Tulospalvelu - Kuntavaalit 2012

Kuntavaalit 2012

Näytä: Perustiedot Laajat tiedot

Etelä-Savon vaalipiiri - Savonlinna - Puolueiden kannatus Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

 • puolueen kannatus (prosenttiosuus äänistä)
 • puolueen paikkamäärä
 • puoluen kokonaisäänimäärä
 • kannatuksen muutos verrattuna 2008 kuntavaaleihin
 • paikkamäärän muutos
 • äänimäärän muutos
 • kannatuksen muutos verrattuna vuoden 2011 eduskuntavaaleihin
 • äänimäärän muutos

Puolueisiin kuulumattomille ryhmille ei voida näyttää muutostietoja edellisistä vaaleista

    Kunnan valtuustopaikat 51
    Valtuustopaikkojen muutos -40
Tiedot päivitetty 6.11.2012, 12.23 Äänioikeutettuja 30 534
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 17 805
Äänestysprosentti 58,6% Hyväksyttyjä ääniä 2008 18 322
Äänestysprosentti 2008 59,9% Hyväksyttyjä ääniä 2011 20 144
Äänestysprosentti 2011 67,0% Hylätyt äänet 84
  Kuntavaalit 2012 Muutos kuntavaalit 2008 Muutos eduskuntavaalit 2011
Puolue Prosenttia Paikkoja Ääniä Prosentti­yksikköä Paikkoja Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 29,7 15 5 284 -3,2 -21 -747 +8,8 +1 075
SDP 26,1 14 4 642 -4,0 -12 -872 -3,1 -1 239
KOK 15,6 8 2 777 +0,1 -6 -65 +2,6 +155
PS 11,6 6 2 059 +8,5 +5 +1 498 -6,3 -1 544
VIHR 6,5 3 1 164 -0,8 -4 -182 -4,0 -965
KD 6,0 3 1 072 +0,3 0 +19 +0,7 +7
VAS 4,5 2 793 -0,9 -2 -182 +2,0 +292
ITSP 0,1 0 14 +0,1 0 +14 -0,1 -23

Etelä-Savon vaalipiiri - Savonlinna - Puolueiden kannatus, laajat tiedot Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

 • puolueen kannatus ennakkoäänestyksessä
 • kannatus vaalipäivänä
 • kokonaiskannatus
 • ennakkoäänien määrä
 • vaalipäivän äänien määrä
 • yhteisääniäänimäärä
 • valtustopaikkojen määrä
 • kannatuksen muutos verrattuna kuntavaaleihin 2008
 • äänimäärän muutos
 • valtuustopaikkojen määrän muutos
 • kannatuksen muutos verrattuna eduskuntavaaleihin 2011
 • äänimäärän muutos
    Kunnan valtuustopaikat 51
    Valtuustopaikkojen muutos -40
Tiedot päivitetty 6.11.2012, 12.23 Äänioikeutettuja 30 534
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 17 805
Äänestysprosentti 58,6% Hyväksyttyjä ääniä 2008 18 322
Äänestysprosentti 2008 59,9% Hyväksyttyjä ääniä 2011 20 144
Äänestysprosentti 2011 67,0% Hylätyt äänet 84
  Kannatus 2012 Muutos kuntavaalit 2008 Muutos eduskuntavaalit 2011
  Prosenttia Ääniä      
Puolue Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Paikkoja Prosentti­yksikköä Ääniä Paikkoja Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 29,1 30,3 29,7 2 793 2 491 5 284 15 -3,2 -747 -21 +8,8 +1 075
SDP 26,9 25,1 26,1 2 580 2 062 4 642 14 -4,0 -872 -12 -3,1 -1 239
KOK 16,4 14,7 15,6 1 571 1 206 2 777 8 +0,1 -65 -6 +2,6 +155
PS 11,7 11,4 11,6 1 127 932 2 059 6 +8,5 +1 498 +5 -6,3 -1 544
VIHR 5,3 8,0 6,5 505 659 1 164 3 -0,8 -182 -4 -4,0 -965
KD 6,1 5,9 6,0 590 482 1 072 3 +0,3 +19 0 +0,7 +7
VAS 4,4 4,6 4,5 418 375 793 2 -0,9 -182 -2 +2,0 +292
ITSP 0,1 0,0 0,1 10 4 14 0 +0,1 +14 0 -0,1 -23
Muualla Yle.fi:ssä