Tulospalvelu - Kuntavaalit 2012

Kuntavaalit 2012

Näytä: Perustiedot Laajat tiedot

Vaasan vaalipiiri - Seinäjoki - Puolueiden kannatus Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

 • puolueen kannatus (prosenttiosuus äänistä)
 • puolueen paikkamäärä
 • puoluen kokonaisäänimäärä
 • kannatuksen muutos verrattuna 2008 kuntavaaleihin
 • paikkamäärän muutos
 • äänimäärän muutos
 • kannatuksen muutos verrattuna vuoden 2011 eduskuntavaaleihin
 • äänimäärän muutos

Puolueisiin kuulumattomille ryhmille ei voida näyttää muutostietoja edellisistä vaaleista

    Kunnan valtuustopaikat 51
    Valtuustopaikkojen muutos 0
Tiedot päivitetty 6.11.2012, 12.23 Äänioikeutettuja 46 309
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 27 139
Äänestysprosentti 58,9% Hyväksyttyjä ääniä 2008 27 937
Äänestysprosentti 2008 64,2% Hyväksyttyjä ääniä 2011 31 818
Äänestysprosentti 2011 71,0% Hylätyt äänet 115
  Kuntavaalit 2012 Muutos kuntavaalit 2008 Muutos eduskuntavaalit 2011
Puolue Prosenttia Paikkoja Ääniä Prosentti­yksikköä Paikkoja Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 33,8 18 9 178 +2,1 +1 +318 +9,8 +1 546
KOK 29,7 16 8 058 -2,1 -1 -819 +3,4 -306
SDP 16,3 8 4 421 -3,4 -2 -1 075 -1,9 -1 376
PS 9,7 5 2 632 +5,9 +3 +1 567 -9,0 -3 333
KD 4,8 2 1 293 +0,2 0 +6 -1,8 -795
VIHR 3,4 1 922 +0,5 0 +112 +1,0 +144
VAS 2,1 1 561 0,0 0 -22 -0,3 -204
ITSP 0,2 0 42 +0,2 0 +42 -0,1 -35
SKP 0,1 0 22 +0,1 0 +22 0,0 +9
KTP 0,0 0 10 0,0 0 -9 0,0 -1

Vaasan vaalipiiri - Seinäjoki - Puolueiden kannatus, laajat tiedot Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

 • puolueen kannatus ennakkoäänestyksessä
 • kannatus vaalipäivänä
 • kokonaiskannatus
 • ennakkoäänien määrä
 • vaalipäivän äänien määrä
 • yhteisääniäänimäärä
 • valtustopaikkojen määrä
 • kannatuksen muutos verrattuna kuntavaaleihin 2008
 • äänimäärän muutos
 • valtuustopaikkojen määrän muutos
 • kannatuksen muutos verrattuna eduskuntavaaleihin 2011
 • äänimäärän muutos
    Kunnan valtuustopaikat 51
    Valtuustopaikkojen muutos 0
Tiedot päivitetty 6.11.2012, 12.23 Äänioikeutettuja 46 309
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 27 139
Äänestysprosentti 58,9% Hyväksyttyjä ääniä 2008 27 937
Äänestysprosentti 2008 64,2% Hyväksyttyjä ääniä 2011 31 818
Äänestysprosentti 2011 71,0% Hylätyt äänet 115
  Kannatus 2012 Muutos kuntavaalit 2008 Muutos eduskuntavaalit 2011
  Prosenttia Ääniä      
Puolue Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Paikkoja Prosentti­yksikköä Ääniä Paikkoja Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 33,1 34,7 33,8 4 733 4 445 9 178 18 +2,1 +318 +1 +9,8 +1 546
KOK 30,3 29,0 29,7 4 338 3 720 8 058 16 -2,1 -819 -1 +3,4 -306
SDP 17,7 14,7 16,3 2 537 1 884 4 421 8 -3,4 -1 075 -2 -1,9 -1 376
PS 9,3 10,2 9,7 1 325 1 307 2 632 5 +5,9 +1 567 +3 -9,0 -3 333
KD 4,9 4,6 4,8 697 596 1 293 2 +0,2 +6 0 -1,8 -795
VIHR 2,5 4,4 3,4 362 560 922 1 +0,5 +112 0 +1,0 +144
VAS 2,0 2,2 2,1 283 278 561 1 0,0 -22 0 -0,3 -204
ITSP 0,1 0,2 0,2 20 22 42 0 +0,2 +42 0 -0,1 -35
SKP 0,1 0,1 0,1 10 12 22 0 +0,1 +22 0 0,0 +9
KTP 0,0 0,0 0,0 7 3 10 0 0,0 -9 0 0,0 -1
Muualla Yle.fi:ssä