2,0 +1 +132 +3,6 +211
VIHR 7,8 3 620 +3,1 +1 +234 +2,9 +196
PS 5,0 2 399 +3,5 +2 +275 -4,1 -390
VAS 4,9 2 387 +0,7 0 +48 -0,9 -110
KESK 2,6 1 208 -3,5 -1 -292 -1,0 -107
KD 0,9 0 75 0,0 0 -4 -0,5 -53
M11 0,1 0 5 +0,1 0 +5 -0,3 -26

Varsinais-Suomen vaalipiiri - Parainen - Puolueiden kannatus, laajat tiedot Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

 • puolueen kannatus ennakkoäänestyksessä
 • kannatus vaalipäivänä
 • kokonaiskannatus
 • ennakkoäänien määrä
 • vaalipäivän äänien määrä
 • yhteisääniäänimäärä
 • valtustopaikkojen määrä
 • kannatuksen muutos verrattuna kuntavaaleihin 2008
 • äänimäärän muutos
 • valtuustopaikkojen määrän muutos
 • kannatuksen muutos verrattuna eduskuntavaaleihin 2011
 • äänimäärän muutos
    Kunnan valtuustopaikat 43
    Valtuustopaikkojen muutos 0
Tiedot päivitetty 6.11.2012, 12.23 Äänioikeutettuja 12 316
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 7 923
Äänestysprosentti 64,7% Hyväksyttyjä ääniä 2008 8 138
Äänestysprosentti 2008 67,3% Hyväksyttyjä ääniä 2011 8 653
Äänestysprosentti 2011 71,3% Hylätyt äänet 40
  Kannatus 2012 Muutos kuntavaalit 2008 Muutos eduskuntavaalit 2011
  Prosenttia Ääniä      
Puolue Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Paikkoja Prosentti­yksikköä Ääniä Paikkoja Prosentti­yksikköä Ääniä
RKP 45,8 43,4 44,3 1 443 2 069 3 512 20 -7,6 -715 -4 -5,3 -784
SDP 21,2 19,1 20,0 669 912 1 581 9 +2,0 +116 +1 +6,7 +436
KOK 12,0 15,9 14,3 378 758 1 136 6 +2,0 +132 +1 +3,6 +211
VIHR 6,9 8,4 7,8 219 401 620 3 +3,1 +234 +1 +2,9 +196
PS 5,2 4,9 5,0 163 236 399 2 +3,5 +275 +2 -4,1 -390
VAS 5,5 4,5 4,9 174 213 387 2 +0,7 +48 0 -0,9 -110
KESK 2,5 2,7 2,6 78 130 208 1 -3,5 -292 -1 -1,0 -107
KD 0,8 1,0 0,9 26 49 75 0 0,0 -4 0 -0,5 -53
M11 0,1 0,0 0,1 3 2 5 0 +0,1 +5 0 -0,3 -26
Muualla Yle.fi:ssä