Tulospalvelu - Kuntavaalit 2012

Kuntavaalit 2012

Näytä: Perustiedot Laajat tiedot

Pohjois-Savon vaalipiiri - Siilinjärvi - Puolueiden kannatus Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

 • puolueen kannatus (prosenttiosuus äänistä)
 • puolueen paikkamäärä
 • puoluen kokonaisäänimäärä
 • kannatuksen muutos verrattuna 2008 kuntavaaleihin
 • paikkamäärän muutos
 • äänimäärän muutos
 • kannatuksen muutos verrattuna vuoden 2011 eduskuntavaaleihin
 • äänimäärän muutos

Puolueisiin kuulumattomille ryhmille ei voida näyttää muutostietoja edellisistä vaaleista

    Kunnan valtuustopaikat 43
    Valtuustopaikkojen muutos 0
Tiedot päivitetty 6.11.2012, 12.23 Äänioikeutettuja 16 096
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 9 016
Äänestysprosentti 56,3% Hyväksyttyjä ääniä 2008 9 412
Äänestysprosentti 2008 61,2% Hyväksyttyjä ääniä 2011 10 855
Äänestysprosentti 2011 69,3% Hylätyt äänet 51
  Kuntavaalit 2012 Muutos kuntavaalit 2008 Muutos eduskuntavaalit 2011
Puolue Prosenttia Paikkoja Ääniä Prosentti­yksikköä Paikkoja Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 37,1 17 3 344 +1,5 +1 -4 +12,2 +644
SDP 18,5 8 1 668 -0,8 0 -152 +1,1 -225
PS 15,0 7 1 348 +10,3 +5 +912 -8,4 -1 183
KOK 14,7 6 1 323 -5,1 -3 -541 -2,8 -569
VAS 7,7 3 692 -2,1 -1 -227 +0,6 -77
VIHR 4,2 1 376 -2,8 -2 -278 -1,1 -195
KD 2,8 1 250 -1,2 0 -121 -0,9 -149
KTP 0,2 0 15 +0,2 0 +15 +0,1 +9

Pohjois-Savon vaalipiiri - Siilinjärvi - Puolueiden kannatus, laajat tiedot Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

 • puolueen kannatus ennakkoäänestyksessä
 • kannatus vaalipäivänä
 • kokonaiskannatus
 • ennakkoäänien määrä
 • vaalipäivän äänien määrä
 • yhteisääniäänimäärä
 • valtustopaikkojen määrä
 • kannatuksen muutos verrattuna kuntavaaleihin 2008
 • äänimäärän muutos
 • valtuustopaikkojen määrän muutos
 • kannatuksen muutos verrattuna eduskuntavaaleihin 2011
 • äänimäärän muutos
    Kunnan valtuustopaikat 43
    Valtuustopaikkojen muutos 0
Tiedot päivitetty 6.11.2012, 12.23 Äänioikeutettuja 16 096
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 9 016
Äänestysprosentti 56,3% Hyväksyttyjä ääniä 2008 9 412
Äänestysprosentti 2008 61,2% Hyväksyttyjä ääniä 2011 10 855
Äänestysprosentti 2011 69,3% Hylätyt äänet 51
  Kannatus 2012 Muutos kuntavaalit 2008 Muutos eduskuntavaalit 2011
  Prosenttia Ääniä      
Puolue Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Paikkoja Prosentti­yksikköä Ääniä Paikkoja Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 38,1 36,6 37,1 1 207 2 137 3 344 17 +1,5 -4 +1 +12,2 +644
SDP 18,8 18,4 18,5 595 1 073 1 668 8 -0,8 -152 0 +1,1 -225
PS 15,4 14,7 15,0 487 861 1 348 7 +10,3 +912 +5 -8,4 -1 183
KOK 13,9 15,1 14,7 440 883 1 323 6 -5,1 -541 -3 -2,8 -569
VAS 8,1 7,4 7,7 258 434 692 3 -2,1 -227 -1 +0,6 -77
VIHR 3,1 4,7 4,2 99 277 376 1 -2,8 -278 -2 -1,1 -195
KD 2,6 2,9 2,8 82 168 250 1 -1,2 -121 0 -0,9 -149
KTP 0,1 0,2 0,2 3 12 15 0 +0,2 +15 0 +0,1 +9
Muualla Yle.fi:ssä