Tulospalvelu - Kuntavaalit 2012

Kuntavaalit 2012

Näytä: Perustiedot Laajat tiedot

Lapin vaalipiiri - Rovaniemi - Puolueiden kannatus Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

 • puolueen kannatus (prosenttiosuus äänistä)
 • puolueen paikkamäärä
 • puoluen kokonaisäänimäärä
 • kannatuksen muutos verrattuna 2008 kuntavaaleihin
 • paikkamäärän muutos
 • äänimäärän muutos
 • kannatuksen muutos verrattuna vuoden 2011 eduskuntavaaleihin
 • äänimäärän muutos

Puolueisiin kuulumattomille ryhmille ei voida näyttää muutostietoja edellisistä vaaleista

    Kunnan valtuustopaikat 59
    Valtuustopaikkojen muutos -16
Tiedot päivitetty 6.11.2012, 12.23 Äänioikeutettuja 48 221
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 26 815
Äänestysprosentti 56,0% Hyväksyttyjä ääniä 2008 26 706
Äänestysprosentti 2008 58,1% Hyväksyttyjä ääniä 2011 31 353
Äänestysprosentti 2011 66,8% Hylätyt äänet 165
  Kuntavaalit 2012 Muutos kuntavaalit 2008 Muutos eduskuntavaalit 2011
Puolue Prosenttia Paikkoja Ääniä Prosentti­yksikköä Paikkoja Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 31,4 19 8 421 +1,4 -4 +407 +6,3 +536
KOK 19,2 12 5 143 -2,8 -5 -728 +0,8 -635
PS 14,7 9 3 933 +10,2 +6 +2 742 -7,3 -2 950
SDP 13,9 8 3 727 -3,8 -5 -991 -0,7 -865
VAS 12,0 7 3 228 -1,8 -3 -475 +0,4 -429
VIHR 5,2 3 1 386 -4,0 -4 -1 074 +0,1 -192
KD 2,7 1 723 +0,1 -1 +42 +0,5 +41
PIR 0,4 0 119 +0,4 0 +119 +0,4 +119
E329 0,3 0 74 - - - - -
SKP 0,1 0 30 0,0 0 -2 -0,1 -26
KTP 0,1 0 21 -0,1 0 -15 -0,1 -31
E330 0,0 0 10 - - - - -

Lapin vaalipiiri - Rovaniemi - Puolueiden kannatus, laajat tiedot Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

 • puolueen kannatus ennakkoäänestyksessä
 • kannatus vaalipäivänä
 • kokonaiskannatus
 • ennakkoäänien määrä
 • vaalipäivän äänien määrä
 • yhteisääniäänimäärä
 • valtustopaikkojen määrä
 • kannatuksen muutos verrattuna kuntavaaleihin 2008
 • äänimäärän muutos
 • valtuustopaikkojen määrän muutos
 • kannatuksen muutos verrattuna eduskuntavaaleihin 2011
 • äänimäärän muutos
    Kunnan valtuustopaikat 59
    Valtuustopaikkojen muutos -16
Tiedot päivitetty 6.11.2012, 12.23 Äänioikeutettuja 48 221
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 26 815
Äänestysprosentti 56,0% Hyväksyttyjä ääniä 2008 26 706
Äänestysprosentti 2008 58,1% Hyväksyttyjä ääniä 2011 31 353
Äänestysprosentti 2011 66,8% Hylätyt äänet 165
  Kannatus 2012 Muutos kuntavaalit 2008 Muutos eduskuntavaalit 2011
  Prosenttia Ääniä      
Puolue Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Paikkoja Prosentti­yksikköä Ääniä Paikkoja Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 31,1 31,7 31,4 4 134 4 287 8 421 19 +1,4 +407 -4 +6,3 +536
KOK 19,1 19,2 19,2 2 540 2 603 5 143 12 -2,8 -728 -5 +0,8 -635
PS 13,9 15,4 14,7 1 846 2 087 3 933 9 +10,2 +2 742 +6 -7,3 -2 950
SDP 15,2 12,6 13,9 2 023 1 704 3 727 8 -3,8 -991 -5 -0,7 -865
VAS 12,5 11,5 12,0 1 664 1 564 3 228 7 -1,8 -475 -3 +0,4 -429
VIHR 4,2 6,1 5,2 562 824 1 386 3 -4,0 -1 074 -4 +0,1 -192
KD 2,8 2,6 2,7 367 356 723 1 +0,1 +42 -1 +0,5 +41
PIR 0,3 0,5 0,4 46 73 119 0 +0,4 +119 0 +0,4 +119
E329 0,4 0,2 0,3 53 21 74 0 - - - - -
SKP 0,2 0,1 0,1 22 8 30 0 0,0 -2 0 -0,1 -26
KTP 0,1 0,1 0,1 8 13 21 0 -0,1 -15 0 -0,1 -31
E330 0,1 0,0 0,0 8 2 10 0 - - - - -
Muualla Yle.fi:ssä