Tulospalvelu - Kuntavaalit 2012

Kuntavaalit 2012

Näytä: Perustiedot Laajat tiedot

Oulun vaalipiiri - Raahe - Puolueiden kannatus Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

 • puolueen kannatus (prosenttiosuus äänistä)
 • puolueen paikkamäärä
 • puoluen kokonaisäänimäärä
 • kannatuksen muutos verrattuna 2008 kuntavaaleihin
 • paikkamäärän muutos
 • äänimäärän muutos
 • kannatuksen muutos verrattuna vuoden 2011 eduskuntavaaleihin
 • äänimäärän muutos

Puolueisiin kuulumattomille ryhmille ei voida näyttää muutostietoja edellisistä vaaleista

    Kunnan valtuustopaikat 43
    Valtuustopaikkojen muutos -21
Tiedot päivitetty 6.11.2012, 12.23 Äänioikeutettuja 19 636
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 11 056
Äänestysprosentti 56,6% Hyväksyttyjä ääniä 2008 11 325
Äänestysprosentti 2008 57,5% Hyväksyttyjä ääniä 2011 12 936
Äänestysprosentti 2011 66,5% Hylätyt äänet 53
  Kuntavaalit 2012 Muutos kuntavaalit 2008 Muutos eduskuntavaalit 2011
Puolue Prosenttia Paikkoja Ääniä Prosentti­yksikköä Paikkoja Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 40,0 18 4 422 -1,0 -12 -218 +10,6 +615
VAS 23,4 10 2 591 -2,1 -6 -304 -0,9 -563
SDP 13,9 6 1 538 -2,0 -4 -262 +2,4 +52
PS 9,6 4 1 059 +6,7 +3 +733 -9,4 -1 402
KOK 9,1 4 1 002 -2,1 -1 -262 +0,6 -88
KD 2,8 1 310 -0,7 -1 -90 -0,5 -120
VIHR 1,2 0 134 +1,2 0 +134 -1,7 -240

Oulun vaalipiiri - Raahe - Puolueiden kannatus, laajat tiedot Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

 • puolueen kannatus ennakkoäänestyksessä
 • kannatus vaalipäivänä
 • kokonaiskannatus
 • ennakkoäänien määrä
 • vaalipäivän äänien määrä
 • yhteisääniäänimäärä
 • valtustopaikkojen määrä
 • kannatuksen muutos verrattuna kuntavaaleihin 2008
 • äänimäärän muutos
 • valtuustopaikkojen määrän muutos
 • kannatuksen muutos verrattuna eduskuntavaaleihin 2011
 • äänimäärän muutos
    Kunnan valtuustopaikat 43
    Valtuustopaikkojen muutos -21
Tiedot päivitetty 6.11.2012, 12.23 Äänioikeutettuja 19 636
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 11 056
Äänestysprosentti 56,6% Hyväksyttyjä ääniä 2008 11 325
Äänestysprosentti 2008 57,5% Hyväksyttyjä ääniä 2011 12 936
Äänestysprosentti 2011 66,5% Hylätyt äänet 53
  Kannatus 2012 Muutos kuntavaalit 2008 Muutos eduskuntavaalit 2011
  Prosenttia Ääniä      
Puolue Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Paikkoja Prosentti­yksikköä Ääniä Paikkoja Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 39,4 40,7 40,0 2 324 2 098 4 422 18 -1,0 -218 -12 +10,6 +615
VAS 24,1 22,6 23,4 1 425 1 166 2 591 10 -2,1 -304 -6 -0,9 -563
SDP 13,8 14,0 13,9 816 722 1 538 6 -2,0 -262 -4 +2,4 +52
PS 9,4 9,8 9,6 556 503 1 059 4 +6,7 +733 +3 -9,4 -1 402
KOK 9,9 8,1 9,1 585 417 1 002 4 -2,1 -262 -1 +0,6 -88
KD 2,5 3,2 2,8 147 163 310 1 -0,7 -90 -1 -0,5 -120
VIHR 0,8 1,6 1,2 49 85 134 0 +1,2 +134 0 -1,7 -240
Muualla Yle.fi:ssä