Tulospalvelu - Kuntavaalit 2012

Kuntavaalit 2012

Näytä: Perustiedot Laajat tiedot

Pohjois-Savon vaalipiiri - Varkaus - Puolueiden kannatus Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

 • puolueen kannatus (prosenttiosuus äänistä)
 • puolueen paikkamäärä
 • puoluen kokonaisäänimäärä
 • kannatuksen muutos verrattuna 2008 kuntavaaleihin
 • paikkamäärän muutos
 • äänimäärän muutos
 • kannatuksen muutos verrattuna vuoden 2011 eduskuntavaaleihin
 • äänimäärän muutos

Puolueisiin kuulumattomille ryhmille ei voida näyttää muutostietoja edellisistä vaaleista

    Kunnan valtuustopaikat 43
    Valtuustopaikkojen muutos 0
Tiedot päivitetty 6.11.2012, 12.23 Äänioikeutettuja 18 449
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 9 917
Äänestysprosentti 54,1% Hyväksyttyjä ääniä 2008 11 495
Äänestysprosentti 2008 61,4% Hyväksyttyjä ääniä 2011 12 006
Äänestysprosentti 2011 65,4% Hylätyt äänet 60
  Kuntavaalit 2012 Muutos kuntavaalit 2008 Muutos eduskuntavaalit 2011
Puolue Prosenttia Paikkoja Ääniä Prosentti­yksikköä Paikkoja Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
SDP 36,3 16 3 597 +6,7 +3 +198 -1,9 -983
KOK 18,0 8 1 785 -1,9 -1 -507 -1,5 -555
KD 15,7 7 1 558 -8,6 -4 -1 231 +13,3 +1 266
VAS 11,9 5 1 180 -0,1 0 -204 -0,4 -302
PS 9,5 4 941 +6,4 +3 +585 -5,4 -848
KESK 8,0 3 795 -2,0 -1 -357 -1,6 -360
VIHR 0,6 0 61 -0,5 0 -62 -1,6 -201

Pohjois-Savon vaalipiiri - Varkaus - Puolueiden kannatus, laajat tiedot Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

 • puolueen kannatus ennakkoäänestyksessä
 • kannatus vaalipäivänä
 • kokonaiskannatus
 • ennakkoäänien määrä
 • vaalipäivän äänien määrä
 • yhteisääniäänimäärä
 • valtustopaikkojen määrä
 • kannatuksen muutos verrattuna kuntavaaleihin 2008
 • äänimäärän muutos
 • valtuustopaikkojen määrän muutos
 • kannatuksen muutos verrattuna eduskuntavaaleihin 2011
 • äänimäärän muutos
    Kunnan valtuustopaikat 43
    Valtuustopaikkojen muutos 0
Tiedot päivitetty 6.11.2012, 12.23 Äänioikeutettuja 18 449
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 9 917
Äänestysprosentti 54,1% Hyväksyttyjä ääniä 2008 11 495
Äänestysprosentti 2008 61,4% Hyväksyttyjä ääniä 2011 12 006
Äänestysprosentti 2011 65,4% Hylätyt äänet 60
  Kannatus 2012 Muutos kuntavaalit 2008 Muutos eduskuntavaalit 2011
  Prosenttia Ääniä      
Puolue Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Paikkoja Prosentti­yksikköä Ääniä Paikkoja Prosentti­yksikköä Ääniä
SDP 37,1 35,6 36,3 1 694 1 903 3 597 16 +6,7 +198 +3 -1,9 -983
KOK 18,1 17,9 18,0 829 956 1 785 8 -1,9 -507 -1 -1,5 -555
KD 13,8 17,3 15,7 632 926 1 558 7 -8,6 -1 231 -4 +13,3 +1 266
VAS 11,9 11,9 11,9 544 636 1 180 5 -0,1 -204 0 -0,4 -302
PS 10,0 9,0 9,5 459 482 941 4 +6,4 +585 +3 -5,4 -848
KESK 8,4 7,7 8,0 382 413 795 3 -2,0 -357 -1 -1,6 -360
VIHR 0,6 0,6 0,6 29 32 61 0 -0,5 -62 0 -1,6 -201
Muualla Yle.fi:ssä