Tulospalvelu - Kuntavaalit 2012

Kuntavaalit 2012

Näytä: Perustiedot Laajat tiedot

Pirkanmaan vaalipiiri - Ylöjärvi - Puolueiden kannatus Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

 • puolueen kannatus (prosenttiosuus äänistä)
 • puolueen paikkamäärä
 • puoluen kokonaisäänimäärä
 • kannatuksen muutos verrattuna 2008 kuntavaaleihin
 • paikkamäärän muutos
 • äänimäärän muutos
 • kannatuksen muutos verrattuna vuoden 2011 eduskuntavaaleihin
 • äänimäärän muutos

Puolueisiin kuulumattomille ryhmille ei voida näyttää muutostietoja edellisistä vaaleista

    Kunnan valtuustopaikat 51
    Valtuustopaikkojen muutos 0
Tiedot päivitetty 6.11.2012, 12.23 Äänioikeutettuja 23 102
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 13 639
Äänestysprosentti 59,4% Hyväksyttyjä ääniä 2008 13 932
Äänestysprosentti 2008 64,2% Hyväksyttyjä ääniä 2011 16 182
Äänestysprosentti 2011 72,6% Hylätyt äänet 77
  Kuntavaalit 2012 Muutos kuntavaalit 2008 Muutos eduskuntavaalit 2011
Puolue Prosenttia Paikkoja Ääniä Prosentti­yksikköä Paikkoja Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KOK 24,5 13 3 343 -1,7 -1 -314 +1,7 -354
SDP 21,1 11 2 875 -3,3 -2 -518 -0,3 -586
PS 18,0 9 2 455 +15,3 +8 +2 081 -7,2 -1 618
KESK 14,5 8 1 976 -4,8 -3 -717 +4,5 +353
VAS 8,8 4 1 197 -3,0 -2 -439 +1,2 -37
VIHR 8,2 4 1 124 +0,8 0 +83 +2,1 +129
KD 3,9 2 535 +0,6 +1 +71 -0,7 -209
SKP 0,7 0 99 -0,9 0 -123 +0,1 +1
PIR 0,3 0 35 +0,3 0 +35 -0,3 -60

Pirkanmaan vaalipiiri - Ylöjärvi - Puolueiden kannatus, laajat tiedot Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

 • puolueen kannatus ennakkoäänestyksessä
 • kannatus vaalipäivänä
 • kokonaiskannatus
 • ennakkoäänien määrä
 • vaalipäivän äänien määrä
 • yhteisääniäänimäärä
 • valtustopaikkojen määrä
 • kannatuksen muutos verrattuna kuntavaaleihin 2008
 • äänimäärän muutos
 • valtuustopaikkojen määrän muutos
 • kannatuksen muutos verrattuna eduskuntavaaleihin 2011
 • äänimäärän muutos
    Kunnan valtuustopaikat 51
    Valtuustopaikkojen muutos 0
Tiedot päivitetty 6.11.2012, 12.23 Äänioikeutettuja 23 102
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 13 639
Äänestysprosentti 59,4% Hyväksyttyjä ääniä 2008 13 932
Äänestysprosentti 2008 64,2% Hyväksyttyjä ääniä 2011 16 182
Äänestysprosentti 2011 72,6% Hylätyt äänet 77
  Kannatus 2012 Muutos kuntavaalit 2008 Muutos eduskuntavaalit 2011
  Prosenttia Ääniä      
Puolue Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Paikkoja Prosentti­yksikköä Ääniä Paikkoja Prosentti­yksikköä Ääniä
KOK 22,1 26,2 24,5 1 223 2 120 3 343 13 -1,7 -314 -1 +1,7 -354
SDP 22,1 20,4 21,1 1 226 1 649 2 875 11 -3,3 -518 -2 -0,3 -586
PS 18,4 17,7 18,0 1 022 1 433 2 455 9 +15,3 +2 081 +8 -7,2 -1 618
KESK 16,4 13,2 14,5 910 1 066 1 976 8 -4,8 -717 -3 +4,5 +353
VAS 9,9 8,0 8,8 549 648 1 197 4 -3,0 -439 -2 +1,2 -37
VIHR 6,5 9,5 8,2 358 766 1 124 4 +0,8 +83 0 +2,1 +129
KD 3,6 4,2 3,9 198 337 535 2 +0,6 +71 +1 -0,7 -209
SKP 0,9 0,6 0,7 49 50 99 0 -0,9 -123 0 +0,1 +1
PIR 0,1 0,3 0,3 8 27 35 0 +0,3 +35 0 -0,3 -60
Muualla Yle.fi:ssä