Tulospalvelu - Kuntavaalit 2012

Kuntavaalit 2012

Näytä: Perustiedot Laajat tiedot

Pirkanmaan vaalipiiri - Tampere - Puolueiden kannatus Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

 • puolueen kannatus (prosenttiosuus äänistä)
 • puolueen paikkamäärä
 • puoluen kokonaisäänimäärä
 • kannatuksen muutos verrattuna 2008 kuntavaaleihin
 • paikkamäärän muutos
 • äänimäärän muutos
 • kannatuksen muutos verrattuna vuoden 2011 eduskuntavaaleihin
 • äänimäärän muutos

Puolueisiin kuulumattomille ryhmille ei voida näyttää muutostietoja edellisistä vaaleista

    Kunnan valtuustopaikat 67
    Valtuustopaikkojen muutos 0
Tiedot päivitetty 6.11.2012, 12.23 Äänioikeutettuja 180 516
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 100 991
Äänestysprosentti 56,3% Hyväksyttyjä ääniä 2008 101 933
Äänestysprosentti 2008 59,4% Hyväksyttyjä ääniä 2011 124 563
Äänestysprosentti 2011 72,3% Hylätyt äänet 551
  Kuntavaalit 2012 Muutos kuntavaalit 2008 Muutos eduskuntavaalit 2011
Puolue Prosenttia Paikkoja Ääniä Prosentti­yksikköä Paikkoja Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KOK 24,8 17 25 050 -2,2 -1 -2 482 +0,7 -4 936
SDP 23,5 16 23 737 +2,3 +1 +2 096 +1,8 -3 292
VIHR 14,1 10 14 246 -1,6 -1 -1 753 +2,0 -836
PS 12,8 9 12 915 +5,8 +5 +5 839 -5,8 -10 201
VAS 10,2 7 10 287 -2,3 -1 -2 475 +0,4 -1 914
KESK 4,9 3 4 948 -0,9 -1 -953 -0,4 -1 645
KD 3,9 2 3 914 -0,9 -1 -986 -0,8 -1 868
TASI 2,6 1 2 625 - - - - -
SKP 1,6 1 1 600 -0,1 0 -90 +0,7 +516
RKP 0,5 1 467 0,0 0 -32 +0,5 +467
PIR 1,0 0 983 +1,0 0 +983 -0,5 -846
ITSP 0,1 0 65 +0,1 0 +65 0,0 -28
M11 0,1 0 63 +0,1 0 +63 -0,2 -304
E673 0,1 0 61 - - - - -
STP 0,0 0 30 0,0 0 +4 0,0 -14

Pirkanmaan vaalipiiri - Tampere - Puolueiden kannatus, laajat tiedot Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

 • puolueen kannatus ennakkoäänestyksessä
 • kannatus vaalipäivänä
 • kokonaiskannatus
 • ennakkoäänien määrä
 • vaalipäivän äänien määrä
 • yhteisääniäänimäärä
 • valtustopaikkojen määrä
 • kannatuksen muutos verrattuna kuntavaaleihin 2008
 • äänimäärän muutos
 • valtuustopaikkojen määrän muutos
 • kannatuksen muutos verrattuna eduskuntavaaleihin 2011
 • äänimäärän muutos
    Kunnan valtuustopaikat 67
    Valtuustopaikkojen muutos 0
Tiedot päivitetty 6.11.2012, 12.23 Äänioikeutettuja 180 516
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 100 991
Äänestysprosentti 56,3% Hyväksyttyjä ääniä 2008 101 933
Äänestysprosentti 2008 59,4% Hyväksyttyjä ääniä 2011 124 563
Äänestysprosentti 2011 72,3% Hylätyt äänet 551
  Kannatus 2012 Muutos kuntavaalit 2008 Muutos eduskuntavaalit 2011
  Prosenttia Ääniä      
Puolue Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Paikkoja Prosentti­yksikköä Ääniä Paikkoja Prosentti­yksikköä Ääniä
KOK 25,3 24,4 24,8 11 258 13 792 25 050 17 -2,2 -2 482 -1 +0,7 -4 936
SDP 25,2 22,2 23,5 11 224 12 513 23 737 16 +2,3 +2 096 +1 +1,8 -3 292
VIHR 10,6 16,9 14,1 4 711 9 535 14 246 10 -1,6 -1 753 -1 +2,0 -836
PS 13,9 11,9 12,8 6 180 6 735 12 915 9 +5,8 +5 839 +5 -5,8 -10 201
VAS 10,4 10,0 10,2 4 636 5 651 10 287 7 -2,3 -2 475 -1 +0,4 -1 914
KESK 4,9 4,9 4,9 2 187 2 761 4 948 3 -0,9 -953 -1 -0,4 -1 645
KD 4,3 3,5 3,9 1 919 1 995 3 914 2 -0,9 -986 -1 -0,8 -1 868
TASI 2,0 3,1 2,6 901 1 724 2 625 1 - - - - -
SKP 1,8 1,4 1,6 821 779 1 600 1 -0,1 -90 0 +0,7 +516
RKP 0,5 0,4 0,5 226 241 467 1 0,0 -32 0 +0,5 +467
PIR 0,8 1,1 1,0 370 613 983 0 +1,0 +983 0 -0,5 -846
ITSP 0,1 0,1 0,1 26 39 65 0 +0,1 +65 0 0,0 -28
M11 0,1 0,1 0,1 31 32 63 0 +0,1 +63 0 -0,2 -304
E673 0,0 0,1 0,1 21 40 61 0 - - - - -
STP 0,0 0,0 0,0 15 15 30 0 0,0 +4 0 0,0 -14
Muualla Yle.fi:ssä