Tulospalvelu - Kuntavaalit 2012

Kuntavaalit 2012

Näytä: Perustiedot Laajat tiedot

Uudenmaan vaalipiiri - Vantaa - Puolueiden kannatus Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

 • puolueen kannatus (prosenttiosuus äänistä)
 • puolueen paikkamäärä
 • puoluen kokonaisäänimäärä
 • kannatuksen muutos verrattuna 2008 kuntavaaleihin
 • paikkamäärän muutos
 • äänimäärän muutos
 • kannatuksen muutos verrattuna vuoden 2011 eduskuntavaaleihin
 • äänimäärän muutos

Puolueisiin kuulumattomille ryhmille ei voida näyttää muutostietoja edellisistä vaaleista

    Kunnan valtuustopaikat 67
    Valtuustopaikkojen muutos 0
Tiedot päivitetty 6.11.2012, 12.23 Äänioikeutettuja 159 470
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 80 949
Äänestysprosentti 51,0% Hyväksyttyjä ääniä 2008 80 449
Äänestysprosentti 2008 54,0% Hyväksyttyjä ääniä 2011 103 106
Äänestysprosentti 2011 70,4% Hylätyt äänet 438
  Kuntavaalit 2012 Muutos kuntavaalit 2008 Muutos eduskuntavaalit 2011
Puolue Prosenttia Paikkoja Ääniä Prosentti­yksikköä Paikkoja Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
SDP 26,0 18 21 084 +0,4 0 +485 +3,4 -2 243
KOK 25,4 18 20 590 -2,7 -2 -2 006 -0,4 -6 038
PS 15,7 11 12 741 +6,0 +4 +4 893 -7,0 -10 680
VIHR 13,6 9 11 011 -0,3 0 -139 +3,6 +701
VAS 6,3 4 5 139 -1,4 -1 -1 090 +0,1 -1 271
KESK 5,0 3 4 050 -0,6 -1 -466 -0,2 -1 292
KD 3,5 2 2 865 -0,1 0 -86 +0,4 -422
RKP 3,2 2 2 592 -0,3 0 -246 +0,8 +148
PIR 0,3 0 238 +0,3 0 +238 -0,4 -462
SKP 0,3 0 214 -0,2 0 -138 -0,1 -145
YLPV 0,2 0 148 - - - - -
KTP 0,1 0 104 0,0 0 +6 0,0 0
M11 0,1 0 86 +0,1 0 +86 -0,2 -258
ITSP 0,1 0 59 0,0 0 +26 -0,1 -72
STP 0,0 0 28 -0,1 0 -68 -0,1 -62

Uudenmaan vaalipiiri - Vantaa - Puolueiden kannatus, laajat tiedot Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

 • puolueen kannatus ennakkoäänestyksessä
 • kannatus vaalipäivänä
 • kokonaiskannatus
 • ennakkoäänien määrä
 • vaalipäivän äänien määrä
 • yhteisääniäänimäärä
 • valtustopaikkojen määrä
 • kannatuksen muutos verrattuna kuntavaaleihin 2008
 • äänimäärän muutos
 • valtuustopaikkojen määrän muutos
 • kannatuksen muutos verrattuna eduskuntavaaleihin 2011
 • äänimäärän muutos
    Kunnan valtuustopaikat 67
    Valtuustopaikkojen muutos 0
Tiedot päivitetty 6.11.2012, 12.23 Äänioikeutettuja 159 470
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 80 949
Äänestysprosentti 51,0% Hyväksyttyjä ääniä 2008 80 449
Äänestysprosentti 2008 54,0% Hyväksyttyjä ääniä 2011 103 106
Äänestysprosentti 2011 70,4% Hylätyt äänet 438
  Kannatus 2012 Muutos kuntavaalit 2008 Muutos eduskuntavaalit 2011
  Prosenttia Ääniä      
Puolue Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Paikkoja Prosentti­yksikköä Ääniä Paikkoja Prosentti­yksikköä Ääniä
SDP 30,2 23,8 26,0 8 570 12 514 21 084 18 +0,4 +485 0 +3,4 -2 243
KOK 23,8 26,3 25,4 6 764 13 826 20 590 18 -2,7 -2 006 -2 -0,4 -6 038
PS 16,0 15,6 15,7 4 555 8 186 12 741 11 +6,0 +4 893 +4 -7,0 -10 680
VIHR 9,4 15,9 13,6 2 658 8 353 11 011 9 -0,3 -139 0 +3,6 +701
VAS 6,8 6,1 6,3 1 930 3 209 5 139 4 -1,4 -1 090 -1 +0,1 -1 271
KESK 5,4 4,8 5,0 1 541 2 509 4 050 3 -0,6 -466 -1 -0,2 -1 292
KD 3,9 3,3 3,5 1 105 1 760 2 865 2 -0,1 -86 0 +0,4 -422
RKP 3,4 3,1 3,2 980 1 612 2 592 2 -0,3 -246 0 +0,8 +148
PIR 0,2 0,3 0,3 60 178 238 0 +0,3 +238 0 -0,4 -462
SKP 0,3 0,2 0,3 95 119 214 0 -0,2 -138 0 -0,1 -145
YLPV 0,2 0,2 0,2 56 92 148 0 - - - - -
KTP 0,1 0,1 0,1 40 64 104 0 0,0 +6 0 0,0 0
M11 0,1 0,1 0,1 21 65 86 0 +0,1 +86 0 -0,2 -258
ITSP 0,1 0,1 0,1 19 40 59 0 0,0 +26 0 -0,1 -72
STP 0,0 0,0 0,0 13 15 28 0 -0,1 -68 0 -0,1 -62
Muualla Yle.fi:ssä