Tulospalvelu - Kuntavaalit 2012

Kuntavaalit 2012

Näytä: Perustiedot Laajat tiedot

Pirkanmaan vaalipiiri - Valkeakoski - Puolueiden kannatus Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

 • puolueen kannatus (prosenttiosuus äänistä)
 • puolueen paikkamäärä
 • puoluen kokonaisäänimäärä
 • kannatuksen muutos verrattuna 2008 kuntavaaleihin
 • paikkamäärän muutos
 • äänimäärän muutos
 • kannatuksen muutos verrattuna vuoden 2011 eduskuntavaaleihin
 • äänimäärän muutos

Puolueisiin kuulumattomille ryhmille ei voida näyttää muutostietoja edellisistä vaaleista

    Kunnan valtuustopaikat 43
    Valtuustopaikkojen muutos 0
Tiedot päivitetty 6.11.2012, 12.23 Äänioikeutettuja 16 896
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 10 071
Äänestysprosentti 59,9% Hyväksyttyjä ääniä 2008 9 942
Äänestysprosentti 2008 60,8% Hyväksyttyjä ääniä 2011 11 305
Äänestysprosentti 2011 68,7% Hylätyt äänet 58
  Kuntavaalit 2012 Muutos kuntavaalit 2008 Muutos eduskuntavaalit 2011
Puolue Prosenttia Paikkoja Ääniä Prosentti­yksikköä Paikkoja Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
SDP 31,3 14 3 148 +2,0 +1 +244 -1,4 -549
KOK 23,3 11 2 342 -0,2 0 +11 +1,6 -102
PS 16,8 8 1 695 +7,5 +4 +771 -3,6 -610
VAS 10,4 4 1 048 -4,2 -2 -408 +2,0 +96
KESK 7,7 3 776 -6,4 -3 -626 +0,2 -67
IV 5,7 2 577 - - - - -
KD 3,9 1 390 -0,7 -1 -62 +0,3 -15
VIHR 0,8 0 77 -2,9 -1 -286 -2,8 -327
PIR 0,2 0 18 +0,2 0 +18 -0,3 -41

Pirkanmaan vaalipiiri - Valkeakoski - Puolueiden kannatus, laajat tiedot Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

 • puolueen kannatus ennakkoäänestyksessä
 • kannatus vaalipäivänä
 • kokonaiskannatus
 • ennakkoäänien määrä
 • vaalipäivän äänien määrä
 • yhteisääniäänimäärä
 • valtustopaikkojen määrä
 • kannatuksen muutos verrattuna kuntavaaleihin 2008
 • äänimäärän muutos
 • valtuustopaikkojen määrän muutos
 • kannatuksen muutos verrattuna eduskuntavaaleihin 2011
 • äänimäärän muutos
    Kunnan valtuustopaikat 43
    Valtuustopaikkojen muutos 0
Tiedot päivitetty 6.11.2012, 12.23 Äänioikeutettuja 16 896
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 10 071
Äänestysprosentti 59,9% Hyväksyttyjä ääniä 2008 9 942
Äänestysprosentti 2008 60,8% Hyväksyttyjä ääniä 2011 11 305
Äänestysprosentti 2011 68,7% Hylätyt äänet 58
  Kannatus 2012 Muutos kuntavaalit 2008 Muutos eduskuntavaalit 2011
  Prosenttia Ääniä      
Puolue Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Paikkoja Prosentti­yksikköä Ääniä Paikkoja Prosentti­yksikköä Ääniä
SDP 31,5 31,1 31,3 1 317 1 831 3 148 14 +2,0 +244 +1 -1,4 -549
KOK 25,0 22,0 23,3 1 045 1 297 2 342 11 -0,2 +11 0 +1,6 -102
PS 15,8 17,6 16,8 659 1 036 1 695 8 +7,5 +771 +4 -3,6 -610
VAS 10,2 10,6 10,4 426 622 1 048 4 -4,2 -408 -2 +2,0 +96
KESK 6,7 8,4 7,7 280 496 776 3 -6,4 -626 -3 +0,2 -67
IV 6,2 5,4 5,7 261 316 577 2 - - - - -
KD 3,9 3,9 3,9 162 228 390 1 -0,7 -62 -1 +0,3 -15
VIHR 0,6 0,9 0,8 24 53 77 0 -2,9 -286 -1 -2,8 -327
PIR 0,1 0,2 0,2 6 12 18 0 +0,2 +18 0 -0,3 -41
Muualla Yle.fi:ssä