Tulospalvelu - Kuntavaalit 2012

Kuntavaalit 2012

Näytä: Perustiedot Laajat tiedot

Uudenmaan vaalipiiri - Porvoo - Puolueiden kannatus Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

 • puolueen kannatus (prosenttiosuus äänistä)
 • puolueen paikkamäärä
 • puoluen kokonaisäänimäärä
 • kannatuksen muutos verrattuna 2008 kuntavaaleihin
 • paikkamäärän muutos
 • äänimäärän muutos
 • kannatuksen muutos verrattuna vuoden 2011 eduskuntavaaleihin
 • äänimäärän muutos

Puolueisiin kuulumattomille ryhmille ei voida näyttää muutostietoja edellisistä vaaleista

    Kunnan valtuustopaikat 51
    Valtuustopaikkojen muutos 0
Tiedot päivitetty 6.11.2012, 12.23 Äänioikeutettuja 38 261
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 22 577
Äänestysprosentti 59,4% Hyväksyttyjä ääniä 2008 23 667
Äänestysprosentti 2008 64,2% Hyväksyttyjä ääniä 2011 26 269
Äänestysprosentti 2011 71,3% Hylätyt äänet 151
  Kuntavaalit 2012 Muutos kuntavaalit 2008 Muutos eduskuntavaalit 2011
Puolue Prosenttia Paikkoja Ääniä Prosentti­yksikköä Paikkoja Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
RKP 30,4 16 6 854 +0,6 0 -195 +5,2 +244
SDP 22,1 12 4 986 -3,8 -2 -1 142 +2,9 -57
KOK 16,4 9 3 712 +0,7 +1 -8 -1,6 -1 018
PS 11,1 6 2 505 +1,9 +1 +339 -5,4 -1 818
VIHR 8,7 4 1 963 -0,2 -1 -144 +1,0 -49
KESK 5,3 2 1 196 +0,4 0 +44 0,0 -196
VAS 3,0 1 680 -0,1 0 -57 -1,7 -562
KD 2,4 1 551 +1,1 +1 +231 +0,3 -24
KTP 0,2 0 50 0,0 0 -14 +0,1 +25
PIR 0,2 0 46 +0,2 0 +46 -0,2 -71
ITSP 0,1 0 20 +0,1 0 +20 -0,1 -17
STP 0,1 0 14 +0,1 0 +14 -0,1 -23

Uudenmaan vaalipiiri - Porvoo - Puolueiden kannatus, laajat tiedot Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

 • puolueen kannatus ennakkoäänestyksessä
 • kannatus vaalipäivänä
 • kokonaiskannatus
 • ennakkoäänien määrä
 • vaalipäivän äänien määrä
 • yhteisääniäänimäärä
 • valtustopaikkojen määrä
 • kannatuksen muutos verrattuna kuntavaaleihin 2008
 • äänimäärän muutos
 • valtuustopaikkojen määrän muutos
 • kannatuksen muutos verrattuna eduskuntavaaleihin 2011
 • äänimäärän muutos
    Kunnan valtuustopaikat 51
    Valtuustopaikkojen muutos 0
Tiedot päivitetty 6.11.2012, 12.23 Äänioikeutettuja 38 261
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 22 577
Äänestysprosentti 59,4% Hyväksyttyjä ääniä 2008 23 667
Äänestysprosentti 2008 64,2% Hyväksyttyjä ääniä 2011 26 269
Äänestysprosentti 2011 71,3% Hylätyt äänet 151
  Kannatus 2012 Muutos kuntavaalit 2008 Muutos eduskuntavaalit 2011
  Prosenttia Ääniä      
Puolue Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Paikkoja Prosentti­yksikköä Ääniä Paikkoja Prosentti­yksikköä Ääniä
RKP 31,6 29,3 30,4 3 312 3 542 6 854 16 +0,6 -195 0 +5,2 +244
SDP 23,3 21,0 22,1 2 443 2 543 4 986 12 -3,8 -1 142 -2 +2,9 -57
KOK 15,2 17,6 16,4 1 588 2 124 3 712 9 +0,7 -8 +1 -1,6 -1 018
PS 12,4 10,0 11,1 1 296 1 209 2 505 6 +1,9 +339 +1 -5,4 -1 818
VIHR 6,5 10,6 8,7 685 1 278 1 963 4 -0,2 -144 -1 +1,0 -49
KESK 4,6 5,9 5,3 484 712 1 196 2 +0,4 +44 0 0,0 -196
VAS 3,1 2,9 3,0 328 352 680 1 -0,1 -57 0 -1,7 -562
KD 2,7 2,2 2,4 279 272 551 1 +1,1 +231 +1 +0,3 -24
KTP 0,3 0,2 0,2 30 20 50 0 0,0 -14 0 +0,1 +25
PIR 0,1 0,3 0,2 14 32 46 0 +0,2 +46 0 -0,2 -71
ITSP 0,1 0,1 0,1 7 13 20 0 +0,1 +20 0 -0,1 -17
STP 0,1 0,0 0,1 9 5 14 0 +0,1 +14 0 -0,1 -23
Muualla Yle.fi:ssä