Tulospalvelu - Kuntavaalit 2012

Kuntavaalit 2012

Näytä: Perustiedot Laajat tiedot

Vaasan vaalipiiri - Pietarsaari - Puolueiden kannatus Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

 • puolueen kannatus (prosenttiosuus äänistä)
 • puolueen paikkamäärä
 • puoluen kokonaisäänimäärä
 • kannatuksen muutos verrattuna 2008 kuntavaaleihin
 • paikkamäärän muutos
 • äänimäärän muutos
 • kannatuksen muutos verrattuna vuoden 2011 eduskuntavaaleihin
 • äänimäärän muutos

Puolueisiin kuulumattomille ryhmille ei voida näyttää muutostietoja edellisistä vaaleista

    Kunnan valtuustopaikat 43
    Valtuustopaikkojen muutos 0
Tiedot päivitetty 6.11.2012, 12.23 Äänioikeutettuja 15 489
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 9 786
Äänestysprosentti 63,5% Hyväksyttyjä ääniä 2008 10 299
Äänestysprosentti 2008 67,4% Hyväksyttyjä ääniä 2011 11 209
Äänestysprosentti 2011 74,2% Hylätyt äänet 55
  Kuntavaalit 2012 Muutos kuntavaalit 2008 Muutos eduskuntavaalit 2011
Puolue Prosenttia Paikkoja Ääniä Prosentti­yksikköä Paikkoja Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
RKP 39,4 18 3 855 -0,1 0 -217 -1,1 -687
SDP 19,9 9 1 949 -1,7 -1 -281 -1,0 -400
PRO 10,4 5 1 020 - - - - -
KD 9,6 4 938 +0,1 0 -44 +1,1 -9
VAS 7,4 3 722 -2,5 -1 -292 +1,4 +51
KOK 3,8 1 368 +0,7 0 +51 +0,7 +24
PS 3,4 1 333 +2,6 +1 +247 -11,1 -1 291
KESK 3,2 1 313 -2,1 -1 -236 -1,1 -165
VIHR 2,9 1 288 +2,9 +1 +288 +1,8 +161

Vaasan vaalipiiri - Pietarsaari - Puolueiden kannatus, laajat tiedot Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

 • puolueen kannatus ennakkoäänestyksessä
 • kannatus vaalipäivänä
 • kokonaiskannatus
 • ennakkoäänien määrä
 • vaalipäivän äänien määrä
 • yhteisääniäänimäärä
 • valtustopaikkojen määrä
 • kannatuksen muutos verrattuna kuntavaaleihin 2008
 • äänimäärän muutos
 • valtuustopaikkojen määrän muutos
 • kannatuksen muutos verrattuna eduskuntavaaleihin 2011
 • äänimäärän muutos
    Kunnan valtuustopaikat 43
    Valtuustopaikkojen muutos 0
Tiedot päivitetty 6.11.2012, 12.23 Äänioikeutettuja 15 489
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 9 786
Äänestysprosentti 63,5% Hyväksyttyjä ääniä 2008 10 299
Äänestysprosentti 2008 67,4% Hyväksyttyjä ääniä 2011 11 209
Äänestysprosentti 2011 74,2% Hylätyt äänet 55
  Kannatus 2012 Muutos kuntavaalit 2008 Muutos eduskuntavaalit 2011
  Prosenttia Ääniä      
Puolue Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Paikkoja Prosentti­yksikköä Ääniä Paikkoja Prosentti­yksikköä Ääniä
RKP 36,3 40,6 39,4 993 2 862 3 855 18 -0,1 -217 0 -1,1 -687
SDP 19,8 20,0 19,9 541 1 408 1 949 9 -1,7 -281 -1 -1,0 -400
PRO 10,8 10,3 10,4 296 724 1 020 5 - - - - -
KD 7,4 10,4 9,6 202 736 938 4 +0,1 -44 0 +1,1 -9
VAS 9,6 6,5 7,4 263 459 722 3 -2,5 -292 -1 +1,4 +51
KOK 5,8 3,0 3,8 158 210 368 1 +0,7 +51 0 +0,7 +24
PS 3,3 3,4 3,4 90 243 333 1 +2,6 +247 +1 -11,1 -1 291
KESK 4,5 2,7 3,2 122 191 313 1 -2,1 -236 -1 -1,1 -165
VIHR 2,6 3,1 2,9 70 218 288 1 +2,9 +288 +1 +1,8 +161
Muualla Yle.fi:ssä