Tulospalvelu - Kuntavaalit 2012

Kuntavaalit 2012

Näytä: Perustiedot Laajat tiedot

Oulun vaalipiiri - Sotkamo - Puolueiden kannatus Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

 • puolueen kannatus (prosenttiosuus äänistä)
 • puolueen paikkamäärä
 • puoluen kokonaisäänimäärä
 • kannatuksen muutos verrattuna 2008 kuntavaaleihin
 • paikkamäärän muutos
 • äänimäärän muutos
 • kannatuksen muutos verrattuna vuoden 2011 eduskuntavaaleihin
 • äänimäärän muutos

Puolueisiin kuulumattomille ryhmille ei voida näyttää muutostietoja edellisistä vaaleista

    Kunnan valtuustopaikat 35
    Valtuustopaikkojen muutos 0
Tiedot päivitetty 6.11.2012, 12.23 Äänioikeutettuja 8 585
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 4 931
Äänestysprosentti 58,0% Hyväksyttyjä ääniä 2008 4 647
Äänestysprosentti 2008 56,1% Hyväksyttyjä ääniä 2011 5 568
Äänestysprosentti 2011 65,8% Hylätyt äänet 47
  Kuntavaalit 2012 Muutos kuntavaalit 2008 Muutos eduskuntavaalit 2011
Puolue Prosenttia Paikkoja Ääniä Prosentti­yksikköä Paikkoja Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 39,7 15 1 960 -6,1 -3 -172 +2,5 -116
PS 22,9 8 1 127 +21,0 +8 +1 042 +3,5 +51
VAS 16,2 6 799 -4,8 -2 -176 -4,3 -344
KOK 12,2 4 604 -2,1 -1 -65 +1,7 +16
KD 3,8 1 187 -3,1 -1 -132 +1,1 +35
SDP 3,7 1 182 -3,1 -1 -132 -3,1 -197
VIHR 1,5 0 72 -0,3 0 -11 -0,3 -24

Oulun vaalipiiri - Sotkamo - Puolueiden kannatus, laajat tiedot Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

 • puolueen kannatus ennakkoäänestyksessä
 • kannatus vaalipäivänä
 • kokonaiskannatus
 • ennakkoäänien määrä
 • vaalipäivän äänien määrä
 • yhteisääniäänimäärä
 • valtustopaikkojen määrä
 • kannatuksen muutos verrattuna kuntavaaleihin 2008
 • äänimäärän muutos
 • valtuustopaikkojen määrän muutos
 • kannatuksen muutos verrattuna eduskuntavaaleihin 2011
 • äänimäärän muutos
    Kunnan valtuustopaikat 35
    Valtuustopaikkojen muutos 0
Tiedot päivitetty 6.11.2012, 12.23 Äänioikeutettuja 8 585
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 4 931
Äänestysprosentti 58,0% Hyväksyttyjä ääniä 2008 4 647
Äänestysprosentti 2008 56,1% Hyväksyttyjä ääniä 2011 5 568
Äänestysprosentti 2011 65,8% Hylätyt äänet 47
  Kannatus 2012 Muutos kuntavaalit 2008 Muutos eduskuntavaalit 2011
  Prosenttia Ääniä      
Puolue Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Paikkoja Prosentti­yksikköä Ääniä Paikkoja Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 38,5 40,7 39,7 827 1 133 1 960 15 -6,1 -172 -3 +2,5 -116
PS 23,1 22,7 22,9 496 631 1 127 8 +21,0 +1 042 +8 +3,5 +51
VAS 17,7 15,0 16,2 381 418 799 6 -4,8 -176 -2 -4,3 -344
KOK 11,2 13,1 12,2 240 364 604 4 -2,1 -65 -1 +1,7 +16
KD 4,0 3,7 3,8 85 102 187 1 -3,1 -132 -1 +1,1 +35
SDP 4,5 3,1 3,7 97 85 182 1 -3,1 -132 -1 -3,1 -197
VIHR 1,1 1,8 1,5 23 49 72 0 -0,3 -11 0 -0,3 -24
Muualla Yle.fi:ssä