Tulospalvelu - Kuntavaalit 2012

Kuntavaalit 2012

Näytä: Perustiedot Laajat tiedot

Uudenmaan vaalipiiri - Tuusula - Puolueiden kannatus Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

 • puolueen kannatus (prosenttiosuus äänistä)
 • puolueen paikkamäärä
 • puoluen kokonaisäänimäärä
 • kannatuksen muutos verrattuna 2008 kuntavaaleihin
 • paikkamäärän muutos
 • äänimäärän muutos
 • kannatuksen muutos verrattuna vuoden 2011 eduskuntavaaleihin
 • äänimäärän muutos

Puolueisiin kuulumattomille ryhmille ei voida näyttää muutostietoja edellisistä vaaleista

    Kunnan valtuustopaikat 51
    Valtuustopaikkojen muutos 0
Tiedot päivitetty 6.11.2012, 12.23 Äänioikeutettuja 28 127
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 16 741
Äänestysprosentti 59,9% Hyväksyttyjä ääniä 2008 16 675
Äänestysprosentti 2008 63,3% Hyväksyttyjä ääniä 2011 19 886
Äänestysprosentti 2011 73,7% Hylätyt äänet 104
  Kuntavaalit 2012 Muutos kuntavaalit 2008 Muutos eduskuntavaalit 2011
Puolue Prosenttia Paikkoja Ääniä Prosentti­yksikköä Paikkoja Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KOK 27,6 15 4 621 -2,4 -1 -389 -1,0 -1 060
Tupu 21,6 12 3 624 - - - - -
SDP 21,0 11 3 519 -0,7 -1 -109 0,0 -662
KESK 9,5 4 1 595 -2,6 0 -434 -0,6 -421
PS 8,1 4 1 358 +5,1 +3 +864 -14,4 -3 114
KD 4,0 2 663 +0,7 -2 +124 +0,7 +7
VIHR 3,2 1 530 0,0 0 -3 -4,0 -890
VAS 2,7 1 456 -0,5 0 -77 -2,0 -490
RKP 1,0 1 162 -0,2 0 -31 -0,1 -58
SKP 0,8 0 140 -0,3 0 -55 +0,5 +72
TVV 0,3 0 56 - - - - -
STP 0,1 0 17 +0,1 0 +12 0,0 -5

Uudenmaan vaalipiiri - Tuusula - Puolueiden kannatus, laajat tiedot Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

 • puolueen kannatus ennakkoäänestyksessä
 • kannatus vaalipäivänä
 • kokonaiskannatus
 • ennakkoäänien määrä
 • vaalipäivän äänien määrä
 • yhteisääniäänimäärä
 • valtustopaikkojen määrä
 • kannatuksen muutos verrattuna kuntavaaleihin 2008
 • äänimäärän muutos
 • valtuustopaikkojen määrän muutos
 • kannatuksen muutos verrattuna eduskuntavaaleihin 2011
 • äänimäärän muutos
    Kunnan valtuustopaikat 51
    Valtuustopaikkojen muutos 0
Tiedot päivitetty 6.11.2012, 12.23 Äänioikeutettuja 28 127
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 16 741
Äänestysprosentti 59,9% Hyväksyttyjä ääniä 2008 16 675
Äänestysprosentti 2008 63,3% Hyväksyttyjä ääniä 2011 19 886
Äänestysprosentti 2011 73,7% Hylätyt äänet 104
  Kannatus 2012 Muutos kuntavaalit 2008 Muutos eduskuntavaalit 2011
  Prosenttia Ääniä      
Puolue Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Paikkoja Prosentti­yksikköä Ääniä Paikkoja Prosentti­yksikköä Ääniä
KOK 25,7 28,5 27,6 1 364 3 257 4 621 15 -2,4 -389 -1 -1,0 -1 060
Tupu 19,2 22,8 21,6 1 021 2 603 3 624 12 - - - - -
SDP 23,3 20,0 21,0 1 237 2 282 3 519 11 -0,7 -109 -1 0,0 -662
KESK 9,3 9,6 9,5 493 1 102 1 595 4 -2,6 -434 0 -0,6 -421
PS 9,5 7,5 8,1 503 855 1 358 4 +5,1 +864 +3 -14,4 -3 114
KD 4,8 3,6 4,0 253 410 663 2 +0,7 +124 -2 +0,7 +7
VIHR 2,4 3,5 3,2 128 402 530 1 0,0 -3 0 -4,0 -890
VAS 3,4 2,4 2,7 180 276 456 1 -0,5 -77 0 -2,0 -490
RKP 0,9 1,0 1,0 46 116 162 1 -0,2 -31 0 -0,1 -58
SKP 1,0 0,8 0,8 53 87 140 0 -0,3 -55 0 +0,5 +72
TVV 0,5 0,2 0,3 29 27 56 0 - - - - -
STP 0,2 0,1 0,1 9 8 17 0 +0,1 +12 0 0,0 -5
Muualla Yle.fi:ssä