Tulospalvelu - Kuntavaalit 2012

Kuntavaalit 2012

Näytä: Perustiedot Laajat tiedot

Varsinais-Suomen vaalipiiri - Raisio - Puolueiden kannatus Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

 • puolueen kannatus (prosenttiosuus äänistä)
 • puolueen paikkamäärä
 • puoluen kokonaisäänimäärä
 • kannatuksen muutos verrattuna 2008 kuntavaaleihin
 • paikkamäärän muutos
 • äänimäärän muutos
 • kannatuksen muutos verrattuna vuoden 2011 eduskuntavaaleihin
 • äänimäärän muutos

Puolueisiin kuulumattomille ryhmille ei voida näyttää muutostietoja edellisistä vaaleista

    Kunnan valtuustopaikat 43
    Valtuustopaikkojen muutos 0
Tiedot päivitetty 6.11.2012, 12.23 Äänioikeutettuja 19 472
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 10 508
Äänestysprosentti 54,4% Hyväksyttyjä ääniä 2008 11 170
Äänestysprosentti 2008 59,4% Hyväksyttyjä ääniä 2011 13 238
Äänestysprosentti 2011 70,8% Hylätyt äänet 87
  Kuntavaalit 2012 Muutos kuntavaalit 2008 Muutos eduskuntavaalit 2011
Puolue Prosenttia Paikkoja Ääniä Prosentti­yksikköä Paikkoja Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KOK 28,9 14 3 040 -3,4 -1 -573 +6,9 +124
SDP 26,6 12 2 794 -1,9 -1 -390 +2,3 -415
VAS 15,1 7 1 585 -2,4 -1 -366 +2,3 -108
PS 12,5 5 1 317 +9,3 +4 +961 -8,9 -1 526
KESK 7,1 3 749 +0,8 +1 +37 +1,5 +4
VIHR 4,2 1 444 +0,8 0 +60 -0,7 -208
KD 2,7 1 279 +0,2 0 +5 -2,3 -374
RaisSi 1,7 0 179 - - - - -
RKP 1,0 0 102 +0,3 0 +25 -0,6 -108
SKP 0,2 0 19 0,0 0 +3 0,0 -7

Varsinais-Suomen vaalipiiri - Raisio - Puolueiden kannatus, laajat tiedot Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

 • puolueen kannatus ennakkoäänestyksessä
 • kannatus vaalipäivänä
 • kokonaiskannatus
 • ennakkoäänien määrä
 • vaalipäivän äänien määrä
 • yhteisääniäänimäärä
 • valtustopaikkojen määrä
 • kannatuksen muutos verrattuna kuntavaaleihin 2008
 • äänimäärän muutos
 • valtuustopaikkojen määrän muutos
 • kannatuksen muutos verrattuna eduskuntavaaleihin 2011
 • äänimäärän muutos
    Kunnan valtuustopaikat 43
    Valtuustopaikkojen muutos 0
Tiedot päivitetty 6.11.2012, 12.23 Äänioikeutettuja 19 472
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 10 508
Äänestysprosentti 54,4% Hyväksyttyjä ääniä 2008 11 170
Äänestysprosentti 2008 59,4% Hyväksyttyjä ääniä 2011 13 238
Äänestysprosentti 2011 70,8% Hylätyt äänet 87
  Kannatus 2012 Muutos kuntavaalit 2008 Muutos eduskuntavaalit 2011
  Prosenttia Ääniä      
Puolue Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Paikkoja Prosentti­yksikköä Ääniä Paikkoja Prosentti­yksikköä Ääniä
KOK 24,7 31,6 28,9 1 003 2 037 3 040 14 -3,4 -573 -1 +6,9 +124
SDP 27,9 25,8 26,6 1 130 1 664 2 794 12 -1,9 -390 -1 +2,3 -415
VAS 17,9 13,3 15,1 724 861 1 585 7 -2,4 -366 -1 +2,3 -108
PS 13,2 12,1 12,5 535 782 1 317 5 +9,3 +961 +4 -8,9 -1 526
KESK 7,6 6,8 7,1 308 441 749 3 +0,8 +37 +1 +1,5 +4
VIHR 3,4 4,7 4,2 139 305 444 1 +0,8 +60 0 -0,7 -208
KD 2,3 2,9 2,7 93 186 279 1 +0,2 +5 0 -2,3 -374
RaisSi 1,6 1,8 1,7 63 116 179 0 - - - - -
RKP 1,3 0,8 1,0 51 51 102 0 +0,3 +25 0 -0,6 -108
SKP 0,2 0,2 0,2 8 11 19 0 0,0 +3 0 0,0 -7
Muualla Yle.fi:ssä