Tulospalvelu - Kuntavaalit 2012

Kuntavaalit 2012

Näytä: Perustiedot Laajat tiedot

Pirkanmaan vaalipiiri - Pirkkala - Puolueiden kannatus Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

 • puolueen kannatus (prosenttiosuus äänistä)
 • puolueen paikkamäärä
 • puoluen kokonaisäänimäärä
 • kannatuksen muutos verrattuna 2008 kuntavaaleihin
 • paikkamäärän muutos
 • äänimäärän muutos
 • kannatuksen muutos verrattuna vuoden 2011 eduskuntavaaleihin
 • äänimäärän muutos

Puolueisiin kuulumattomille ryhmille ei voida näyttää muutostietoja edellisistä vaaleista

    Kunnan valtuustopaikat 43
    Valtuustopaikkojen muutos 0
Tiedot päivitetty 6.11.2012, 12.23 Äänioikeutettuja 13 482
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 8 751
Äänestysprosentti 65,3% Hyväksyttyjä ääniä 2008 8 118
Äänestysprosentti 2008 69,0% Hyväksyttyjä ääniä 2011 9 818
Äänestysprosentti 2011 77,1% Hylätyt äänet 48
  Kuntavaalit 2012 Muutos kuntavaalit 2008 Muutos eduskuntavaalit 2011
Puolue Prosenttia Paikkoja Ääniä Prosentti­yksikköä Paikkoja Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KOK 32,6 15 2 851 -2,4 -1 +13 -0,2 -365
SDP 25,1 11 2 195 +3,5 +1 +444 +5,0 +221
VIHR 13,6 6 1 186 -3,4 -1 -193 +3,9 +235
PS 9,5 4 832 +5,8 +3 +529 -9,5 -1 039
KESK 8,4 3 739 +1,4 0 +167 +2,0 +111
VAS 6,9 3 604 -0,8 0 -20 +1,3 +56
KD 3,5 1 304 -0,9 -1 -52 -0,6 -92
ITSP 0,3 0 23 +0,3 0 +23 +0,2 +17
SKP 0,2 0 17 +0,2 0 +17 -0,2 -23

Pirkanmaan vaalipiiri - Pirkkala - Puolueiden kannatus, laajat tiedot Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

 • puolueen kannatus ennakkoäänestyksessä
 • kannatus vaalipäivänä
 • kokonaiskannatus
 • ennakkoäänien määrä
 • vaalipäivän äänien määrä
 • yhteisääniäänimäärä
 • valtustopaikkojen määrä
 • kannatuksen muutos verrattuna kuntavaaleihin 2008
 • äänimäärän muutos
 • valtuustopaikkojen määrän muutos
 • kannatuksen muutos verrattuna eduskuntavaaleihin 2011
 • äänimäärän muutos
    Kunnan valtuustopaikat 43
    Valtuustopaikkojen muutos 0
Tiedot päivitetty 6.11.2012, 12.23 Äänioikeutettuja 13 482
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 8 751
Äänestysprosentti 65,3% Hyväksyttyjä ääniä 2008 8 118
Äänestysprosentti 2008 69,0% Hyväksyttyjä ääniä 2011 9 818
Äänestysprosentti 2011 77,1% Hylätyt äänet 48
  Kannatus 2012 Muutos kuntavaalit 2008 Muutos eduskuntavaalit 2011
  Prosenttia Ääniä      
Puolue Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Paikkoja Prosentti­yksikköä Ääniä Paikkoja Prosentti­yksikköä Ääniä
KOK 30,7 34,0 32,6 1 175 1 676 2 851 15 -2,4 +13 -1 -0,2 -365
SDP 27,6 23,2 25,1 1 054 1 141 2 195 11 +3,5 +444 +1 +5,0 +221
VIHR 9,5 16,7 13,6 364 822 1 186 6 -3,4 -193 -1 +3,9 +235
PS 11,0 8,3 9,5 422 410 832 4 +5,8 +529 +3 -9,5 -1 039
KESK 8,1 8,7 8,4 310 429 739 3 +1,4 +167 0 +2,0 +111
VAS 8,9 5,3 6,9 342 262 604 3 -0,8 -20 0 +1,3 +56
KD 3,6 3,4 3,5 136 168 304 1 -0,9 -52 -1 -0,6 -92
ITSP 0,4 0,2 0,3 15 8 23 0 +0,3 +23 0 +0,2 +17
SKP 0,2 0,2 0,2 7 10 17 0 +0,2 +17 0 -0,2 -23
Muualla Yle.fi:ssä