Tulospalvelu - Kuntavaalit 2012

Kuntavaalit 2012

Näytä: Perustiedot Laajat tiedot

Varsinais-Suomen vaalipiiri - Salo - Puolueiden kannatus Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

 • puolueen kannatus (prosenttiosuus äänistä)
 • puolueen paikkamäärä
 • puoluen kokonaisäänimäärä
 • kannatuksen muutos verrattuna 2008 kuntavaaleihin
 • paikkamäärän muutos
 • äänimäärän muutos
 • kannatuksen muutos verrattuna vuoden 2011 eduskuntavaaleihin
 • äänimäärän muutos

Puolueisiin kuulumattomille ryhmille ei voida näyttää muutostietoja edellisistä vaaleista

    Kunnan valtuustopaikat 51
    Valtuustopaikkojen muutos -24
Tiedot päivitetty 6.11.2012, 12.23 Äänioikeutettuja 43 870
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 25 331
Äänestysprosentti 58,1% Hyväksyttyjä ääniä 2008 27 339
Äänestysprosentti 2008 63,4% Hyväksyttyjä ääniä 2011 28 776
Äänestysprosentti 2011 68,3% Hylätyt äänet 171
  Kuntavaalit 2012 Muutos kuntavaalit 2008 Muutos eduskuntavaalit 2011
Puolue Prosenttia Paikkoja Ääniä Prosentti­yksikköä Paikkoja Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KOK 27,8 14 7 032 -0,4 -7 -658 +3,4 +21
SDP 22,9 12 5 802 -6,7 -11 -2 279 -3,7 -1 863
KESK 22,3 12 5 646 -3,3 -8 -1 352 +7,5 +1 378
PS 13,4 7 3 395 +10,0 +5 +2 471 -5,7 -2 095
VIHR 5,9 3 1 482 +0,1 -1 -86 +0,9 +48
VAS 4,1 2 1 044 -0,1 -1 -119 -0,4 -263
KD 3,2 1 808 +0,4 -1 +39 +0,6 +69
RKP 0,3 0 77 -0,2 0 -48 -0,8 -231
KTP 0,1 0 33 +0,1 0 +12 0,0 -3
E319 0,0 0 12 - - - - -

Varsinais-Suomen vaalipiiri - Salo - Puolueiden kannatus, laajat tiedot Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

 • puolueen kannatus ennakkoäänestyksessä
 • kannatus vaalipäivänä
 • kokonaiskannatus
 • ennakkoäänien määrä
 • vaalipäivän äänien määrä
 • yhteisääniäänimäärä
 • valtustopaikkojen määrä
 • kannatuksen muutos verrattuna kuntavaaleihin 2008
 • äänimäärän muutos
 • valtuustopaikkojen määrän muutos
 • kannatuksen muutos verrattuna eduskuntavaaleihin 2011
 • äänimäärän muutos
    Kunnan valtuustopaikat 51
    Valtuustopaikkojen muutos -24
Tiedot päivitetty 6.11.2012, 12.23 Äänioikeutettuja 43 870
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 25 331
Äänestysprosentti 58,1% Hyväksyttyjä ääniä 2008 27 339
Äänestysprosentti 2008 63,4% Hyväksyttyjä ääniä 2011 28 776
Äänestysprosentti 2011 68,3% Hylätyt äänet 171
  Kannatus 2012 Muutos kuntavaalit 2008 Muutos eduskuntavaalit 2011
  Prosenttia Ääniä      
Puolue Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Paikkoja Prosentti­yksikköä Ääniä Paikkoja Prosentti­yksikköä Ääniä
KOK 27,9 27,6 27,8 3 272 3 760 7 032 14 -0,4 -658 -7 +3,4 +21
SDP 24,9 21,2 22,9 2 919 2 883 5 802 12 -6,7 -2 279 -11 -3,7 -1 863
KESK 22,8 21,9 22,3 2 669 2 977 5 646 12 -3,3 -1 352 -8 +7,5 +1 378
PS 12,2 14,4 13,4 1 432 1 963 3 395 7 +10,0 +2 471 +5 -5,7 -2 095
VIHR 4,4 7,1 5,9 516 966 1 482 3 +0,1 -86 -1 +0,9 +48
VAS 4,3 4,0 4,1 506 538 1 044 2 -0,1 -119 -1 -0,4 -263
KD 3,0 3,3 3,2 353 455 808 1 +0,4 +39 -1 +0,6 +69
RKP 0,4 0,2 0,3 43 34 77 0 -0,2 -48 0 -0,8 -231
KTP 0,1 0,1 0,1 13 20 33 0 +0,1 +12 0 0,0 -3
E319 0,0 0,1 0,0 5 7 12 0 - - - - -
Muualla Yle.fi:ssä