Tulospalvelu - Kuntavaalit 2012

Kuntavaalit 2012

Näytä: Reaalilaskenta Laajat tiedot

Koko maa - Puolueiden kannatus Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

 • puoleen kannatus (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
 • kokonaisäänimäärä (kasvaa laskennan edistyessä)

Muutoksia verrataan kuntavaaleihin 2008 ja eduskuntavaaleihin 2011.

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 6.11.2012, 12.23 Äänioikeutettuja 4 303 064
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 2 493 522
Äänestysprosentti 58,3% Hyväksyttyjä ääniä 2008 2 554 319
Äänestysprosentti 2008 61,3% Hyväksyttyjä ääniä 2011 2 939 571
Äänestysprosentti 2011 70,5% Hylätyt äänet 13 723
  Kannatus 2012 Muutos kuntavaalit 2008 Muutos eduskuntavaalit 2011
Puolue Prosenttia Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KOK 21,9 545 889 -1,6 -53 259 +1,5 -53 249
SDP 19,6 487 924 -1,7 -54 198 +0,5 -73 634
KESK 18,7 465 167 -1,4 -48 033 +2,9 +1 901
PS 12,3 307 797 +7,0 +170 039 -6,7 -252 278
VIHR 8,5 213 100 -0,4 -15 177 +1,3 -72
VAS 8,0 199 615 -0,8 -24 555 -0,1 -39 424
RKP 4,7 117 865 0,0 -2 361 +0,4 -7 920
KD 3,7 93 257 -0,4 -13 579 -0,3 -25 196
Muut 1,7 41 358 -0,8 -20 311 +1,3 +29 595
SKP 0,4 11 174 -0,1 -2 812 +0,1 +1 942
PIR 0,2 5 986 +0,2 +5 986 -0,3 -9 117
ITSP 0,1 1 303 0,0 -179 -0,1 -1 933
M11 0,1 1 258 +0,1 +1 258 -0,2 -6 246
KTP 0,0 704 0,0 -361 0,0 -871
KÖY 0,0 572 0,0 -487 0,0 -763
STP 0,0 538 0,0 -165 0,0 -1 319
VP 0,0 15 0,0 +15 -0,1 -4 270

Koko maa - Puolueiden kannatus, laajat tiedot Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

 • puolueen kannatus ennakkoäänestyksessä
 • kannatus vaalipäivänä
 • kokonaiskannatus
 • ennakkoäänien määrä
 • vaalipäivän äänien määrä
 • yhteisääniäänimäärä
 • valtustopaikkojen määrä
 • kannatuksen muutos verrattuna kuntavaaleihin 2008
 • äänimäärän muutos
 • valtuustopaikkojen määrän muutos
 • kannatuksen muutos verrattuna eduskuntavaaleihin 2011
 • äänimäärän muutos
    Valtuustopaikkoja koko maassa 9 674
    Valtuustopaikkojen muutos -738
Tiedot päivitetty 6.11.2012, 12.23 Äänioikeutettuja 4 303 064
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 2 493 522
Äänestysprosentti 58,3% Hyväksyttyjä ääniä 2008 2 554 319
Äänestysprosentti 2008 61,3% Hyväksyttyjä ääniä 2011 2 939 571
Äänestysprosentti 2011 70,5% Hylätyt äänet 13 723
  Kannatus 2012 Muutos kuntavaalit 2008 Muutos eduskuntavaalit 2011
  Prosenttia Ääniä      
Puolue Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Paikkoja Prosentti­yksikköä Ääniä Paikkoja Prosentti­yksikköä Ääniä
KOK 21,3 22,3 21,9 224 222 321 667 545 889 1 735 -1,6 -53 259 -286 +1,5 -53 249
SDP 20,9 18,6 19,6 219 914 268 010 487 924 1 729 -1,7 -54 198 -337 +0,5 -73 634
KESK 20,4 17,4 18,7 214 784 250 383 465 167 3 077 -1,4 -48 033 -440 +2,9 +1 901
PS 12,8 12,0 12,3 134 780 173 017 307 797 1 195 +7,0 +170 039 +752 -6,7 -252 278
VIHR 6,1 10,3 8,5 64 549 148 551 213 100 323 -0,4 -15 177 -47 +1,3 -72
VAS 8,4 7,7 8,0 88 701 110 914 199 615 640 -0,8 -24 555 -193 -0,1 -39 424
RKP 3,8 5,4 4,7 39 631 78 234 117 865 480 0,0 -2 361 -30 +0,4 -7 920
KD 3,8 3,7 3,7 40 459 52 798 93 257 300 -0,4 -13 579 -51 -0,3 -25 196
Muut 1,6 1,7 1,7 16 314 25 044 41 358 185 -0,8 -20 311 -102 +1,3 +29 595
SKP 0,5 0,4 0,4 4 992 6 182 11 174 9 -0,1 -2 812 0 +0,1 +1 942
PIR 0,2 0,3 0,2 1 838 4 148 5 986 0 +0,2 +5 986 0 -0,3 -9 117
ITSP 0,0 0,1 0,1 500 803 1 303 0 0,0 -179 -2 -0,1 -1 933
M11 0,0 0,1 0,1 453 805 1 258 1 +0,1 +1 258 +1 -0,2 -6 246
KTP 0,0 0,0 0,0 300 404 704 0 0,0 -361 0 0,0 -871
KÖY 0,0 0,0 0,0 246 326 572 0 0,0 -487 -1 0,0 -763
STP 0,0 0,0 0,0 256 282 538 0 0,0 -165 0 0,0 -1 319
VP 0,0 0,0 0,0 5 10 15 0 0,0 +15 0 -0,1 -4 270
Muualla Yle.fi:ssä