Tulospalvelu - Kuntavaalit 2012

Kuntavaalit 2012

Näytä: Perustiedot Laajat tiedot

Hämeen vaalipiiri - Puolueiden kannatus Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puoleen kannatus (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • kokonaisäänimäärä (kasvaa laskennan edistyessä)

Muutoksia verrataan kuntavaaleihin 2008 ja eduskuntavaaleihin 2011.

Vaalipiirin kotimaan äänestysprosentti näytetään kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 6.11.2012, 12.23 Äänioikeutettuja 304 081
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 173 299
Äänestysprosentti 57,4% Hyväksyttyjä ääniä 2008 177 257
Äänestysprosentti 2008 59,9% Hyväksyttyjä ääniä 2011 202 689
Äänestysprosentti 2011 68,8% Hylätyt äänet 1 109
  Kannatus 2012 Muutos kuntavaalit 2008 Muutos eduskuntavaalit 2011
Puolue Prosenttia Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KOK 26,7 46 186 -2,2 -4 975 +4,2 +668
SDP 24,9 43 230 -3,0 -6 285 +0,9 -5 533
KESK 15,4 26 713 -1,8 -3 778 +2,2 -106
PS 13,8 23 860 +9,3 +15 976 -6,9 -17 960
VAS 7,1 12 231 -0,6 -1 422 +0,2 -1 707
KD 5,4 9 357 -0,7 -1 392 -1,4 -4 345
VIHR 4,9 8 482 -0,7 -1 371 +0,4 -683
Muut 1,3 2 230 +0,1 +167 +1,3 +2 169
SKP 0,4 612 -0,2 -331 0,0 -92
PIR 0,1 240 +0,1 +240 -0,4 -834
ITSP 0,0 63 0,0 +11 0,0 -17
KTP 0,0 56 0,0 -78 0,0 -103
M11 0,0 39 0,0 +39 -0,2 -336

Hämeen vaalipiiri - Puolueiden kannatus, laajat tiedot Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puoleen kannatus (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • kokonaisäänimäärä (kasvaa laskennan edistyessä)

Muutoksia verrataan kuntavaaleihin 2008 ja eduskuntavaaleihin 2011.

Vaalipiirin kotimaan äänestysprosentti näytetään kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

    Valtuustopaikkoja vaalipiirissä 772
    Valtuustopaikkojen muutos -9
Tiedot päivitetty 6.11.2012, 12.23 Äänioikeutettuja 304 081
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 173 299
Äänestysprosentti 57,4% Hyväksyttyjä ääniä 2008 177 257
Äänestysprosentti 2008 59,9% Hyväksyttyjä ääniä 2011 202 689
Äänestysprosentti 2011 68,8% Hylätyt äänet 1 109
  Kannatus 2012 Muutos kuntavaalit 2008 Muutos eduskuntavaalit 2011
  Prosenttia Ääniä      
Puolue Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Paikkoja Prosentti­yksikköä Ääniä Paikkoja Prosentti­yksikköä Ääniä
KOK 26,8 26,5 26,7 20 775 25 411 46 186 206 -2,2 -4 975 -19 +4,2 +668
SDP 25,9 24,2 24,9 20 033 23 197 43 230 179 -3,0 -6 285 -25 +0,9 -5 533
KESK 15,1 15,7 15,4 11 699 15 014 26 713 183 -1,8 -3 778 -21 +2,2 -106
PS 14,0 13,6 13,8 10 818 13 042 23 860 96 +9,3 +15 976 +73 -6,9 -17 960
VAS 7,1 7,0 7,1 5 477 6 754 12 231 43 -0,6 -1 422 -13 +0,2 -1 707
KD 5,6 5,3 5,4 4 306 5 051 9 357 27 -0,7 -1 392 -5 -1,4 -4 345
VIHR 3,9 5,7 4,9 2 988 5 494 8 482 28 -0,7 -1 371 +1 +0,4 -683
Muut 1,1 1,4 1,3 848 1 382 2 230 9 +0,1 +167 0 +1,3 +2 169
SKP 0,4 0,3 0,4 299 313 612 1 -0,2 -331 +1 0,0 -92
PIR 0,1 0,2 0,1 82 158 240 0 +0,1 +240 0 -0,4 -834
ITSP 0,0 0,0 0,0 35 28 63 0 0,0 +11 0 0,0 -17
KTP 0,0 0,0 0,0 25 31 56 0 0,0 -78 0 0,0 -103
M11 0,0 0,0 0,0 19 20 39 0 0,0 +39 0 -0,2 -336
Muualla Yle.fi:ssä