Tulospalvelu - Kuntavaalit 2012

Kuntavaalit 2012

Näytä: Perustiedot Laajat tiedot

Etelä-Savon vaalipiiri - Puolueiden kannatus Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puoleen kannatus (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • kokonaisäänimäärä (kasvaa laskennan edistyessä)

Muutoksia verrataan kuntavaaleihin 2008 ja eduskuntavaaleihin 2011.

Vaalipiirin kotimaan äänestysprosentti näytetään kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 6.11.2012, 12.23 Äänioikeutettuja 127 511
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 75 574
Äänestysprosentti 59,6% Hyväksyttyjä ääniä 2008 80 157
Äänestysprosentti 2008 62,8% Hyväksyttyjä ääniä 2011 83 432
Äänestysprosentti 2011 66,5% Hylätyt äänet 404
  Kannatus 2012 Muutos kuntavaalit 2008 Muutos eduskuntavaalit 2011
Puolue Prosenttia Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 31,8 24 017 -1,8 -2 909 +5,0 +1 678
SDP 23,8 18 022 -3,8 -4 156 -0,1 -1 962
KOK 17,5 13 255 -1,3 -1 871 +3,4 +1 466
PS 12,2 9 188 +8,1 +5 948 -8,3 -7 919
VIHR 5,1 3 854 -0,6 -736 -2,0 -2 066
KD 4,6 3 498 -0,4 -546 +0,1 -258
VAS 2,5 1 858 -0,2 -274 +0,2 +4
Muut 2,3 1 701 -0,1 -220 +2,3 +1 701
PIR 0,2 135 +0,2 +135 -0,1 -108
SKP 0,0 26 0,0 +26 -0,1 -48
ITSP 0,0 14 0,0 +14 -0,2 -144
M11 0,0 6 0,0 +6 -0,1 -105

Etelä-Savon vaalipiiri - Puolueiden kannatus, laajat tiedot Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puoleen kannatus (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • kokonaisäänimäärä (kasvaa laskennan edistyessä)

Muutoksia verrataan kuntavaaleihin 2008 ja eduskuntavaaleihin 2011.

Vaalipiirin kotimaan äänestysprosentti näytetään kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

    Valtuustopaikkoja vaalipiirissä 400
    Valtuustopaikkojen muutos -89
Tiedot päivitetty 6.11.2012, 12.23 Äänioikeutettuja 127 511
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 75 574
Äänestysprosentti 59,6% Hyväksyttyjä ääniä 2008 80 157
Äänestysprosentti 2008 62,8% Hyväksyttyjä ääniä 2011 83 432
Äänestysprosentti 2011 66,5% Hylätyt äänet 404
  Kannatus 2012 Muutos kuntavaalit 2008 Muutos eduskuntavaalit 2011
  Prosenttia Ääniä      
Puolue Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Paikkoja Prosentti­yksikköä Ääniä Paikkoja Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 33,4 30,1 31,8 12 968 11 049 24 017 157 -1,8 -2 909 -46 +5,0 +1 678
SDP 23,7 24,0 23,8 9 204 8 818 18 022 90 -3,8 -4 156 -40 -0,1 -1 962
KOK 17,1 18,0 17,5 6 653 6 602 13 255 58 -1,3 -1 871 -21 +3,4 +1 466
PS 12,3 12,0 12,2 4 784 4 404 9 188 47 +8,1 +5 948 +32 -8,3 -7 919
VIHR 4,0 6,2 5,1 1 568 2 286 3 854 10 -0,6 -736 -5 -2,0 -2 066
KD 4,7 4,5 4,6 1 832 1 666 3 498 13 -0,4 -546 -5 +0,1 -258
VAS 2,5 2,5 2,5 952 906 1 858 6 -0,2 -274 -5 +0,2 +4
Muut 2,1 2,4 2,3 815 886 1 701 19 -0,1 -220 +1 +2,3 +1 701
PIR 0,1 0,3 0,2 43 92 135 0 +0,2 +135 0 -0,1 -108
SKP 0,0 0,0 0,0 16 10 26 0 0,0 +26 0 -0,1 -48
ITSP 0,0 0,0 0,0 10 4 14 0 0,0 +14 0 -0,2 -144
M11 0,0 0,0 0,0 3 3 6 0 0,0 +6 0 -0,1 -105
Muualla Yle.fi:ssä