Tulospalvelu - Kuntavaalit 2012

Kuntavaalit 2012

Näytä: Perustiedot Laajat tiedot

Pirkanmaan vaalipiiri - Virrat - Puolueiden kannatus Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

 • puolueen kannatus (prosenttiosuus äänistä)
 • puolueen paikkamäärä
 • puoluen kokonaisäänimäärä
 • kannatuksen muutos verrattuna 2008 kuntavaaleihin
 • paikkamäärän muutos
 • äänimäärän muutos
 • kannatuksen muutos verrattuna vuoden 2011 eduskuntavaaleihin
 • äänimäärän muutos

Puolueisiin kuulumattomille ryhmille ei voida näyttää muutostietoja edellisistä vaaleista

    Kunnan valtuustopaikat 27
    Valtuustopaikkojen muutos 0
Tiedot päivitetty 6.11.2012, 12.23 Äänioikeutettuja 6 202
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 3 964
Äänestysprosentti 64,3% Hyväksyttyjä ääniä 2008 4 337
Äänestysprosentti 2008 69,0% Hyväksyttyjä ääniä 2011 4 238
Äänestysprosentti 2011 68,9% Hylätyt äänet 21
  Kuntavaalit 2012 Muutos kuntavaalit 2008 Muutos eduskuntavaalit 2011
Puolue Prosenttia Paikkoja Ääniä Prosentti­yksikköä Paikkoja Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 38,2 11 1 514 +2,0 +1 -57 +5,0 +107
SDP 23,0 6 910 +2,0 0 0 +4,9 +144
KOK 14,3 4 567 -6,5 -2 -334 +4,8 +165
PS 13,4 4 531 +5,1 +2 +170 -9,2 -428
VAS 6,1 1 242 -1,3 -1 -78 +0,8 +16
KD 4,5 1 179 -1,5 0 -82 -2,4 -114
SKP 0,5 0 21 +0,5 0 +21 +0,2 +6

Pirkanmaan vaalipiiri - Virrat - Puolueiden kannatus, laajat tiedot Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

 • puolueen kannatus ennakkoäänestyksessä
 • kannatus vaalipäivänä
 • kokonaiskannatus
 • ennakkoäänien määrä
 • vaalipäivän äänien määrä
 • yhteisääniäänimäärä
 • valtustopaikkojen määrä
 • kannatuksen muutos verrattuna kuntavaaleihin 2008
 • äänimäärän muutos
 • valtuustopaikkojen määrän muutos
 • kannatuksen muutos verrattuna eduskuntavaaleihin 2011
 • äänimäärän muutos
    Kunnan valtuustopaikat 27
    Valtuustopaikkojen muutos 0
Tiedot päivitetty 6.11.2012, 12.23 Äänioikeutettuja 6 202
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 3 964
Äänestysprosentti 64,3% Hyväksyttyjä ääniä 2008 4 337
Äänestysprosentti 2008 69,0% Hyväksyttyjä ääniä 2011 4 238
Äänestysprosentti 2011 68,9% Hylätyt äänet 21
  Kannatus 2012 Muutos kuntavaalit 2008 Muutos eduskuntavaalit 2011
  Prosenttia Ääniä      
Puolue Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Paikkoja Prosentti­yksikköä Ääniä Paikkoja Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 35,8 40,4 38,2 683 831 1 514 11 +2,0 -57 +1 +5,0 +107
SDP 24,4 21,7 23,0 465 445 910 6 +2,0 0 0 +4,9 +144
KOK 13,9 14,7 14,3 265 302 567 4 -6,5 -334 -2 +4,8 +165
PS 14,3 12,6 13,4 273 258 531 4 +5,1 +170 +2 -9,2 -428
VAS 6,0 6,2 6,1 115 127 242 1 -1,3 -78 -1 +0,8 +16
KD 5,1 4,0 4,5 97 82 179 1 -1,5 -82 0 -2,4 -114
SKP 0,6 0,5 0,5 11 10 21 0 +0,5 +21 0 +0,2 +6
Muualla Yle.fi:ssä