Tulospalvelu - Kuntavaalit 2012

Kuntavaalit 2012

Näytä: Perustiedot Laajat tiedot

Vaasan vaalipiiri - Teuva - Puolueiden kannatus Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

 • puolueen kannatus (prosenttiosuus äänistä)
 • puolueen paikkamäärä
 • puoluen kokonaisäänimäärä
 • kannatuksen muutos verrattuna 2008 kuntavaaleihin
 • paikkamäärän muutos
 • äänimäärän muutos
 • kannatuksen muutos verrattuna vuoden 2011 eduskuntavaaleihin
 • äänimäärän muutos

Puolueisiin kuulumattomille ryhmille ei voida näyttää muutostietoja edellisistä vaaleista

    Kunnan valtuustopaikat 27
    Valtuustopaikkojen muutos 0
Tiedot päivitetty 6.11.2012, 12.23 Äänioikeutettuja 4 719
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 3 199
Äänestysprosentti 68,0% Hyväksyttyjä ääniä 2008 3 493
Äänestysprosentti 2008 70,7% Hyväksyttyjä ääniä 2011 3 537
Äänestysprosentti 2011 73,7% Hylätyt äänet 12
  Kuntavaalit 2012 Muutos kuntavaalit 2008 Muutos eduskuntavaalit 2011
Puolue Prosenttia Paikkoja Ääniä Prosentti­yksikköä Paikkoja Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 41,3 12 1 321 -5,2 -1 -304 -2,2 -216
KOK 26,3 7 840 +3,0 +1 +26 +7,2 +166
VAS 12,3 3 392 -0,3 0 -45 +5,0 +135
PS 12,0 3 385 +5,0 +1 +140 -5,3 -228
SDP 6,0 1 191 -1,8 -1 -80 -1,7 -79
KD 2,2 1 70 -0,7 0 -31 -1,6 -65

Vaasan vaalipiiri - Teuva - Puolueiden kannatus, laajat tiedot Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

 • puolueen kannatus ennakkoäänestyksessä
 • kannatus vaalipäivänä
 • kokonaiskannatus
 • ennakkoäänien määrä
 • vaalipäivän äänien määrä
 • yhteisääniäänimäärä
 • valtustopaikkojen määrä
 • kannatuksen muutos verrattuna kuntavaaleihin 2008
 • äänimäärän muutos
 • valtuustopaikkojen määrän muutos
 • kannatuksen muutos verrattuna eduskuntavaaleihin 2011
 • äänimäärän muutos
    Kunnan valtuustopaikat 27
    Valtuustopaikkojen muutos 0
Tiedot päivitetty 6.11.2012, 12.23 Äänioikeutettuja 4 719
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 3 199
Äänestysprosentti 68,0% Hyväksyttyjä ääniä 2008 3 493
Äänestysprosentti 2008 70,7% Hyväksyttyjä ääniä 2011 3 537
Äänestysprosentti 2011 73,7% Hylätyt äänet 12
  Kannatus 2012 Muutos kuntavaalit 2008 Muutos eduskuntavaalit 2011
  Prosenttia Ääniä      
Puolue Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Paikkoja Prosentti­yksikköä Ääniä Paikkoja Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 42,4 39,9 41,3 751 570 1 321 12 -5,2 -304 -1 -2,2 -216
KOK 26,1 26,5 26,3 462 378 840 7 +3,0 +26 +1 +7,2 +166
VAS 11,7 12,9 12,3 208 184 392 3 -0,3 -45 0 +5,0 +135
PS 10,5 13,9 12,0 186 199 385 3 +5,0 +140 +1 -5,3 -228
SDP 7,6 3,9 6,0 135 56 191 1 -1,8 -80 -1 -1,7 -79
KD 1,7 2,8 2,2 30 40 70 1 -0,7 -31 0 -1,6 -65
Muualla Yle.fi:ssä