Tulospalvelu - Kuntavaalit 2012

Kuntavaalit 2012

Näytä: Perustiedot Laajat tiedot

Lapin vaalipiiri - Sodankylä - Puolueiden kannatus Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

 • puolueen kannatus (prosenttiosuus äänistä)
 • puolueen paikkamäärä
 • puoluen kokonaisäänimäärä
 • kannatuksen muutos verrattuna 2008 kuntavaaleihin
 • paikkamäärän muutos
 • äänimäärän muutos
 • kannatuksen muutos verrattuna vuoden 2011 eduskuntavaaleihin
 • äänimäärän muutos

Puolueisiin kuulumattomille ryhmille ei voida näyttää muutostietoja edellisistä vaaleista

    Kunnan valtuustopaikat 35
    Valtuustopaikkojen muutos 0
Tiedot päivitetty 6.11.2012, 12.23 Äänioikeutettuja 7 310
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 4 656
Äänestysprosentti 64,0% Hyväksyttyjä ääniä 2008 4 567
Äänestysprosentti 2008 63,6% Hyväksyttyjä ääniä 2011 4 799
Äänestysprosentti 2011 66,9% Hylätyt äänet 26
  Kuntavaalit 2012 Muutos kuntavaalit 2008 Muutos eduskuntavaalit 2011
Puolue Prosenttia Paikkoja Ääniä Prosentti­yksikköä Paikkoja Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 37,8 14 1 760 -1,5 0 -33 -0,9 -97
VAS 19,8 7 924 -1,2 -1 -36 +4,8 +201
KOK 19,6 7 913 +1,8 +1 +100 +8,3 +370
PS 10,8 4 501 +1,9 +1 +98 -13,5 -665
SDP 6,8 2 317 -6,3 -2 -281 +0,3 +6
VIHR 5,2 1 241 +5,2 +1 +241 +3,1 +142

Lapin vaalipiiri - Sodankylä - Puolueiden kannatus, laajat tiedot Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

 • puolueen kannatus ennakkoäänestyksessä
 • kannatus vaalipäivänä
 • kokonaiskannatus
 • ennakkoäänien määrä
 • vaalipäivän äänien määrä
 • yhteisääniäänimäärä
 • valtustopaikkojen määrä
 • kannatuksen muutos verrattuna kuntavaaleihin 2008
 • äänimäärän muutos
 • valtuustopaikkojen määrän muutos
 • kannatuksen muutos verrattuna eduskuntavaaleihin 2011
 • äänimäärän muutos
    Kunnan valtuustopaikat 35
    Valtuustopaikkojen muutos 0
Tiedot päivitetty 6.11.2012, 12.23 Äänioikeutettuja 7 310
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 4 656
Äänestysprosentti 64,0% Hyväksyttyjä ääniä 2008 4 567
Äänestysprosentti 2008 63,6% Hyväksyttyjä ääniä 2011 4 799
Äänestysprosentti 2011 66,9% Hylätyt äänet 26
  Kannatus 2012 Muutos kuntavaalit 2008 Muutos eduskuntavaalit 2011
  Prosenttia Ääniä      
Puolue Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Paikkoja Prosentti­yksikköä Ääniä Paikkoja Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 37,0 38,6 37,8 875 885 1 760 14 -1,5 -33 0 -0,9 -97
VAS 21,2 18,5 19,8 500 424 924 7 -1,2 -36 -1 +4,8 +201
KOK 18,5 20,7 19,6 437 476 913 7 +1,8 +100 +1 +8,3 +370
PS 10,9 10,6 10,8 257 244 501 4 +1,9 +98 +1 -13,5 -665
SDP 7,7 5,9 6,8 182 135 317 2 -6,3 -281 -2 +0,3 +6
VIHR 4,7 5,7 5,2 111 130 241 1 +5,2 +241 +1 +3,1 +142
Muualla Yle.fi:ssä