Tulospalvelu - Kuntavaalit 2012

Kuntavaalit 2012

Näytä: Perustiedot Laajat tiedot

Satakunnan vaalipiiri - Rauma - Puolueiden kannatus Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

 • puolueen kannatus (prosenttiosuus äänistä)
 • puolueen paikkamäärä
 • puoluen kokonaisäänimäärä
 • kannatuksen muutos verrattuna 2008 kuntavaaleihin
 • paikkamäärän muutos
 • äänimäärän muutos
 • kannatuksen muutos verrattuna vuoden 2011 eduskuntavaaleihin
 • äänimäärän muutos

Puolueisiin kuulumattomille ryhmille ei voida näyttää muutostietoja edellisistä vaaleista

    Kunnan valtuustopaikat 51
    Valtuustopaikkojen muutos 0
Tiedot päivitetty 6.11.2012, 12.23 Äänioikeutettuja 32 391
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 18 792
Äänestysprosentti 58,3% Hyväksyttyjä ääniä 2008 20 471
Äänestysprosentti 2008 63,8% Hyväksyttyjä ääniä 2011 21 890
Äänestysprosentti 2011 69,0% Hylätyt äänet 98
  Kuntavaalit 2012 Muutos kuntavaalit 2008 Muutos eduskuntavaalit 2011
Puolue Prosenttia Paikkoja Ääniä Prosentti­yksikköä Paikkoja Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
SDP 34,6 18 6 508 +1,9 0 -188 -3,4 -1 807
KOK 21,4 11 4 014 -3,1 -2 -991 +1,4 -345
KESK 13,0 7 2 436 +1,0 +1 -19 +3,3 +322
PS 10,4 5 1 957 +4,6 +2 +764 -7,2 -1 900
VAS 7,2 3 1 356 -1,6 -1 -458 +1,3 +60
KD 5,7 3 1 076 +0,4 +1 -12 +0,5 -58
VIHR 3,8 2 712 -0,2 0 -103 +0,4 -28
SIT 3,7 2 702 - - - - -
SKP 0,2 0 31 0,0 0 -1 +0,1 +11

Satakunnan vaalipiiri - Rauma - Puolueiden kannatus, laajat tiedot Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

 • puolueen kannatus ennakkoäänestyksessä
 • kannatus vaalipäivänä
 • kokonaiskannatus
 • ennakkoäänien määrä
 • vaalipäivän äänien määrä
 • yhteisääniäänimäärä
 • valtustopaikkojen määrä
 • kannatuksen muutos verrattuna kuntavaaleihin 2008
 • äänimäärän muutos
 • valtuustopaikkojen määrän muutos
 • kannatuksen muutos verrattuna eduskuntavaaleihin 2011
 • äänimäärän muutos
    Kunnan valtuustopaikat 51
    Valtuustopaikkojen muutos 0
Tiedot päivitetty 6.11.2012, 12.23 Äänioikeutettuja 32 391
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 18 792
Äänestysprosentti 58,3% Hyväksyttyjä ääniä 2008 20 471
Äänestysprosentti 2008 63,8% Hyväksyttyjä ääniä 2011 21 890
Äänestysprosentti 2011 69,0% Hylätyt äänet 98
  Kannatus 2012 Muutos kuntavaalit 2008 Muutos eduskuntavaalit 2011
  Prosenttia Ääniä      
Puolue Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Paikkoja Prosentti­yksikköä Ääniä Paikkoja Prosentti­yksikköä Ääniä
SDP 36,0 33,2 34,6 3 404 3 104 6 508 18 +1,9 -188 0 -3,4 -1 807
KOK 21,1 21,6 21,4 1 998 2 016 4 014 11 -3,1 -991 -2 +1,4 -345
KESK 13,0 12,9 13,0 1 229 1 207 2 436 7 +1,0 -19 +1 +3,3 +322
PS 10,4 10,5 10,4 979 978 1 957 5 +4,6 +764 +2 -7,2 -1 900
VAS 6,9 7,5 7,2 657 699 1 356 3 -1,6 -458 -1 +1,3 +60
KD 5,8 5,7 5,7 548 528 1 076 3 +0,4 -12 +1 +0,5 -58
VIHR 3,1 4,5 3,8 292 420 712 2 -0,2 -103 0 +0,4 -28
SIT 3,5 4,0 3,7 330 372 702 2 - - - - -
SKP 0,2 0,1 0,2 19 12 31 0 0,0 -1 0 +0,1 +11
Muualla Yle.fi:ssä