Tulospalvelu - Kuntavaalit 2012

Kuntavaalit 2012

Näytä: Perustiedot Laajat tiedot

Oulun vaalipiiri - Suomussalmi - Puolueiden kannatus Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

 • puolueen kannatus (prosenttiosuus äänistä)
 • puolueen paikkamäärä
 • puoluen kokonaisäänimäärä
 • kannatuksen muutos verrattuna 2008 kuntavaaleihin
 • paikkamäärän muutos
 • äänimäärän muutos
 • kannatuksen muutos verrattuna vuoden 2011 eduskuntavaaleihin
 • äänimäärän muutos

Puolueisiin kuulumattomille ryhmille ei voida näyttää muutostietoja edellisistä vaaleista

    Kunnan valtuustopaikat 35
    Valtuustopaikkojen muutos 0
Tiedot päivitetty 6.11.2012, 12.23 Äänioikeutettuja 7 523
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 4 078
Äänestysprosentti 54,5% Hyväksyttyjä ääniä 2008 3 948
Äänestysprosentti 2008 51,0% Hyväksyttyjä ääniä 2011 4 731
Äänestysprosentti 2011 61,9% Hylätyt äänet 24
  Kuntavaalit 2012 Muutos kuntavaalit 2008 Muutos eduskuntavaalit 2011
Puolue Prosenttia Paikkoja Ääniä Prosentti­yksikköä Paikkoja Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 49,9 19 2 035 -1,3 0 +13 +19,0 +571
VAS 27,8 10 1 132 -6,7 -2 -227 -8,6 -587
PS 12,2 4 496 +12,2 +4 +496 -8,3 -474
KOK 7,8 2 317 -3,1 -2 -112 +2,5 +69
SDP 1,3 0 51 -1,2 0 -44 -1,9 -98
VIHR 0,6 0 26 0,0 0 -1 -0,3 -16
KD 0,3 0 11 +0,3 0 +11 -2,0 -98
M11 0,2 0 10 +0,2 0 +10 +0,2 +6

Oulun vaalipiiri - Suomussalmi - Puolueiden kannatus, laajat tiedot Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

 • puolueen kannatus ennakkoäänestyksessä
 • kannatus vaalipäivänä
 • kokonaiskannatus
 • ennakkoäänien määrä
 • vaalipäivän äänien määrä
 • yhteisääniäänimäärä
 • valtustopaikkojen määrä
 • kannatuksen muutos verrattuna kuntavaaleihin 2008
 • äänimäärän muutos
 • valtuustopaikkojen määrän muutos
 • kannatuksen muutos verrattuna eduskuntavaaleihin 2011
 • äänimäärän muutos
    Kunnan valtuustopaikat 35
    Valtuustopaikkojen muutos 0
Tiedot päivitetty 6.11.2012, 12.23 Äänioikeutettuja 7 523
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 4 078
Äänestysprosentti 54,5% Hyväksyttyjä ääniä 2008 3 948
Äänestysprosentti 2008 51,0% Hyväksyttyjä ääniä 2011 4 731
Äänestysprosentti 2011 61,9% Hylätyt äänet 24
  Kannatus 2012 Muutos kuntavaalit 2008 Muutos eduskuntavaalit 2011
  Prosenttia Ääniä      
Puolue Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Paikkoja Prosentti­yksikköä Ääniä Paikkoja Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 48,2 51,8 49,9 1 056 979 2 035 19 -1,3 +13 0 +19,0 +571
VAS 28,6 26,7 27,8 627 505 1 132 10 -6,7 -227 -2 -8,6 -587
PS 13,0 11,2 12,2 285 211 496 4 +12,2 +496 +4 -8,3 -474
KOK 7,9 7,7 7,8 172 145 317 2 -3,1 -112 -2 +2,5 +69
SDP 1,2 1,3 1,3 26 25 51 0 -1,2 -44 0 -1,9 -98
VIHR 0,5 0,8 0,6 11 15 26 0 0,0 -1 0 -0,3 -16
KD 0,3 0,3 0,3 6 5 11 0 +0,3 +11 0 -2,0 -98
M11 0,3 0,2 0,2 6 4 10 0 +0,2 +10 0 +0,2 +6
Muualla Yle.fi:ssä