Tulospalvelu - Kuntavaalit 2012

Kuntavaalit 2012

Näytä: Perustiedot Laajat tiedot

Pirkanmaan vaalipiiri - Sastamala - Puolueiden kannatus Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

 • puolueen kannatus (prosenttiosuus äänistä)
 • puolueen paikkamäärä
 • puoluen kokonaisäänimäärä
 • kannatuksen muutos verrattuna 2008 kuntavaaleihin
 • paikkamäärän muutos
 • äänimäärän muutos
 • kannatuksen muutos verrattuna vuoden 2011 eduskuntavaaleihin
 • äänimäärän muutos

Puolueisiin kuulumattomille ryhmille ei voida näyttää muutostietoja edellisistä vaaleista

    Kunnan valtuustopaikat 59
    Valtuustopaikkojen muutos -17
Tiedot päivitetty 6.11.2012, 12.23 Äänioikeutettuja 20 660
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 12 790
Äänestysprosentti 62,2% Hyväksyttyjä ääniä 2008 13 691
Äänestysprosentti 2008 66,9% Hyväksyttyjä ääniä 2011 13 833
Äänestysprosentti 2011 68,2% Hylätyt äänet 53
  Kuntavaalit 2012 Muutos kuntavaalit 2008 Muutos eduskuntavaalit 2011
Puolue Prosenttia Paikkoja Ääniä Prosentti­yksikköä Paikkoja Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KOK 25,4 16 3 254 -4,8 -11 -885 +1,4 -68
KESK 25,4 15 3 248 +1,7 -6 0 +7,2 +737
SDP 18,5 11 2 365 -2,2 -2 -467 +0,6 -116
PS 13,3 8 1 696 +9,4 +6 +1 161 -10,2 -1 550
VAS 7,1 4 913 -0,9 -1 -190 +1,1 +71
KD 5,5 3 709 +0,4 0 +7 +0,7 +42
VIHR 4,6 2 585 +0,1 -1 -29 +1,0 +87
M11 0,2 0 20 +0,2 0 +20 -0,3 -39

Pirkanmaan vaalipiiri - Sastamala - Puolueiden kannatus, laajat tiedot Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

 • puolueen kannatus ennakkoäänestyksessä
 • kannatus vaalipäivänä
 • kokonaiskannatus
 • ennakkoäänien määrä
 • vaalipäivän äänien määrä
 • yhteisääniäänimäärä
 • valtustopaikkojen määrä
 • kannatuksen muutos verrattuna kuntavaaleihin 2008
 • äänimäärän muutos
 • valtuustopaikkojen määrän muutos
 • kannatuksen muutos verrattuna eduskuntavaaleihin 2011
 • äänimäärän muutos
    Kunnan valtuustopaikat 59
    Valtuustopaikkojen muutos -17
Tiedot päivitetty 6.11.2012, 12.23 Äänioikeutettuja 20 660
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 12 790
Äänestysprosentti 62,2% Hyväksyttyjä ääniä 2008 13 691
Äänestysprosentti 2008 66,9% Hyväksyttyjä ääniä 2011 13 833
Äänestysprosentti 2011 68,2% Hylätyt äänet 53
  Kannatus 2012 Muutos kuntavaalit 2008 Muutos eduskuntavaalit 2011
  Prosenttia Ääniä      
Puolue Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Paikkoja Prosentti­yksikköä Ääniä Paikkoja Prosentti­yksikköä Ääniä
KOK 26,4 24,7 25,4 1 490 1 764 3 254 16 -4,8 -885 -11 +1,4 -68
KESK 24,6 26,0 25,4 1 388 1 860 3 248 15 +1,7 0 -6 +7,2 +737
SDP 18,7 18,3 18,5 1 055 1 310 2 365 11 -2,2 -467 -2 +0,6 -116
PS 13,2 13,3 13,3 745 951 1 696 8 +9,4 +1 161 +6 -10,2 -1 550
VAS 7,8 6,6 7,1 441 472 913 4 -0,9 -190 -1 +1,1 +71
KD 5,4 5,7 5,5 303 406 709 3 +0,4 +7 0 +0,7 +42
VIHR 3,8 5,2 4,6 212 373 585 2 +0,1 -29 -1 +1,0 +87
M11 0,1 0,2 0,2 8 12 20 0 +0,2 +20 0 -0,3 -39
Muualla Yle.fi:ssä