Tulospalvelu - Kuntavaalit 2012

Kuntavaalit 2012

Näytä: Perustiedot Laajat tiedot

Uudenmaan vaalipiiri - Raasepori - Puolueiden kannatus Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

 • puolueen kannatus (prosenttiosuus äänistä)
 • puolueen paikkamäärä
 • puoluen kokonaisäänimäärä
 • kannatuksen muutos verrattuna 2008 kuntavaaleihin
 • paikkamäärän muutos
 • äänimäärän muutos
 • kannatuksen muutos verrattuna vuoden 2011 eduskuntavaaleihin
 • äänimäärän muutos

Puolueisiin kuulumattomille ryhmille ei voida näyttää muutostietoja edellisistä vaaleista

    Kunnan valtuustopaikat 43
    Valtuustopaikkojen muutos -16
Tiedot päivitetty 6.11.2012, 12.23 Äänioikeutettuja 23 247
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 14 198
Äänestysprosentti 61,6% Hyväksyttyjä ääniä 2008 14 830
Äänestysprosentti 2008 65,1% Hyväksyttyjä ääniä 2011 16 140
Äänestysprosentti 2011 71,1% Hylätyt äänet 125
  Kuntavaalit 2012 Muutos kuntavaalit 2008 Muutos eduskuntavaalit 2011
Puolue Prosenttia Paikkoja Ääniä Prosentti­yksikköä Paikkoja Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
RKP 45,4 21 6 443 +1,2 -6 -106 +2,7 -449
SDP 26,9 12 3 818 -5,8 -8 -1 024 -3,2 -1 036
VIHR 8,6 4 1 215 +1,7 0 +203 +3,2 +352
KOK 6,4 2 907 +3,2 0 +439 -1,2 -322
SKP 3,2 1 450 +1,3 0 +170 +3,0 +420
VAS 2,9 1 415 -0,1 0 -33 -0,4 -126
PS 2,8 1 400 +2,8 +1 +400 -3,6 -638
KD 2,3 1 329 +0,6 0 +79 +0,8 +90
KESK 1,4 0 205 +0,4 0 +45 -0,5 -109
M11 0,1 0 16 +0,1 0 +16 0,0 -1

Uudenmaan vaalipiiri - Raasepori - Puolueiden kannatus, laajat tiedot Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

 • puolueen kannatus ennakkoäänestyksessä
 • kannatus vaalipäivänä
 • kokonaiskannatus
 • ennakkoäänien määrä
 • vaalipäivän äänien määrä
 • yhteisääniäänimäärä
 • valtustopaikkojen määrä
 • kannatuksen muutos verrattuna kuntavaaleihin 2008
 • äänimäärän muutos
 • valtuustopaikkojen määrän muutos
 • kannatuksen muutos verrattuna eduskuntavaaleihin 2011
 • äänimäärän muutos
    Kunnan valtuustopaikat 43
    Valtuustopaikkojen muutos -16
Tiedot päivitetty 6.11.2012, 12.23 Äänioikeutettuja 23 247
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 14 198
Äänestysprosentti 61,6% Hyväksyttyjä ääniä 2008 14 830
Äänestysprosentti 2008 65,1% Hyväksyttyjä ääniä 2011 16 140
Äänestysprosentti 2011 71,1% Hylätyt äänet 125
  Kannatus 2012 Muutos kuntavaalit 2008 Muutos eduskuntavaalit 2011
  Prosenttia Ääniä      
Puolue Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Paikkoja Prosentti­yksikköä Ääniä Paikkoja Prosentti­yksikköä Ääniä
RKP 45,0 45,6 45,4 2 179 4 264 6 443 21 +1,2 -106 -6 +2,7 -449
SDP 27,9 26,4 26,9 1 348 2 470 3 818 12 -5,8 -1 024 -8 -3,2 -1 036
VIHR 6,9 9,4 8,6 335 880 1 215 4 +1,7 +203 0 +3,2 +352
KOK 7,0 6,1 6,4 339 568 907 2 +3,2 +439 0 -1,2 -322
SKP 3,5 3,0 3,2 169 281 450 1 +1,3 +170 0 +3,0 +420
VAS 3,2 2,8 2,9 155 260 415 1 -0,1 -33 0 -0,4 -126
PS 2,9 2,8 2,8 138 262 400 1 +2,8 +400 +1 -3,6 -638
KD 2,2 2,4 2,3 107 222 329 1 +0,6 +79 0 +0,8 +90
KESK 1,3 1,5 1,4 62 143 205 0 +0,4 +45 0 -0,5 -109
M11 0,1 0,1 0,1 7 9 16 0 +0,1 +16 0 0,0 -1
Muualla Yle.fi:ssä