Tulospalvelu - Kuntavaalit 2012

Kuntavaalit 2012

Näytä: Perustiedot Laajat tiedot

Uudenmaan vaalipiiri - Sipoo - Puolueiden kannatus Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

 • puolueen kannatus (prosenttiosuus äänistä)
 • puolueen paikkamäärä
 • puoluen kokonaisäänimäärä
 • kannatuksen muutos verrattuna 2008 kuntavaaleihin
 • paikkamäärän muutos
 • äänimäärän muutos
 • kannatuksen muutos verrattuna vuoden 2011 eduskuntavaaleihin
 • äänimäärän muutos

Puolueisiin kuulumattomille ryhmille ei voida näyttää muutostietoja edellisistä vaaleista

    Kunnan valtuustopaikat 43
    Valtuustopaikkojen muutos 0
Tiedot päivitetty 6.11.2012, 12.23 Äänioikeutettuja 14 040
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 9 113
Äänestysprosentti 65,3% Hyväksyttyjä ääniä 2008 8 899
Äänestysprosentti 2008 68,4% Hyväksyttyjä ääniä 2011 10 249
Äänestysprosentti 2011 76,7% Hylätyt äänet 53
  Kuntavaalit 2012 Muutos kuntavaalit 2008 Muutos eduskuntavaalit 2011
Puolue Prosenttia Paikkoja Ääniä Prosentti­yksikköä Paikkoja Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
RKP 35,3 17 3 215 +0,1 +1 +85 +3,7 -19
KOK 20,4 9 1 859 +0,3 0 +72 -1,0 -331
YSI 12,4 5 1 133 - - - - -
SDP 11,6 5 1 053 -0,9 0 -56 -2,3 -363
PS 8,4 4 763 +4,1 +2 +386 -6,4 -753
VIHR 7,1 3 651 +0,4 0 +53 -0,2 -97
KD 2,0 0 186 +0,6 0 +60 -0,3 -54
YL MP 1,1 0 99 - - - - -
VAS 1,0 0 90 -0,3 0 -26 -1,9 -203
SKP 0,7 0 64 -0,3 0 -23 +0,2 +12

Uudenmaan vaalipiiri - Sipoo - Puolueiden kannatus, laajat tiedot Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

 • puolueen kannatus ennakkoäänestyksessä
 • kannatus vaalipäivänä
 • kokonaiskannatus
 • ennakkoäänien määrä
 • vaalipäivän äänien määrä
 • yhteisääniäänimäärä
 • valtustopaikkojen määrä
 • kannatuksen muutos verrattuna kuntavaaleihin 2008
 • äänimäärän muutos
 • valtuustopaikkojen määrän muutos
 • kannatuksen muutos verrattuna eduskuntavaaleihin 2011
 • äänimäärän muutos
    Kunnan valtuustopaikat 43
    Valtuustopaikkojen muutos 0
Tiedot päivitetty 6.11.2012, 12.23 Äänioikeutettuja 14 040
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 9 113
Äänestysprosentti 65,3% Hyväksyttyjä ääniä 2008 8 899
Äänestysprosentti 2008 68,4% Hyväksyttyjä ääniä 2011 10 249
Äänestysprosentti 2011 76,7% Hylätyt äänet 53
  Kannatus 2012 Muutos kuntavaalit 2008 Muutos eduskuntavaalit 2011
  Prosenttia Ääniä      
Puolue Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Paikkoja Prosentti­yksikköä Ääniä Paikkoja Prosentti­yksikköä Ääniä
RKP 36,5 34,8 35,3 959 2 256 3 215 17 +0,1 +85 +1 +3,7 -19
KOK 17,5 21,6 20,4 460 1 399 1 859 9 +0,3 +72 0 -1,0 -331
YSI 11,0 13,0 12,4 288 845 1 133 5 - - - - -
SDP 13,9 10,6 11,6 365 688 1 053 5 -0,9 -56 0 -2,3 -363
PS 9,3 8,0 8,4 243 520 763 4 +4,1 +386 +2 -6,4 -753
VIHR 6,2 7,5 7,1 164 487 651 3 +0,4 +53 0 -0,2 -97
KD 2,1 2,0 2,0 54 132 186 0 +0,6 +60 0 -0,3 -54
YL MP 1,1 1,1 1,1 29 70 99 0 - - - - -
VAS 1,3 0,8 1,0 35 55 90 0 -0,3 -26 0 -1,9 -203
SKP 1,1 0,5 0,7 29 35 64 0 -0,3 -23 0 +0,2 +12
Muualla Yle.fi:ssä