Tulospalvelu - Kuntavaalit 2012

Kuntavaalit 2012

Näytä: Perustiedot Laajat tiedot

Uudenmaan vaalipiiri - Siuntio - Puolueiden kannatus Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

 • puolueen kannatus (prosenttiosuus äänistä)
 • puolueen paikkamäärä
 • puoluen kokonaisäänimäärä
 • kannatuksen muutos verrattuna 2008 kuntavaaleihin
 • paikkamäärän muutos
 • äänimäärän muutos
 • kannatuksen muutos verrattuna vuoden 2011 eduskuntavaaleihin
 • äänimäärän muutos

Puolueisiin kuulumattomille ryhmille ei voida näyttää muutostietoja edellisistä vaaleista

    Kunnan valtuustopaikat 27
    Valtuustopaikkojen muutos 0
Tiedot päivitetty 6.11.2012, 12.23 Äänioikeutettuja 4 603
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 3 174
Äänestysprosentti 69,7% Hyväksyttyjä ääniä 2008 2 812
Äänestysprosentti 2008 65,7% Hyväksyttyjä ääniä 2011 3 337
Äänestysprosentti 2011 75,6% Hylätyt äänet 33
  Kuntavaalit 2012 Muutos kuntavaalit 2008 Muutos eduskuntavaalit 2011
Puolue Prosenttia Paikkoja Ääniä Prosentti­yksikköä Paikkoja Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
RKP 30,5 9 968 +0,3 0 +119 +9,0 +250
SDP 21,1 5 670 +2,7 0 +151 +4,5 +117
KOK 16,0 4 509 -8,4 -3 -177 -8,9 -324
VIHR 9,5 2 303 -3,5 -1 -63 -0,6 -37
YL T&T 9,2 2 291 - - - - -
PS 7,1 2 226 +7,1 +2 +226 -9,1 -315
VAS 1,9 2 61 +1,9 +2 +61 -1,6 -57
KESK 4,6 1 146 -0,2 0 +12 +0,3 +4

Uudenmaan vaalipiiri - Siuntio - Puolueiden kannatus, laajat tiedot Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

 • puolueen kannatus ennakkoäänestyksessä
 • kannatus vaalipäivänä
 • kokonaiskannatus
 • ennakkoäänien määrä
 • vaalipäivän äänien määrä
 • yhteisääniäänimäärä
 • valtustopaikkojen määrä
 • kannatuksen muutos verrattuna kuntavaaleihin 2008
 • äänimäärän muutos
 • valtuustopaikkojen määrän muutos
 • kannatuksen muutos verrattuna eduskuntavaaleihin 2011
 • äänimäärän muutos
    Kunnan valtuustopaikat 27
    Valtuustopaikkojen muutos 0
Tiedot päivitetty 6.11.2012, 12.23 Äänioikeutettuja 4 603
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 3 174
Äänestysprosentti 69,7% Hyväksyttyjä ääniä 2008 2 812
Äänestysprosentti 2008 65,7% Hyväksyttyjä ääniä 2011 3 337
Äänestysprosentti 2011 75,6% Hylätyt äänet 33
  Kannatus 2012 Muutos kuntavaalit 2008 Muutos eduskuntavaalit 2011
  Prosenttia Ääniä      
Puolue Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Paikkoja Prosentti­yksikköä Ääniä Paikkoja Prosentti­yksikköä Ääniä
RKP 31,9 29,8 30,5 335 633 968 9 +0,3 +119 0 +9,0 +250
SDP 24,2 19,6 21,1 254 416 670 5 +2,7 +151 0 +4,5 +117
KOK 15,3 16,4 16,0 160 349 509 4 -8,4 -177 -3 -8,9 -324
VIHR 7,3 10,6 9,5 77 226 303 2 -3,5 -63 -1 -0,6 -37
YL T&T 5,2 11,1 9,2 55 236 291 2 - - - - -
PS 7,3 7,0 7,1 77 149 226 2 +7,1 +226 +2 -9,1 -315
VAS 2,9 1,5 1,9 30 31 61 2 +1,9 +61 +2 -1,6 -57
KESK 5,8 4,0 4,6 61 85 146 1 -0,2 +12 0 +0,3 +4
Muualla Yle.fi:ssä