Tulospalvelu - Kuntavaalit 2012

Kuntavaalit 2012

Näytä: Perustiedot Laajat tiedot

Etelä-Savon vaalipiiri - Pieksämäki - Puolueiden kannatus Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

 • puolueen kannatus (prosenttiosuus äänistä)
 • puolueen paikkamäärä
 • puoluen kokonaisäänimäärä
 • kannatuksen muutos verrattuna 2008 kuntavaaleihin
 • paikkamäärän muutos
 • äänimäärän muutos
 • kannatuksen muutos verrattuna vuoden 2011 eduskuntavaaleihin
 • äänimäärän muutos

Puolueisiin kuulumattomille ryhmille ei voida näyttää muutostietoja edellisistä vaaleista

    Kunnan valtuustopaikat 43
    Valtuustopaikkojen muutos -6
Tiedot päivitetty 6.11.2012, 12.23 Äänioikeutettuja 16 265
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 8 776
Äänestysprosentti 54,2% Hyväksyttyjä ääniä 2008 10 689
Äänestysprosentti 2008 63,9% Hyväksyttyjä ääniä 2011 10 247
Äänestysprosentti 2011 62,8% Hylätyt äänet 32
  Kuntavaalit 2012 Muutos kuntavaalit 2008 Muutos eduskuntavaalit 2011
Puolue Prosenttia Paikkoja Ääniä Prosentti­yksikköä Paikkoja Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 31,7 14 2 782 -3,8 -4 -1 015 +3,1 -153
SDP 26,0 11 2 284 -4,6 -5 -988 +2,3 -148
KOK 15,4 7 1 353 -1,3 -1 -434 +3,2 +106
PS 12,1 5 1 064 +8,4 +4 +665 -9,9 -1 189
VAS 6,6 3 581 +2,0 +1 +88 +2,2 +131
KD 4,8 2 420 -0,4 -1 -130 +0,7 +4
VIHR 3,3 1 292 -0,3 0 -99 -1,0 -152

Etelä-Savon vaalipiiri - Pieksämäki - Puolueiden kannatus, laajat tiedot Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

 • puolueen kannatus ennakkoäänestyksessä
 • kannatus vaalipäivänä
 • kokonaiskannatus
 • ennakkoäänien määrä
 • vaalipäivän äänien määrä
 • yhteisääniäänimäärä
 • valtustopaikkojen määrä
 • kannatuksen muutos verrattuna kuntavaaleihin 2008
 • äänimäärän muutos
 • valtuustopaikkojen määrän muutos
 • kannatuksen muutos verrattuna eduskuntavaaleihin 2011
 • äänimäärän muutos
    Kunnan valtuustopaikat 43
    Valtuustopaikkojen muutos -6
Tiedot päivitetty 6.11.2012, 12.23 Äänioikeutettuja 16 265
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 8 776
Äänestysprosentti 54,2% Hyväksyttyjä ääniä 2008 10 689
Äänestysprosentti 2008 63,9% Hyväksyttyjä ääniä 2011 10 247
Äänestysprosentti 2011 62,8% Hylätyt äänet 32
  Kannatus 2012 Muutos kuntavaalit 2008 Muutos eduskuntavaalit 2011
  Prosenttia Ääniä      
Puolue Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Paikkoja Prosentti­yksikköä Ääniä Paikkoja Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 36,4 25,2 31,7 1 853 929 2 782 14 -3,8 -1 015 -4 +3,1 -153
SDP 25,0 27,4 26,0 1 275 1 009 2 284 11 -4,6 -988 -5 +2,3 -148
KOK 14,0 17,4 15,4 711 642 1 353 7 -1,3 -434 -1 +3,2 +106
PS 12,6 11,5 12,1 639 425 1 064 5 +8,4 +665 +4 -9,9 -1 189
VAS 5,5 8,1 6,6 282 299 581 3 +2,0 +88 +1 +2,2 +131
KD 4,6 5,0 4,8 235 185 420 2 -0,4 -130 -1 +0,7 +4
VIHR 1,9 5,3 3,3 96 196 292 1 -0,3 -99 0 -1,0 -152
Muualla Yle.fi:ssä