Tulospalvelu - Kuntavaalit 2012

Kuntavaalit 2012

Näytä: Perustiedot Laajat tiedot

Keski-Suomen vaalipiiri - Puolueiden kannatus Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puoleen kannatus (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • kokonaisäänimäärä (kasvaa laskennan edistyessä)

Muutoksia verrataan kuntavaaleihin 2008 ja eduskuntavaaleihin 2011.

Vaalipiirin kotimaan äänestysprosentti näytetään kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 6.11.2012, 12.23 Äänioikeutettuja 219 668
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 127 257
Äänestysprosentti 58,3% Hyväksyttyjä ääniä 2008 133 447
Äänestysprosentti 2008 62,3% Hyväksyttyjä ääniä 2011 148 433
Äänestysprosentti 2011 69,0% Hylätyt äänet 722
  Kannatus 2012 Muutos kuntavaalit 2008 Muutos eduskuntavaalit 2011
Puolue Prosenttia Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 25,5 32 415 -1,3 -3 287 +3,7 +53
SDP 23,5 29 857 -2,6 -4 901 +2,2 -1 640
KOK 15,8 20 086 -2,1 -3 837 +0,8 -2 208
PS 12,9 16 380 +8,7 +10 872 -5,2 -10 433
VAS 8,0 10 164 -1,0 -1 798 -1,0 -3 202
VIHR 6,8 8 636 -0,4 -959 +0,3 -965
KD 5,5 6 944 -0,5 -958 -1,0 -2 627
Muut 0,9 1 190 -0,4 -613 +0,9 +1 190
SKP 0,8 1 019 -0,3 -467 +0,3 +217
PIR 0,4 497 +0,4 +497 -0,4 -738
ITSP 0,1 69 -0,1 -98 0,0 -51

Keski-Suomen vaalipiiri - Puolueiden kannatus, laajat tiedot Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puoleen kannatus (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • kokonaisäänimäärä (kasvaa laskennan edistyessä)

Muutoksia verrataan kuntavaaleihin 2008 ja eduskuntavaaleihin 2011.

Vaalipiirin kotimaan äänestysprosentti näytetään kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

    Valtuustopaikkoja vaalipiirissä 647
    Valtuustopaikkojen muutos -2
Tiedot päivitetty 6.11.2012, 12.23 Äänioikeutettuja 219 668
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 127 257
Äänestysprosentti 58,3% Hyväksyttyjä ääniä 2008 133 447
Äänestysprosentti 2008 62,3% Hyväksyttyjä ääniä 2011 148 433
Äänestysprosentti 2011 69,0% Hylätyt äänet 722
  Kannatus 2012 Muutos kuntavaalit 2008 Muutos eduskuntavaalit 2011
  Prosenttia Ääniä      
Puolue Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Paikkoja Prosentti­yksikköä Ääniä Paikkoja Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 26,1 25,0 25,5 14 863 17 552 32 415 248 -1,3 -3 287 +2 +3,7 +53
SDP 24,7 22,4 23,5 14 071 15 786 29 857 141 -2,6 -4 901 -24 +2,2 -1 640
KOK 15,3 16,2 15,8 8 708 11 378 20 086 87 -2,1 -3 837 -18 +0,8 -2 208
PS 12,9 12,9 12,9 7 324 9 056 16 380 83 +8,7 +10 872 +65 -5,2 -10 433
VAS 8,4 7,7 8,0 4 758 5 406 10 164 34 -1,0 -1 798 -11 -1,0 -3 202
VIHR 5,0 8,2 6,8 2 849 5 787 8 636 18 -0,4 -959 -3 +0,3 -965
KD 5,6 5,3 5,5 3 214 3 730 6 944 31 -0,5 -958 -6 -1,0 -2 627
Muut 0,9 1,0 0,9 491 699 1 190 4 -0,4 -613 -6 +0,9 +1 190
SKP 0,8 0,8 0,8 433 586 1 019 1 -0,3 -467 0 +0,3 +217
PIR 0,3 0,5 0,4 179 318 497 0 +0,4 +497 0 -0,4 -738
ITSP 0,0 0,1 0,1 25 44 69 0 -0,1 -98 0 0,0 -51
Muualla Yle.fi:ssä