Tulospalvelu - Kuntavaalit 2012

Kuntavaalit 2012

Näytä: Perustiedot Laajat tiedot

Vaasan vaalipiiri - Vaasa - Puolueiden kannatus Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

 • puolueen kannatus (prosenttiosuus äänistä)
 • puolueen paikkamäärä
 • puoluen kokonaisäänimäärä
 • kannatuksen muutos verrattuna 2008 kuntavaaleihin
 • paikkamäärän muutos
 • äänimäärän muutos
 • kannatuksen muutos verrattuna vuoden 2011 eduskuntavaaleihin
 • äänimäärän muutos

Puolueisiin kuulumattomille ryhmille ei voida näyttää muutostietoja edellisistä vaaleista

    Kunnan valtuustopaikat 67
    Valtuustopaikkojen muutos -11
Tiedot päivitetty 6.11.2012, 12.23 Äänioikeutettuja 52 297
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 30 384
Äänestysprosentti 58,4% Hyväksyttyjä ääniä 2008 30 989
Äänestysprosentti 2008 62,1% Hyväksyttyjä ääniä 2011 36 313
Äänestysprosentti 2011 72,9% Hylätyt äänet 148
  Kuntavaalit 2012 Muutos kuntavaalit 2008 Muutos eduskuntavaalit 2011
Puolue Prosenttia Paikkoja Ääniä Prosentti­yksikköä Paikkoja Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
RKP 22,5 15 6 837 +0,1 +2 -101 -0,3 -1 457
KOK 21,5 15 6 540 +0,4 -2 -17 +2,6 -316
SDP 20,3 14 6 177 +0,7 -2 +90 +0,9 -883
PS 13,2 9 4 010 +11,4 +8 +3 457 -3,7 -2 142
VAS 6,9 4 2 087 -2,4 -1 -784 -1,9 -1 089
KESK 6,1 4 1 868 -0,2 -7 -96 +0,7 -111
KD 4,5 3 1 376 -0,3 +1 -131 +0,6 -50
VIHR 4,4 3 1 342 -1,3 0 -421 +2,1 +486
SKP 0,2 0 64 -0,2 0 -58 0,0 -13
PIR 0,2 0 63 +0,2 0 +63 -0,3 -104
STP 0,1 0 20 0,0 0 +14 +0,1 +18

Vaasan vaalipiiri - Vaasa - Puolueiden kannatus, laajat tiedot Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

 • puolueen kannatus ennakkoäänestyksessä
 • kannatus vaalipäivänä
 • kokonaiskannatus
 • ennakkoäänien määrä
 • vaalipäivän äänien määrä
 • yhteisääniäänimäärä
 • valtustopaikkojen määrä
 • kannatuksen muutos verrattuna kuntavaaleihin 2008
 • äänimäärän muutos
 • valtuustopaikkojen määrän muutos
 • kannatuksen muutos verrattuna eduskuntavaaleihin 2011
 • äänimäärän muutos
    Kunnan valtuustopaikat 67
    Valtuustopaikkojen muutos -11
Tiedot päivitetty 6.11.2012, 12.23 Äänioikeutettuja 52 297
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 30 384
Äänestysprosentti 58,4% Hyväksyttyjä ääniä 2008 30 989
Äänestysprosentti 2008 62,1% Hyväksyttyjä ääniä 2011 36 313
Äänestysprosentti 2011 72,9% Hylätyt äänet 148
  Kannatus 2012 Muutos kuntavaalit 2008 Muutos eduskuntavaalit 2011
  Prosenttia Ääniä      
Puolue Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Paikkoja Prosentti­yksikköä Ääniä Paikkoja Prosentti­yksikköä Ääniä
RKP 20,0 24,0 22,5 2 277 4 560 6 837 15 +0,1 -101 +2 -0,3 -1 457
KOK 21,2 21,7 21,5 2 413 4 127 6 540 15 +0,4 -17 -2 +2,6 -316
SDP 21,4 19,7 20,3 2 430 3 747 6 177 14 +0,7 +90 -2 +0,9 -883
PS 13,8 12,8 13,2 1 566 2 444 4 010 9 +11,4 +3 457 +8 -3,7 -2 142
VAS 7,5 6,5 6,9 855 1 232 2 087 4 -2,4 -784 -1 -1,9 -1 089
KESK 6,4 6,0 6,1 722 1 146 1 868 4 -0,2 -96 -7 +0,7 -111
KD 4,9 4,3 4,5 556 820 1 376 3 -0,3 -131 +1 +0,6 -50
VIHR 4,2 4,5 4,4 481 861 1 342 3 -1,3 -421 0 +2,1 +486
SKP 0,3 0,2 0,2 29 35 64 0 -0,2 -58 0 0,0 -13
PIR 0,2 0,2 0,2 18 45 63 0 +0,2 +63 0 -0,3 -104
STP 0,1 0,1 0,1 10 10 20 0 0,0 +14 0 +0,1 +18
Muualla Yle.fi:ssä