Tulospalvelu - Kuntavaalit 2012

Kuntavaalit 2012

Näytä: Perustiedot Laajat tiedot

Hämeen vaalipiiri - Tammela - Puolueiden kannatus Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

 • puolueen kannatus (prosenttiosuus äänistä)
 • puolueen paikkamäärä
 • puoluen kokonaisäänimäärä
 • kannatuksen muutos verrattuna 2008 kuntavaaleihin
 • paikkamäärän muutos
 • äänimäärän muutos
 • kannatuksen muutos verrattuna vuoden 2011 eduskuntavaaleihin
 • äänimäärän muutos

Puolueisiin kuulumattomille ryhmille ei voida näyttää muutostietoja edellisistä vaaleista

    Kunnan valtuustopaikat 27
    Valtuustopaikkojen muutos 0
Tiedot päivitetty 6.11.2012, 12.23 Äänioikeutettuja 5 127
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 3 399
Äänestysprosentti 67,0% Hyväksyttyjä ääniä 2008 3 526
Äänestysprosentti 2008 69,1% Hyväksyttyjä ääniä 2011 3 834
Äänestysprosentti 2011 75,4% Hylätyt äänet 35
  Kuntavaalit 2012 Muutos kuntavaalit 2008 Muutos eduskuntavaalit 2011
Puolue Prosenttia Paikkoja Ääniä Prosentti­yksikköä Paikkoja Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 33,2 10 1 130 -4,7 -1 -208 -1,3 -194
KOK 22,4 6 762 +2,2 0 +50 +6,1 +136
SDP 19,9 6 677 +0,7 +1 -2 +2,4 +4
VAS 8,3 2 283 -1,9 -1 -76 +1,6 +27
PS 6,7 1 228 +4,5 +1 +150 -9,4 -390
VIHR 5,3 1 179 -0,1 0 -11 +1,8 +47
KD 4,1 1 140 -0,7 0 -30 +0,2 -11

Hämeen vaalipiiri - Tammela - Puolueiden kannatus, laajat tiedot Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

 • puolueen kannatus ennakkoäänestyksessä
 • kannatus vaalipäivänä
 • kokonaiskannatus
 • ennakkoäänien määrä
 • vaalipäivän äänien määrä
 • yhteisääniäänimäärä
 • valtustopaikkojen määrä
 • kannatuksen muutos verrattuna kuntavaaleihin 2008
 • äänimäärän muutos
 • valtuustopaikkojen määrän muutos
 • kannatuksen muutos verrattuna eduskuntavaaleihin 2011
 • äänimäärän muutos
    Kunnan valtuustopaikat 27
    Valtuustopaikkojen muutos 0
Tiedot päivitetty 6.11.2012, 12.23 Äänioikeutettuja 5 127
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 3 399
Äänestysprosentti 67,0% Hyväksyttyjä ääniä 2008 3 526
Äänestysprosentti 2008 69,1% Hyväksyttyjä ääniä 2011 3 834
Äänestysprosentti 2011 75,4% Hylätyt äänet 35
  Kannatus 2012 Muutos kuntavaalit 2008 Muutos eduskuntavaalit 2011
  Prosenttia Ääniä      
Puolue Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Paikkoja Prosentti­yksikköä Ääniä Paikkoja Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 30,8 35,1 33,2 448 682 1 130 10 -4,7 -208 -1 -1,3 -194
KOK 24,2 21,1 22,4 352 410 762 6 +2,2 +50 0 +6,1 +136
SDP 18,4 21,1 19,9 267 410 677 6 +0,7 -2 +1 +2,4 +4
VAS 9,2 7,7 8,3 134 149 283 2 -1,9 -76 -1 +1,6 +27
PS 7,4 6,2 6,7 108 120 228 1 +4,5 +150 +1 -9,4 -390
VIHR 5,6 5,0 5,3 81 98 179 1 -0,1 -11 0 +1,8 +47
KD 4,4 3,9 4,1 64 76 140 1 -0,7 -30 0 +0,2 -11
Muualla Yle.fi:ssä