Tulospalvelu - Kuntavaalit 2012

Kuntavaalit 2012

Näytä: Perustiedot Laajat tiedot

Lapin vaalipiiri - Tornio - Puolueiden kannatus Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

 • puolueen kannatus (prosenttiosuus äänistä)
 • puolueen paikkamäärä
 • puoluen kokonaisäänimäärä
 • kannatuksen muutos verrattuna 2008 kuntavaaleihin
 • paikkamäärän muutos
 • äänimäärän muutos
 • kannatuksen muutos verrattuna vuoden 2011 eduskuntavaaleihin
 • äänimäärän muutos

Puolueisiin kuulumattomille ryhmille ei voida näyttää muutostietoja edellisistä vaaleista

    Kunnan valtuustopaikat 43
    Valtuustopaikkojen muutos 0
Tiedot päivitetty 6.11.2012, 12.23 Äänioikeutettuja 17 456
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 10 427
Äänestysprosentti 60,1% Hyväksyttyjä ääniä 2008 10 506
Äänestysprosentti 2008 61,6% Hyväksyttyjä ääniä 2011 11 737
Äänestysprosentti 2011 66,8% Hylätyt äänet 68
  Kuntavaalit 2012 Muutos kuntavaalit 2008 Muutos eduskuntavaalit 2011
Puolue Prosenttia Paikkoja Ääniä Prosentti­yksikköä Paikkoja Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 42,0 19 4 378 +2,7 +1 +246 +3,5 -143
VAS 17,3 8 1 803 -1,1 0 -130 +2,6 +81
SDP 10,7 5 1 118 -1,2 0 -136 -0,8 -238
PS 10,2 4 1 061 +7,3 +3 +754 -8,6 -1 147
KOK 9,6 4 997 -2,6 -1 -276 -1,2 -268
Pro To 5,3 2 557 - - - - -
VIHR 4,1 1 427 -0,6 -1 -67 +0,5 +2
KD 0,7 0 68 +0,7 0 +68 -0,6 -74
SKP 0,2 0 18 -0,1 0 -8 -0,1 -12

Lapin vaalipiiri - Tornio - Puolueiden kannatus, laajat tiedot Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

 • puolueen kannatus ennakkoäänestyksessä
 • kannatus vaalipäivänä
 • kokonaiskannatus
 • ennakkoäänien määrä
 • vaalipäivän äänien määrä
 • yhteisääniäänimäärä
 • valtustopaikkojen määrä
 • kannatuksen muutos verrattuna kuntavaaleihin 2008
 • äänimäärän muutos
 • valtuustopaikkojen määrän muutos
 • kannatuksen muutos verrattuna eduskuntavaaleihin 2011
 • äänimäärän muutos
    Kunnan valtuustopaikat 43
    Valtuustopaikkojen muutos 0
Tiedot päivitetty 6.11.2012, 12.23 Äänioikeutettuja 17 456
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 10 427
Äänestysprosentti 60,1% Hyväksyttyjä ääniä 2008 10 506
Äänestysprosentti 2008 61,6% Hyväksyttyjä ääniä 2011 11 737
Äänestysprosentti 2011 66,8% Hylätyt äänet 68
  Kannatus 2012 Muutos kuntavaalit 2008 Muutos eduskuntavaalit 2011
  Prosenttia Ääniä      
Puolue Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Paikkoja Prosentti­yksikköä Ääniä Paikkoja Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 43,4 40,9 42,0 1 941 2 437 4 378 19 +2,7 +246 +1 +3,5 -143
VAS 17,0 17,5 17,3 759 1 044 1 803 8 -1,1 -130 0 +2,6 +81
SDP 10,9 10,6 10,7 487 631 1 118 5 -1,2 -136 0 -0,8 -238
PS 8,9 11,1 10,2 400 661 1 061 4 +7,3 +754 +3 -8,6 -1 147
KOK 10,9 8,5 9,6 489 508 997 4 -2,6 -276 -1 -1,2 -268
Pro To 4,4 6,1 5,3 196 361 557 2 - - - - -
VIHR 3,6 4,4 4,1 163 264 427 1 -0,6 -67 -1 +0,5 +2
KD 0,5 0,7 0,7 24 44 68 0 +0,7 +68 0 -0,6 -74
SKP 0,3 0,1 0,2 13 5 18 0 -0,1 -8 0 -0,1 -12
Muualla Yle.fi:ssä