Tulospalvelu - Kuntavaalit 2012

Kuntavaalit 2012

Näytä: Perustiedot Laajat tiedot

Kymen vaalipiiri - Ruokolahti - Puolueiden kannatus Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

 • puolueen kannatus (prosenttiosuus äänistä)
 • puolueen paikkamäärä
 • puoluen kokonaisäänimäärä
 • kannatuksen muutos verrattuna 2008 kuntavaaleihin
 • paikkamäärän muutos
 • äänimäärän muutos
 • kannatuksen muutos verrattuna vuoden 2011 eduskuntavaaleihin
 • äänimäärän muutos

Puolueisiin kuulumattomille ryhmille ei voida näyttää muutostietoja edellisistä vaaleista

    Kunnan valtuustopaikat 27
    Valtuustopaikkojen muutos 0
Tiedot päivitetty 6.11.2012, 12.23 Äänioikeutettuja 4 636
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 2 998
Äänestysprosentti 65,0% Hyväksyttyjä ääniä 2008 3 160
Äänestysprosentti 2008 67,1% Hyväksyttyjä ääniä 2011 3 441
Äänestysprosentti 2011 74,5% Hylätyt äänet 14
  Kuntavaalit 2012 Muutos kuntavaalit 2008 Muutos eduskuntavaalit 2011
Puolue Prosenttia Paikkoja Ääniä Prosentti­yksikköä Paikkoja Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 41,8 12 1 252 -2,4 0 -145 +4,5 -30
SDP 25,1 7 752 -6,0 -2 -230 -1,3 -156
KOK 15,9 4 476 -3,2 -1 -126 +5,4 +117
PS 10,1 3 304 +10,1 +3 +304 -8,6 -340
KD 4,8 1 145 -0,8 0 -34 +1,6 +35
VIHR 2,3 0 69 +2,3 0 +69 +0,4 +4

Kymen vaalipiiri - Ruokolahti - Puolueiden kannatus, laajat tiedot Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

 • puolueen kannatus ennakkoäänestyksessä
 • kannatus vaalipäivänä
 • kokonaiskannatus
 • ennakkoäänien määrä
 • vaalipäivän äänien määrä
 • yhteisääniäänimäärä
 • valtustopaikkojen määrä
 • kannatuksen muutos verrattuna kuntavaaleihin 2008
 • äänimäärän muutos
 • valtuustopaikkojen määrän muutos
 • kannatuksen muutos verrattuna eduskuntavaaleihin 2011
 • äänimäärän muutos
    Kunnan valtuustopaikat 27
    Valtuustopaikkojen muutos 0
Tiedot päivitetty 6.11.2012, 12.23 Äänioikeutettuja 4 636
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 2 998
Äänestysprosentti 65,0% Hyväksyttyjä ääniä 2008 3 160
Äänestysprosentti 2008 67,1% Hyväksyttyjä ääniä 2011 3 441
Äänestysprosentti 2011 74,5% Hylätyt äänet 14
  Kannatus 2012 Muutos kuntavaalit 2008 Muutos eduskuntavaalit 2011
  Prosenttia Ääniä      
Puolue Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Paikkoja Prosentti­yksikköä Ääniä Paikkoja Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 40,4 43,0 41,8 570 682 1 252 12 -2,4 -145 0 +4,5 -30
SDP 25,5 24,7 25,1 360 392 752 7 -6,0 -230 -2 -1,3 -156
KOK 15,6 16,1 15,9 220 256 476 4 -3,2 -126 -1 +5,4 +117
PS 10,8 9,6 10,1 152 152 304 3 +10,1 +304 +3 -8,6 -340
KD 5,5 4,3 4,8 77 68 145 1 -0,8 -34 0 +1,6 +35
VIHR 2,3 2,3 2,3 33 36 69 0 +2,3 +69 0 +0,4 +4
Muualla Yle.fi:ssä