Tulospalvelu - Kuntavaalit 2012

Kuntavaalit 2012

Näytä: Perustiedot Laajat tiedot

Varsinais-Suomen vaalipiiri - Turku - Puolueiden kannatus Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

 • puolueen kannatus (prosenttiosuus äänistä)
 • puolueen paikkamäärä
 • puoluen kokonaisäänimäärä
 • kannatuksen muutos verrattuna 2008 kuntavaaleihin
 • paikkamäärän muutos
 • äänimäärän muutos
 • kannatuksen muutos verrattuna vuoden 2011 eduskuntavaaleihin
 • äänimäärän muutos

Puolueisiin kuulumattomille ryhmille ei voida näyttää muutostietoja edellisistä vaaleista

    Kunnan valtuustopaikat 67
    Valtuustopaikkojen muutos 0
Tiedot päivitetty 6.11.2012, 12.23 Äänioikeutettuja 151 163
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 83 671
Äänestysprosentti 55,6% Hyväksyttyjä ääniä 2008 85 423
Äänestysprosentti 2008 58,6% Hyväksyttyjä ääniä 2011 101 609
Äänestysprosentti 2011 71,0% Hylätyt äänet 387
  Kuntavaalit 2012 Muutos kuntavaalit 2008 Muutos eduskuntavaalit 2011
Puolue Prosenttia Paikkoja Ääniä Prosentti­yksikköä Paikkoja Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KOK 25,8 19 21 558 -1,7 0 -1 908 +2,1 -2 531
SDP 20,3 14 16 984 -1,6 -1 -1 765 +0,8 -2 778
VIHR 14,5 10 12 096 -1,4 -1 -1 453 +3,0 +504
VAS 13,4 9 11 251 -0,6 -1 -764 +0,8 -1 650
PS 9,2 6 7 656 +5,8 +4 +4 812 -6,6 -8 361
KESK 5,9 4 4 916 +0,7 +1 +492 +1,2 +150
RKP 5,3 3 4 436 -0,6 -1 -595 -0,5 -1 499
KD 2,0 1 1 669 -0,8 -1 -726 -1,1 -1 505
YLSS 1,8 1 1 483 - - - - -
SKP 0,7 0 547 0,0 0 -50 +0,2 +117
PIR 0,6 0 529 +0,6 0 +529 -0,3 -414
M11 0,3 0 230 +0,3 0 +230 -0,4 -484
YLEP 0,2 0 173 - - - - -
ITSP 0,1 0 70 0,0 0 +30 0,0 -38
STP 0,1 0 51 0,0 0 +13 0,0 -31
E705 0,0 0 22 - - - - -

Varsinais-Suomen vaalipiiri - Turku - Puolueiden kannatus, laajat tiedot Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

 • puolueen kannatus ennakkoäänestyksessä
 • kannatus vaalipäivänä
 • kokonaiskannatus
 • ennakkoäänien määrä
 • vaalipäivän äänien määrä
 • yhteisääniäänimäärä
 • valtustopaikkojen määrä
 • kannatuksen muutos verrattuna kuntavaaleihin 2008
 • äänimäärän muutos
 • valtuustopaikkojen määrän muutos
 • kannatuksen muutos verrattuna eduskuntavaaleihin 2011
 • äänimäärän muutos
    Kunnan valtuustopaikat 67
    Valtuustopaikkojen muutos 0
Tiedot päivitetty 6.11.2012, 12.23 Äänioikeutettuja 151 163
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 83 671
Äänestysprosentti 55,6% Hyväksyttyjä ääniä 2008 85 423
Äänestysprosentti 2008 58,6% Hyväksyttyjä ääniä 2011 101 609
Äänestysprosentti 2011 71,0% Hylätyt äänet 387
  Kannatus 2012 Muutos kuntavaalit 2008 Muutos eduskuntavaalit 2011
  Prosenttia Ääniä      
Puolue Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Paikkoja Prosentti­yksikköä Ääniä Paikkoja Prosentti­yksikköä Ääniä
KOK 26,7 25,0 25,8 9 981 11 577 21 558 19 -1,7 -1 908 0 +2,1 -2 531
SDP 22,4 18,6 20,3 8 397 8 587 16 984 14 -1,6 -1 765 -1 +0,8 -2 778
VIHR 11,6 16,8 14,5 4 335 7 761 12 096 10 -1,4 -1 453 -1 +3,0 +504
VAS 13,2 13,6 13,4 4 941 6 310 11 251 9 -0,6 -764 -1 +0,8 -1 650
PS 9,3 9,0 9,2 3 498 4 158 7 656 6 +5,8 +4 812 +4 -6,6 -8 361
KESK 5,9 5,8 5,9 2 218 2 698 4 916 4 +0,7 +492 +1 +1,2 +150
RKP 5,4 5,2 5,3 2 020 2 416 4 436 3 -0,6 -595 -1 -0,5 -1 499
KD 1,9 2,1 2,0 708 961 1 669 1 -0,8 -726 -1 -1,1 -1 505
YLSS 1,8 1,7 1,8 686 797 1 483 1 - - - - -
SKP 0,7 0,6 0,7 250 297 547 0 0,0 -50 0 +0,2 +117
PIR 0,5 0,7 0,6 183 346 529 0 +0,6 +529 0 -0,3 -414
M11 0,2 0,3 0,3 90 140 230 0 +0,3 +230 0 -0,4 -484
YLEP 0,1 0,3 0,2 53 120 173 0 - - - - -
ITSP 0,1 0,1 0,1 28 42 70 0 0,0 +30 0 0,0 -38
STP 0,1 0,1 0,1 26 25 51 0 0,0 +13 0 0,0 -31
E705 0,0 0,0 0,0 13 9 22 0 - - - - -
Muualla Yle.fi:ssä