Tulospalvelu - Kuntavaalit 2012

Kuntavaalit 2012

Näytä: Perustiedot Laajat tiedot

Satakunnan vaalipiiri - Pori - Puolueiden kannatus Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

 • puolueen kannatus (prosenttiosuus äänistä)
 • puolueen paikkamäärä
 • puoluen kokonaisäänimäärä
 • kannatuksen muutos verrattuna 2008 kuntavaaleihin
 • paikkamäärän muutos
 • äänimäärän muutos
 • kannatuksen muutos verrattuna vuoden 2011 eduskuntavaaleihin
 • äänimäärän muutos

Puolueisiin kuulumattomille ryhmille ei voida näyttää muutostietoja edellisistä vaaleista

    Kunnan valtuustopaikat 59
    Valtuustopaikkojen muutos -27
Tiedot päivitetty 6.11.2012, 12.23 Äänioikeutettuja 68 042
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 39 704
Äänestysprosentti 58,7% Hyväksyttyjä ääniä 2008 41 726
Äänestysprosentti 2008 62,7% Hyväksyttyjä ääniä 2011 46 532
Äänestysprosentti 2011 69,6% Hylätyt äänet 220
  Kuntavaalit 2012 Muutos kuntavaalit 2008 Muutos eduskuntavaalit 2011
Puolue Prosenttia Paikkoja Ääniä Prosentti­yksikköä Paikkoja Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KOK 26,6 16 10 551 +0,3 -8 -412 +6,3 +1 129
SDP 26,3 16 10 456 -2,8 -8 -1 689 +3,3 -258
PS 15,3 9 6 074 +8,1 +3 +3 058 -9,7 -5 572
VAS 13,9 8 5 521 -1,7 -5 -1 000 -0,1 -998
KESK 7,9 5 3 126 -1,6 -7 -826 -0,8 -887
VIHR 5,9 3 2 325 -2,0 -2 -948 +0,3 -267
KD 4,0 2 1 579 +0,9 0 +281 +1,0 +210
SKP 0,2 0 72 0,0 0 -20 0,0 +6

Satakunnan vaalipiiri - Pori - Puolueiden kannatus, laajat tiedot Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

 • puolueen kannatus ennakkoäänestyksessä
 • kannatus vaalipäivänä
 • kokonaiskannatus
 • ennakkoäänien määrä
 • vaalipäivän äänien määrä
 • yhteisääniäänimäärä
 • valtustopaikkojen määrä
 • kannatuksen muutos verrattuna kuntavaaleihin 2008
 • äänimäärän muutos
 • valtuustopaikkojen määrän muutos
 • kannatuksen muutos verrattuna eduskuntavaaleihin 2011
 • äänimäärän muutos
    Kunnan valtuustopaikat 59
    Valtuustopaikkojen muutos -27
Tiedot päivitetty 6.11.2012, 12.23 Äänioikeutettuja 68 042
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 39 704
Äänestysprosentti 58,7% Hyväksyttyjä ääniä 2008 41 726
Äänestysprosentti 2008 62,7% Hyväksyttyjä ääniä 2011 46 532
Äänestysprosentti 2011 69,6% Hylätyt äänet 220
  Kannatus 2012 Muutos kuntavaalit 2008 Muutos eduskuntavaalit 2011
  Prosenttia Ääniä      
Puolue Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Paikkoja Prosentti­yksikköä Ääniä Paikkoja Prosentti­yksikköä Ääniä
KOK 26,4 26,8 26,6 5 254 5 297 10 551 16 +0,3 -412 -8 +6,3 +1 129
SDP 27,8 24,9 26,3 5 537 4 919 10 456 16 -2,8 -1 689 -8 +3,3 -258
PS 15,1 15,5 15,3 3 002 3 072 6 074 9 +8,1 +3 058 +3 -9,7 -5 572
VAS 13,8 14,0 13,9 2 759 2 762 5 521 8 -1,7 -1 000 -5 -0,1 -998
KESK 8,0 7,8 7,9 1 593 1 533 3 126 5 -1,6 -826 -7 -0,8 -887
VIHR 4,7 7,0 5,9 938 1 387 2 325 3 -2,0 -948 -2 +0,3 -267
KD 4,1 3,9 4,0 813 766 1 579 2 +0,9 +281 0 +1,0 +210
SKP 0,2 0,2 0,2 34 38 72 0 0,0 -20 0 0,0 +6
Muualla Yle.fi:ssä