Tulospalvelu - Kuntavaalit 2012

Kuntavaalit 2012

Näytä: Perustiedot Laajat tiedot

Varsinais-Suomen vaalipiiri - Somero - Puolueiden kannatus Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

 • puolueen kannatus (prosenttiosuus äänistä)
 • puolueen paikkamäärä
 • puoluen kokonaisäänimäärä
 • kannatuksen muutos verrattuna 2008 kuntavaaleihin
 • paikkamäärän muutos
 • äänimäärän muutos
 • kannatuksen muutos verrattuna vuoden 2011 eduskuntavaaleihin
 • äänimäärän muutos

Puolueisiin kuulumattomille ryhmille ei voida näyttää muutostietoja edellisistä vaaleista

    Kunnan valtuustopaikat 35
    Valtuustopaikkojen muutos 0
Tiedot päivitetty 6.11.2012, 12.23 Äänioikeutettuja 7 543
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 4 929
Äänestysprosentti 65,7% Hyväksyttyjä ääniä 2008 5 074
Äänestysprosentti 2008 66,7% Hyväksyttyjä ääniä 2011 5 249
Äänestysprosentti 2011 70,5% Hylätyt äänet 23
  Kuntavaalit 2012 Muutos kuntavaalit 2008 Muutos eduskuntavaalit 2011
Puolue Prosenttia Paikkoja Ääniä Prosentti­yksikköä Paikkoja Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 42,7 16 2 105 -0,7 +1 -97 +0,9 -90
KOK 19,4 7 955 -0,7 +1 -65 +4,2 +158
SDP 18,1 6 893 -5,4 -2 -302 +2,1 +54
PS 13,1 4 648 +9,1 +2 +441 -2,3 -165
VAS 3,7 1 184 -1,9 -1 -102 -1,4 -84
VIHR 1,4 1 71 +1,4 +1 +71 -0,8 -49
KD 1,5 0 73 -1,8 -2 -91 -1,0 -59

Varsinais-Suomen vaalipiiri - Somero - Puolueiden kannatus, laajat tiedot Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

 • puolueen kannatus ennakkoäänestyksessä
 • kannatus vaalipäivänä
 • kokonaiskannatus
 • ennakkoäänien määrä
 • vaalipäivän äänien määrä
 • yhteisääniäänimäärä
 • valtustopaikkojen määrä
 • kannatuksen muutos verrattuna kuntavaaleihin 2008
 • äänimäärän muutos
 • valtuustopaikkojen määrän muutos
 • kannatuksen muutos verrattuna eduskuntavaaleihin 2011
 • äänimäärän muutos
    Kunnan valtuustopaikat 35
    Valtuustopaikkojen muutos 0
Tiedot päivitetty 6.11.2012, 12.23 Äänioikeutettuja 7 543
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 4 929
Äänestysprosentti 65,7% Hyväksyttyjä ääniä 2008 5 074
Äänestysprosentti 2008 66,7% Hyväksyttyjä ääniä 2011 5 249
Äänestysprosentti 2011 70,5% Hylätyt äänet 23
  Kannatus 2012 Muutos kuntavaalit 2008 Muutos eduskuntavaalit 2011
  Prosenttia Ääniä      
Puolue Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Paikkoja Prosentti­yksikköä Ääniä Paikkoja Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 41,1 43,9 42,7 858 1 247 2 105 16 -0,7 -97 +1 +0,9 -90
KOK 18,9 19,7 19,4 394 561 955 7 -0,7 -65 +1 +4,2 +158
SDP 19,7 17,0 18,1 411 482 893 6 -5,4 -302 -2 +2,1 +54
PS 13,2 13,1 13,1 275 373 648 4 +9,1 +441 +2 -2,3 -165
VAS 4,1 3,4 3,7 86 98 184 1 -1,9 -102 -1 -1,4 -84
VIHR 1,3 1,5 1,4 27 44 71 1 +1,4 +71 +1 -0,8 -49
KD 1,7 1,3 1,5 35 38 73 0 -1,8 -91 -2 -1,0 -59
Muualla Yle.fi:ssä