Tulospalvelu - Kuntavaalit 2012

Kuntavaalit 2012

Näytä: Perustiedot Laajat tiedot

Kymen vaalipiiri - Puolueiden kannatus Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puoleen kannatus (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • kokonaisäänimäärä (kasvaa laskennan edistyessä)

Muutoksia verrataan kuntavaaleihin 2008 ja eduskuntavaaleihin 2011.

Vaalipiirin kotimaan äänestysprosentti näytetään kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 6.11.2012, 12.23 Äänioikeutettuja 256 651
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 145 976
Äänestysprosentti 57,2% Hyväksyttyjä ääniä 2008 155 999
Äänestysprosentti 2008 60,9% Hyväksyttyjä ääniä 2011 169 102
Äänestysprosentti 2011 67,4% Hylätyt äänet 835
  Kannatus 2012 Muutos kuntavaalit 2008 Muutos eduskuntavaalit 2011
Puolue Prosenttia Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
SDP 23,0 33 632 -3,6 -7 902 -1,5 -7 912
KOK 21,8 31 794 -1,7 -4 823 +3,8 +1 400
KESK 18,3 26 641 -2,1 -5 063 +1,4 -1 836
PS 15,0 21 839 +9,1 +12 680 -8,3 -17 518
Muut 5,7 8 356 -1,2 -2 448 +5,7 +8 356
VAS 5,5 7 980 0,0 -493 -0,3 -1 731
KD 5,4 7 954 -0,9 -1 902 -1,1 -3 160
VIHR 4,7 6 866 +0,2 -210 +0,5 -223
RKP 0,4 513 +0,1 +126 +0,4 +513
ITSP 0,2 238 +0,1 +81 0,0 +20
PIR 0,1 123 +0,1 +123 -0,1 -253
KTP 0,0 21 0,0 -1 0,0 -82
M11 0,0 19 0,0 +19 -0,3 -444

Kymen vaalipiiri - Puolueiden kannatus, laajat tiedot Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puoleen kannatus (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • kokonaisäänimäärä (kasvaa laskennan edistyessä)

Muutoksia verrataan kuntavaaleihin 2008 ja eduskuntavaaleihin 2011.

Vaalipiirin kotimaan äänestysprosentti näytetään kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

    Valtuustopaikkoja vaalipiirissä 522
    Valtuustopaikkojen muutos -74
Tiedot päivitetty 6.11.2012, 12.23 Äänioikeutettuja 256 651
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 145 976
Äänestysprosentti 57,2% Hyväksyttyjä ääniä 2008 155 999
Äänestysprosentti 2008 60,9% Hyväksyttyjä ääniä 2011 169 102
Äänestysprosentti 2011 67,4% Hylätyt äänet 835
  Kannatus 2012 Muutos kuntavaalit 2008 Muutos eduskuntavaalit 2011
  Prosenttia Ääniä      
Puolue Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Paikkoja Prosentti­yksikköä Ääniä Paikkoja Prosentti­yksikköä Ääniä
SDP 24,5 21,8 23,0 15 849 17 783 33 632 112 -3,6 -7 902 -29 -1,5 -7 912
KOK 21,4 22,1 21,8 13 806 17 988 31 794 109 -1,7 -4 823 -21 +3,8 +1 400
KESK 18,7 17,9 18,3 12 059 14 582 26 641 157 -2,1 -5 063 -38 +1,4 -1 836
PS 14,4 15,4 15,0 9 270 12 569 21 839 64 +9,1 +12 680 +39 -8,3 -17 518
Muut 5,5 5,9 5,7 3 533 4 823 8 356 23 -1,2 -2 448 -13 +5,7 +8 356
VAS 5,4 5,5 5,5 3 475 4 505 7 980 15 0,0 -493 -6 -0,3 -1 731
KD 5,8 5,2 5,4 3 759 4 195 7 954 22 -0,9 -1 902 -5 -1,1 -3 160
VIHR 3,7 5,5 4,7 2 408 4 458 6 866 16 +0,2 -210 -2 +0,5 -223
RKP 0,4 0,3 0,4 280 233 513 4 +0,1 +126 +1 +0,4 +513
ITSP 0,1 0,2 0,2 79 159 238 0 +0,1 +81 0 0,0 +20
PIR 0,1 0,1 0,1 52 71 123 0 +0,1 +123 0 -0,1 -253
KTP 0,0 0,0 0,0 9 12 21 0 0,0 -1 0 0,0 -82
M11 0,0 0,0 0,0 8 11 19 0 0,0 +19 0 -0,3 -444
Muualla Yle.fi:ssä