Tulospalvelu - Kuntavaalit 2012

Kuntavaalit 2012

Näytä: Perustiedot Laajat tiedot

Uudenmaan vaalipiiri - Vihti - Puolueiden kannatus Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

 • puolueen kannatus (prosenttiosuus äänistä)
 • puolueen paikkamäärä
 • puoluen kokonaisäänimäärä
 • kannatuksen muutos verrattuna 2008 kuntavaaleihin
 • paikkamäärän muutos
 • äänimäärän muutos
 • kannatuksen muutos verrattuna vuoden 2011 eduskuntavaaleihin
 • äänimäärän muutos

Puolueisiin kuulumattomille ryhmille ei voida näyttää muutostietoja edellisistä vaaleista

    Kunnan valtuustopaikat 43
    Valtuustopaikkojen muutos 0
Tiedot päivitetty 6.11.2012, 12.23 Äänioikeutettuja 21 555
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 11 880
Äänestysprosentti 55,4% Hyväksyttyjä ääniä 2008 8 536
Äänestysprosentti 2008 42,0% Hyväksyttyjä ääniä 2011 14 589
Äänestysprosentti 2011 70,5% Hylätyt äänet 51
  Kuntavaalit 2012 Muutos kuntavaalit 2008 Muutos eduskuntavaalit 2011
Puolue Prosenttia Paikkoja Ääniä Prosentti­yksikköä Paikkoja Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KOK 26,0 12 3 083 +1,6 0 +1 001 -1,1 -868
KESK 20,4 9 2 420 -2,7 -2 +448 +8,1 +636
SDP 19,0 8 2 258 -1,7 -1 +487 +0,1 -504
PS 12,6 5 1 498 +7,8 +3 +1 088 -10,2 -1 836
VIHR 8,8 4 1 049 +0,9 +1 +371 +2,5 +128
VAS 7,8 3 923 -0,2 0 +247 +0,7 -102
KD 3,9 1 469 -1,9 -1 -34 +1,0 +33
RKP 1,5 1 180 +0,5 +1 +91 +0,4 +20

Uudenmaan vaalipiiri - Vihti - Puolueiden kannatus, laajat tiedot Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

 • puolueen kannatus ennakkoäänestyksessä
 • kannatus vaalipäivänä
 • kokonaiskannatus
 • ennakkoäänien määrä
 • vaalipäivän äänien määrä
 • yhteisääniäänimäärä
 • valtustopaikkojen määrä
 • kannatuksen muutos verrattuna kuntavaaleihin 2008
 • äänimäärän muutos
 • valtuustopaikkojen määrän muutos
 • kannatuksen muutos verrattuna eduskuntavaaleihin 2011
 • äänimäärän muutos
    Kunnan valtuustopaikat 43
    Valtuustopaikkojen muutos 0
Tiedot päivitetty 6.11.2012, 12.23 Äänioikeutettuja 21 555
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 11 880
Äänestysprosentti 55,4% Hyväksyttyjä ääniä 2008 8 536
Äänestysprosentti 2008 42,0% Hyväksyttyjä ääniä 2011 14 589
Äänestysprosentti 2011 70,5% Hylätyt äänet 51
  Kannatus 2012 Muutos kuntavaalit 2008 Muutos eduskuntavaalit 2011
  Prosenttia Ääniä      
Puolue Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Paikkoja Prosentti­yksikköä Ääniä Paikkoja Prosentti­yksikköä Ääniä
KOK 23,7 27,6 26,0 1 186 1 897 3 083 12 +1,6 +1 001 0 -1,1 -868
KESK 20,2 20,5 20,4 1 012 1 408 2 420 9 -2,7 +448 -2 +8,1 +636
SDP 21,7 17,0 19,0 1 089 1 169 2 258 8 -1,7 +487 -1 +0,1 -504
PS 13,1 12,3 12,6 656 842 1 498 5 +7,8 +1 088 +3 -10,2 -1 836
VIHR 6,5 10,5 8,8 325 724 1 049 4 +0,9 +371 +1 +2,5 +128
VAS 8,7 7,1 7,8 437 486 923 3 -0,2 +247 0 +0,7 -102
KD 4,5 3,6 3,9 225 244 469 1 -1,9 -34 -1 +1,0 +33
RKP 1,6 1,4 1,5 82 98 180 1 +0,5 +91 +1 +0,4 +20
Muualla Yle.fi:ssä