Tulospalvelu - Kuntavaalit 2012

Kuntavaalit 2012

Näytä: Perustiedot Laajat tiedot

Lapin vaalipiiri - Puolueiden kannatus Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puoleen kannatus (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • kokonaisäänimäärä (kasvaa laskennan edistyessä)

Muutoksia verrataan kuntavaaleihin 2008 ja eduskuntavaaleihin 2011.

Vaalipiirin kotimaan äänestysprosentti näytetään kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 6.11.2012, 12.23 Äänioikeutettuja 147 793
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 88 958
Äänestysprosentti 60,6% Hyväksyttyjä ääniä 2008 91 465
Äänestysprosentti 2008 62,8% Hyväksyttyjä ääniä 2011 99 357
Äänestysprosentti 2011 67,5% Hylätyt äänet 618
  Kannatus 2012 Muutos kuntavaalit 2008 Muutos eduskuntavaalit 2011
Puolue Prosenttia Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 36,6 32 564 -0,3 -1 222 +4,4 +553
VAS 17,3 15 411 -2,9 -3 068 +0,6 -1 223
KOK 14,3 12 707 -0,4 -727 +1,7 +241
PS 12,0 10 649 +9,4 +8 317 -8,5 -9 687
SDP 11,6 10 354 -2,4 -2 531 -0,2 -1 393
VIHR 3,1 2 736 -1,0 -982 -0,4 -672
Muut 3,0 2 698 -2,5 -2 356 +3,0 +2 698
KD 1,3 1 199 0,0 -42 -0,3 -427
RKP 0,2 197 +0,2 +197 -0,2 -229
SKP 0,2 193 -0,1 -86 -0,1 -74
PIR 0,1 119 +0,1 +119 +0,1 +119
KTP 0,1 112 -0,2 -145 -0,1 -122
M11 0,0 19 0,0 +19 -0,1 -105

Lapin vaalipiiri - Puolueiden kannatus, laajat tiedot Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puoleen kannatus (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • kokonaisäänimäärä (kasvaa laskennan edistyessä)

Muutoksia verrataan kuntavaaleihin 2008 ja eduskuntavaaleihin 2011.

Vaalipiirin kotimaan äänestysprosentti näytetään kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

    Valtuustopaikkoja vaalipiirissä 575
    Valtuustopaikkojen muutos -28
Tiedot päivitetty 6.11.2012, 12.23 Äänioikeutettuja 147 793
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 88 958
Äänestysprosentti 60,6% Hyväksyttyjä ääniä 2008 91 465
Äänestysprosentti 2008 62,8% Hyväksyttyjä ääniä 2011 99 357
Äänestysprosentti 2011 67,5% Hylätyt äänet 618
  Kannatus 2012 Muutos kuntavaalit 2008 Muutos eduskuntavaalit 2011
  Prosenttia Ääniä      
Puolue Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Paikkoja Prosentti­yksikköä Ääniä Paikkoja Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 37,2 36,0 36,6 16 943 15 621 32 564 252 -0,3 -1 222 -13 +4,4 +553
VAS 17,8 16,8 17,3 8 116 7 295 15 411 98 -2,9 -3 068 -20 +0,6 -1 223
KOK 13,9 14,7 14,3 6 309 6 398 12 707 73 -0,4 -727 -2 +1,7 +241
PS 11,5 12,4 12,0 5 243 5 406 10 649 60 +9,4 +8 317 +51 -8,5 -9 687
SDP 12,1 11,1 11,6 5 528 4 826 10 354 52 -2,4 -2 531 -19 -0,2 -1 393
VIHR 2,5 3,7 3,1 1 127 1 609 2 736 11 -1,0 -982 -1 -0,4 -672
Muut 2,9 3,1 3,0 1 332 1 366 2 698 24 -2,5 -2 356 -24 +3,0 +2 698
KD 1,3 1,4 1,3 609 590 1 199 3 0,0 -42 -2 -0,3 -427
RKP 0,2 0,3 0,2 85 112 197 2 +0,2 +197 +2 -0,2 -229
SKP 0,3 0,2 0,2 127 66 193 0 -0,1 -86 0 -0,1 -74
PIR 0,1 0,2 0,1 46 73 119 0 +0,1 +119 0 +0,1 +119
KTP 0,1 0,1 0,1 60 52 112 0 -0,2 -145 0 -0,1 -122
M11 0,0 0,0 0,0 10 9 19 0 0,0 +19 0 -0,1 -105
Muualla Yle.fi:ssä